Raus - engasjert - ansvarlig

Fag

Læreplaner og retningslinjer
Lover og forskrifter
Kunnskapsgrunnlag
Stilling ledig
Elever i undervisningsrom
Utdanning
Dokumenter og dokumentmaler

Fagrelaterte artikler fra nyhetsstrømmen

Adgang til digital undervisning

11.10.2023
Statens vegvesen har hatt et forslag om å gi adgang til å avholde deler av den obligatoriske undervisningen som digital…
Les mer

Et helhetlig læringsverktøy

26.09.2023
Nylig publiserte tall fra Statens vegvesen viser at det bare er litt over halvparten (56 % ) av alle avlagte…
Les mer

Å skape en tilpasset læreprosess for elevene

22.09.2023
Møtet med språkutfordringer og lærevansker i trafikkundervisning kan være krevende, både for elever og lærere. Vi har snakket med Maziar,…
Les mer

Faglig leders plikter

06.09.2023
Å være faglig leder ved en trafikkskole, er en krevende og ansvarsfull rolle som innebærer flere plikter og oppgaver. Målet…
Les mer

Fordelene ved å tilby drosjeopplæring

24.08.2023
Det å ta på seg rollen som drosjesjåfør innebærer mer enn å være en sjåfør. Det handler om å være…
Les mer

Endring i bruk av Statens vegvesens kjøregårder

23.05.2023
På grunn av flere alvorlige hendelser blir det fra 1. juni 2023 innført nye bestemmelser for bruk av Statens vegvesens…
Les mer

Landsmøtesamlingen 24. – 26. mars 2023 – Alt om etterutdanning og medlemstur til Kiel

29.12.2022
Hva tenker Statens vegvesen om resertifisering og etterutdanning? Har utdanningsinstitusjonene en rolle i dette? Hvordan forbereder Trafikkforum seg på å…
Les mer

Føreropplæringskonferansen 2022

14.07.2022
Stjørdal er stedet når fagfolk fra hele landet møtes til Føreropplæringskonferansen 2022 Føreropplæringskonferansen 2022 blir arrangert på Scandic Hell 24….
Les mer

Instruktørkurs Trafikalt Grunnkurs førstehjelp (TGF)

21.06.2022
Trafikkforum kan fra høsten tilby instruktørkurs for trafikklærere som underviser i førstehjelp, som del av føreropplæringen. Kurset er på 12…
Les mer

Vurderer forenklet førerprøve for klasse B med manuell giring

29.04.2022
Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen vurdere om det bør utredes en ordning med forenklet førerprøve ved utvidelse fra klasse B…
Les mer

Tillater høyere hastighet med henger og campingvogn

11.03.2022
Et forslag om endringer i hastighetbestemmelser på veg ble 5. mars 2021 sendt på høring. Forslaget omhandlet mulighet for å…
Les mer

Regjeringen iverksetter tiltak for å få flere tungbillærere

19.01.2022
Regjeringen bevilger ekstra penger for å utdanne flere trafikklærere for lastebil og buss, og vil også gjøre det enklere for…
Les mer

Først på skadested

29.10.2021
NKT Traume, Norsk førstehjelpsråd og Fynd Reality har laget en applikasjon som kan brukes på Trafikalt grunnkurs, og som er…
Les mer

Ny TABS-app lansert i dag!

01.10.2021
Vår samarbeidspartner Lime Green presenterte i dag den nye TABS-appen. TABS har hele tiden vært et ypperlig verktøy for trafikkskoler…
Les mer

Forsvinningspunktet

08.05.2021
Hvordan kan du bruke forsvinningspunktet som et verktøy for å velge riktig fart? Trafikkforums rådgiver Tore Johannessen forklarer.
Les mer

Sikring av last

07.05.2021
Denne korte filmsnutten viser på en enkel måte risikoen ved usikret last med ulik vekt ved tipp, bremsing og sving.
Les mer

Sikring av last

07.05.2021
Statens vegvesen meldte 20. oktober i fjor en endring i lastsikringskurs som i praksis innebærer at enkelte demonstrasjoner kan vises…
Les mer

Nå er den her! Få ett prøveeksemplar tilsendt gratis!

12.04.2021
Trafikkforums nye MC-bok er nå klar på lager, og vi vil veldig gjerne vise frem den nye boka til alle…
Les mer

Hva vil vi med øvingsbanene?

09.04.2021
NAF vil gjerne ha innspill fra både trafikklærere og elever for å planlegge fremtiden for øvingsbanene. Det har vært gjort…
Les mer

Ny avbestillingsfrist 7 dager før øvingsbane

08.11.2020
Seks måneder etter nedstengningen er det fortsatt flere elever og førerpørvekandidater i omløp enn normalt, og samtidig er kapasiteten ved…
Les mer

Bli en bedre veileder!

08.11.2020
OsloMet starter på nytt opp studiet «Profesjonsrettet veiledning» i januar 2021. Studiet egner seg for mange forskjellige yrkesgrupper hvor det…
Les mer

Endring i lastsikringskurs

20.10.2020
Statens vegvesen melder i dag om endringer i opplæring i sikring av last, nærmere bestemt demonstrasjoner for å vise at…
Les mer

Takk for oss Straand Treffet 2020!

20.09.2020
Takk for oss Straand Treffet 2020! created by dji camera Vi ser tilbake på en helt fantastisk helg som har…
Les mer

Lavere risiko for barn og unge

18.08.2020
Mange drept og hardt skadd i møteulykker, men færre utforkjøringsulykker. Ingen drepte mopedister, lavt antall drepte og hardt skadde syklister…
Les mer

Forbedret teoriprøve klar i september

07.08.2020
Statens vegvesen har siden 2018 arbeidet med et nytt teorisystem for førerkort. Lars-Inge Haslie i Statens vegvesen bekrefter overfor Trafikkforum…
Les mer

«Hvor blir det av grunnkursbeviset»?

26.07.2020
I mai fikk alle trafikkskoler et informasjonsbrev fra Statens vegvesen om endringer i rutinene for trafikalt grunnkursbevis. Vi registrerer imidlertid…
Les mer

«Hva gjør vi med førstehjelp»?

26.07.2020
Spørsmål vi får tyder på at det fortsatt er stor usikkerhet rundt gjennomføring av tema 1.5 og tema 1.6 i…
Les mer

Kan bli slutt på 17-timers TGK i ungdomsskolen

19.07.2020
Statens vegvesen sender enkelte forslag til endringer i trafikkopplæringsforskriften og trafikkopplæringsforskriften på høring. Endringene i førerkortforskriften handler i hovedsak om…
Les mer

– De fleste tjenestestedene opprettholdes

02.07.2020
Den omfattende omorganiseringen som i lengre tid har pågått i Statens vegvesen er nå i sluttfasen, og regjeringen har i…
Les mer

De fleste vil fortsatt gire selv

29.06.2020
Statistikk fra Statens vegvesen viser at over 75 % av førerprøvene på klasse B i 2019 ble gjennomført med manuelt…
Les mer

Info fra NAF Øvingsbaner

10.03.2020
INFO FRA NAF ØVINGSBANER NAF Øvingsbaner tar utfordringene rundt Korona på alvor og melder nå om følgende; om trafikkskolene får…
Les mer

Har simulator en plass i føreropplæringen?

28.01.2020
Bruk av simulator i føreropplæringen har fått fornyet oppmerksomhet både innenlands og utenlands. I Finland har det blitt tillatt å…
Les mer

Evaluering av valgfag trafikk

05.03.2019
Torkel Bjørnskau og Ole Jørgen Johanson ved Transportøkonomisk institutt presenterte tirsdag funn fra rapporten «Evaluering av valgfag trafikk» på et…
Les mer

Førerløse biler stiller store krav til førerne

06.04.2018
Redusert ulykkesrisiko blir ofte forklart med sikrere biler og bedre førerstøttesystemer. Men nylige hendelser bekrefter at det er behov for…
Les mer

Godt mottatt på CIECA-Workshop

05.04.2018
Den europeiske sammenslutningen for førerprøver var svært lydhøre da Trafikkforums styreleder Erik Steinbråten delte av sin erfaring med bruk av…
Les mer

Førerstøtteteknologi og presis kjøreteknikk

19.03.2018
Hvilken betydning vil dagens og fremtidens førerstøttesystemer få for førerens mulighet og kompetanse til å påvirke presis kjøreteknikk gjennom egne…
Les mer

Klart for utprøving av førerløse kjøretøy

02.01.2018
Like før jul ble «Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy» vedtatt enstemmig i Stortinget, og fra 1. januar 2018 kan…
Les mer

Føringer for gjennomføring av sikkerhetskurs på øvingsbane

13.12.2017
Til tross for at Fagråd 3.8/Fagråd 3.10 har reist landet rundt og kurset trafikklærere i gjennomføring av sikkerhetskurs på bane,…
Les mer

Trafikksikkerhetsmateriell for eldre gående

25.05.2017
Trafikksikkerhetsmateriell for eldre gående er nå tilgjengelig Statens vegvesen har i samarbeid med Trygg Trafikk og Pensjonistforbundet utviklet materiell som…
Les mer

Lærerveiledning – A1

24.05.2017
På grunn av omfattende endringer i forskrift og læreplan for to-hjuls klassene er det viktig at de nye læreplanene blir…
Les mer

Rapport fra samkjøring MC

15.05.2017
Våren 2017 lanserte NMCU filmen Full Kontroll, og i kjølvannet av denne ble det avdekket at det i kompetansemiljøet på…
Les mer

Lærerveiledning klasse AM146

13.04.2017
På grunn av omfattende endringer i forskrift og læreplan for to-hjuls klassene er det viktig at de nye læreplanene blir…
Les mer

4.1.4: Hvor mange lærere må vi være?

19.01.2017
Det viser seg både på fagsamlinger, kurs og i diskusjoner på sosiale media at det er noe usikkerhet knyttet til…
Les mer

Derfor er trafikkopplæring viktig

12.01.2017
Flere fremhevet trafikkopplæring som en av de viktigste trafikksikkerhetstiltakene på åpen høring i stortinget tirsdag 10. januar. Føreropplæringen blir beskrevet…
Les mer

Menneske eller maskin – vil trafikklæreren bli overflødig?

24.11.2016
-En kort smakebit fra Trafikkforum og Continentals seminar på Lillestrøm i november 2016
Les mer

«Velutdannede trafikklærere og sensorer – en forutsetning for ansvarlige førere»

22.10.2016
CIECA-kongressen 2017 arrangeres i Trondheim 8. og 9. juni 2017, og i den forbindelse etterlyser CIECA aktuelle foredragsholdere.  (mer…)
Les mer

Føreropplæring er viktig for samfunnet

21.10.2016
«Satsingen på en føreropplæring med bedre struktur og kvalitet er et viktig bidrag i trafikksikkerhetsarbeidet og for nullvisjonen. Opplæringen legger…
Les mer

Høringssvar støtter ledsagerregistrering

20.10.2016
En av de mest spennende milepælene i 2016 bortsett fra revisjonen av læreplanene gjemmer seg bak formuleringen «Enkelte mindre endringer knyttet til…
Les mer

Også førerløse biler må ha førere

27.01.2016
Flere produsenter innser at førerløse biler er lenger unna realisering enn antatt, etter forsøk med selvkjørende biler i California. (mer…)
Les mer

Tunnelkjøring på førerprøven

31.12.2015
-Men ingen skjerping av kravene i læreplanen (mer…)
Les mer

Fortsatt forbedring i fremtidig føreropplæring

23.11.2015
Nærmere 370 bransjefolk deltok da den nasjonale føreropplæringskonferansen ble arrangert for femte gang. (mer…)
Les mer

Trafikklærerrollen mot 2035

11.11.2015
Hva skjer med trafikklæreren etter hvert som førerstøttesystemene utvikler seg? Blir trafikklæreren overflødig? Dette var spørsmål som ble berørt da…
Les mer