Foten ned for robotbestilling

Førerprøvesituasjonen har ført til mange kreative forsøk på å få tilgang til nok førerprøver, en av disse kreative løsningene går ut på at enkelte trafikkskoler har benyttet seg av dataprogrammer som kan søke etter og reservere førerprøver automatisk, såkalte roboter. Statens vegvesen innfører på bakgrunn av dette bruksvilkår for tjenesten «Bestilling av førerprøver», hvor det fremgår at dette ikke er tillatt. Dette blir gjort for at bestilling av førerprøver skal skje på et mest mulig rettferdig grunnlag.

Misbruk av tjenesten, dvs bruk som ikke er i samsvar med bruksvilkårene, kan føre til utestenging fra tjenesten for en periode. I denne perioden kan dermed ikke trafikkskolen bestille prøver.