Bli en bedre veileder!

OsloMet starter på nytt opp studiet «Profesjonsrettet veiledning» i januar 2021. Studiet egner seg for mange forskjellige yrkesgrupper hvor det er aktuelt å veilede nyansatte, og studiet er også en god start for å bli praksisveileder for trafikklærerstudenter ved OsloMet.

Med videreutdanning i veiledning kan du kvalifisere deg til å veilede nyutdannede yrkesfaglærere, trafikklærere, politistudenter, fengselsaspiranter og andre, skriver OsloMet på studiets nettside.

En veldig god grunn til å ta dette studiet for trafikklærere med ettårig utdanning fra Statens trafikklærerskole, er at dette studiet kan åpne muligheten for flere studier i universitet- og høyskolesektoren.

Opptakskrav er i utgangspunktet to- eller treårig utdanning på høgskolenivå eller tilsvarende, og minst ett års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning, men man kan også komme inn på studiet etter realkompetansevurdering:

Krav til realkompetanse er generell studiekompetanse (GSK)/realkompetanse + minimum tre års relevant fulltids yrkespraksis og høyere utdanning eller høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning), fordelt slik at enten yrkespraksis eller utdanning utgjør minst 40 % av de tre årene (40/60 eller 60/40). Relevant yrkespraksis er opplæring og/eller praksis i virksomheter i arbeidslivet, og relevant utdanning er innen veiledning og annen pedagogisk utdanning.

Søknadsfrist for studiet er 15. november, men søknadsportalen stenges ikke før studiet er fullbooket.

Følg denne lenken for informasjon og søknad: https://www.oslomet.no/studier/lui/evu-lui/profesjonsrettet-veiledning