Trafikkforum og Ung i Trafikken vant pris i Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune har kåret vinnerne i sin konkurranse om bedre trafikksikkerhet.

Målet med konkurransen var å få inn forslag som kan forbedre trafikkopplæringen for ungdom på videregående skoler i Trøndelag. Juryen bestod av representanter fra fylkets trafikksikkerhetsutvalg, Trygg Trafikk og fylkeskommunens administrasjon.

De tre beste bidragene i konkurransen fikk sine premier torsdag 26. januar under en premieseremoni under trafikksikkerhetsarrangement Trøndsk på Scandic Hell hotell i Stjørdal.

De tre hovedvinnerne som får en premie på 150.000 kroner hver. I tillegg mottar de inntil kroner 400.000 kroner for å få prosjektet gjennomført.

Annika Stella Kiersch

(Robotikk og programmering som læringsmiddel i trafikkopplæring”)

Kine Osan

(”Bedre risikoforståelse i trafikken med VR teknologi”,  Trafikkforum/Ung i trafikken)

Oliver Skisland

(”Sprek og sikker”  Charlottenlund håndballklubb)

Robotikk og programmering

Annika Stella Kiersch vant med et opplegg som kombinerer robotikk og programmering som læringsmiddel til trafikkopplæring. I dette prosjektet skal elevene få delta både i bygging og programmering av robot-kjøretøy som så kan settes inn i forskjellige trafikale situasjoner som skal løses.

Instagram

Vinner nummer to er Charlottenlund håndball. Her handler det om sosiale medier, nærmere bestemt Instagram. Her skal aktive ungdommer være rollemodeller for trafikksikkerhet. Målet er å snakke til de yngre trafikantene, og her er det definitivt ungdommene selv vet hvordan dette skal gjøres på en best mulig måte. Håndballjentene i Charlottenlund er allerede aktive og har mange følgere i sosiale medier.

VR-teknologi

Den tredje vinneren vil ta i bruk VR-teknologi for å skape bedre trafikksikkerhet. Vinneren er et samarbeid mellom Trafikkforum og Ung i Trafikken. Kine Osan i Trafikkforum sier da skal bruke VR-briller for å få ungdom til å reflektere over trafikkkulykker.

– Prosjektet går ut på at de som deltar skal føle hvordan det vil være å miste noen i en trafikkulykke. Dette skal de gjøre ved å bruke VR-teknologi. Det skal gjøres i praksis ved å vise en film som inneholder ulike sekvenser med trafikkulykker. Etter filmen skal ungdommen reflektere over filmen.

-Vi vil ta opp en del problemstillinger de har allerede. Kanskje de har vært ved i ulykker på el-sparkesykler, eller kanskje de har venner som har vært utsatt for en ulykke. Etter å ha sett filmen håper vi ungdommen får en større risikoforståelse som de kan ta med seg videre.

Dette var juryens begrunnelse:

Vinneren representerer to organisasjoner med lang erfaring innen trafikksikkerhetsarbeidet. Tiltaket kombinerer et eksisterende tiltak med ny teknologi. De vil bruke VR briller og ta med seg opplevelsene trafikksikkerhetstiltaket Trafoen i Kristiansand til trøndersk ungdom. Prosjekter går ut på at de som deltar skal få føle på hvordan det kan være å miste noen i trafikken. Og de vil påvirke deltakerne til gode holdninger og mobilisere følelser gjennom veiledende samtaler som skaper refleksjoner etterpå. For å gjennomføre prosjektet vil de utdanne egne instruktører som fortrinnsvis rekrutteres fra trafikklærerutdanningen. Prosjektbeskrivelsen er gjennomarbeidet og presenterer et godt faglig fundert kurs som inneholder flere elementer. Har stor tro på at dette prosjektet vil sette spor etter seg.  Vinneren er Trafikkforum og Ung i trafikken.

Kilde: Trøndelag fylkeskommune