Krisepakke med løsninger både for arbeidstakere, arbeidsgivere og enkeltpersonsforetak

Partiene enige om økonomisk krisepakke

Krisepakken som blir vedtatt på stortinget nå i formiddag inneholder løsninger både for arbeidstakere, arbeidsgivere og enkeltpersonsforetak.

For arbeidstakere er det viktigste tiltaket at man opprettholder full lønn i 20 dager. For arbeidsgivere er det viktig at det er myndighetene som tar denne kostnaden, ved at arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres til to dager, mens staten tar over ansvaret for de neste 18 dagene.

Selvstendige næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G.

Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Forslaget vil tre i kraft umiddelbart og utbetalingene vil skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen.

Se omtale av alle tiltakene i denne pressemeldingen

Sykepenger

Stortinget ber videre regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Stortinget ber regjeringen gi selvstendig næringsdrivende og frilansere sykepenger fra dag 3 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Stortinget ber regjeringen doble ordningen med omsorgspenger. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Les mer på NRK

 

Oppdatert:

Sykmeldte personlig næringsdrivende får utbetalt sykepenger fra og med dag 4.