Sikring av last

Denne korte filmsnutten viser på en enkel måte risikoen ved usikret last med ulik vekt ved tipp, bremsing og sving.

Sikring av last

Statens vegvesen meldte 20. oktober i fjor en endring i lastsikringskurs som i praksis innebærer at enkelte demonstrasjoner kan vises på film i stedet for å gjennomføres ved prøvekjøring.

Trafikkforum har med utgangspunkt i denne endringen produsert en enkel filmsnutt som viser risikoen ved usikret last med ulik vekt ved tipp, bremsing og sving.

Denne filmen er tilgjengelig for medlemmer.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Endring i lastsikringskurs

Statens vegvesen melder i dag om endringer i opplæring i sikring av last, nærmere bestemt demonstrasjoner for å vise at last som
er sikret feil eller for dårlig kan falle av.


Ved innføring av ny føreropplæring fra 1. januar 2005 ble det satt krav om kurs i sikring og merking av last for en del førerkortklasser. Kravene fremgikk av trafikkopplæringsforskriften (troff) § 27-1 Kurs
i sikring og merking av last – klassene BE, D1E, DE og T og § 27-2 Kurs i sikring av last – klassene C1 og C.

Det ble gitt føringer for at opplæringen i begge kurs skulle omfatte praktiske demonstrasjoner med prøvekjøring for å illustrere at for dårlig sikret last vil kunne forskyve seg eller falle av.

Det har kommet mange innvendinger mot dette, og etter ny vurdering, bl.a. i samråd med tilsynet, har Statens vegvesen kommet frem til at det ikke lenger skal være krav om demonstrasjon med prøvekjøring i
hvert kurs.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

av Anders Noren.

opp ↑