Plikt til å bruke munnbind

Vi har fått en del spørsmål om bruk av munnbind.

Det har en periode vært anbefalt bruk av munnbind, og vi har også inntrykk av at det har vært normalen ved trafikkskolene en god stund.

I går varslet regjeringen enkelte lettelser, men når det gjelder munnbind er det snarere en innskjerping, eller i alle fall en klargjøring.

I Covid-19-forskriften § 16 er det nå et klart påbud om bruk av munnbind innendørs når det ikke er anledning til å holde én meters avstand:

§ 16.Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, på kollektivtransport, på innendørs stasjonsområder, på innendørs arrangementer, i bibliotek og i museum.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum