Faglig lederutdanning ved OsloMet

Studiested Kjeller. Foto: Romerikes Blad.

Trafikklærerutdanningen ved OsloMet – Storbyuniversitetet har i lengre tid arbeidet med å kunne tilby faglig lederutdanning ved studiested Kjeller. I oktober i år var programplanen klar, og det ble da sendt søknad om godkjenning av faglig lederutdanning til vegdirektoratet.

OsloMet har nå fått svar på sin søknad om forhåndsgodkjenning av faglig lederutdanning. Vegdirektoratet har vurdert om utdanningen er tilpasset de oppgaver og det ansvar faglig leder er pålagt, og de konkluderer med at studentene gjennom den skisserte utdanningen i programplanen vil kunne erverve tilstrekkelige kvalifikasjoner til at de på en tilfredsstillende måte vil kunne utføre faglig leders pikter etter trafikkopplæringsforskriften § 6-15

Den nye utdanningen gir 30 studiepoeng, og består av emnene kollegaveiledning og ledelse av kompetanseutvikling i trafikkskoler, og daglig drift og ledelse av trafikkskoler.

studiets nettside ved OsloMet opplyses det fortsatt om at studiet starter med forbehold om godkjenning fra Vegdirektoratet, men det er grunn til å tro at flere opplysninger om studiet blir lagt ut i nær fremtid.

Trafikkforum erfarer at oppstart på studiet er berammet til januar/februar 2020, og at det blir åpnet for å søke på studiet om kort tid.