Et helhetlig læringsverktøy

Nylig publiserte tall fra Statens vegvesen viser at det bare er litt over halvparten (56 % ) av alle avlagte teoriprøver som ender med bestått. Det aner oss at det er mange frustrerte elever bak disse tallene, og kjenner vi våre medlemmer riktig, er det nok også en god del frustrerte trafikklærere.

Noen etterlyser «det gode, gamle» teorikurset, andre beklager seg over hvor umulig det er å få elevene til å åpne en bok. Uten umiddelbart å kaste oss over hverken den ene eller den andre forklaringsmodellen, kan det i alle fall se ut som det er en økende utfordring å få elevene til å investere i egen læring. Er det riktig som mange hevder, at det er flere elever enn tidligere som tror at det bare er å møte opp på timer, og så skal resten gå av seg selv? Hvis det stemmer, er det på mange måter et paradoks. De elevene som har bakgrunn fra norsk grunnskole i dag, er vant til at de selv må ta aktivt del i egen læring. Men det er kanskje det som er problemet? Har økte krav til elevaktivitet og tilpasset undervisning ført til at mange elever er mettet og overstimulert og mest av alt lengter etter en lærer og en skole som kan fortelle dem det de trenger å vite uten å anstrenge seg?

I trafikkopplæringen er utfordringen selvfølgelig at målet er trygge trafikanter som er i stand til å ta selvstendige beslutninger med lav risiko og høy beslutningskvalitet. Vi kan lære bort en god del grunnleggende fakta, både på kjøretøy og på systemnivå. Men for å få til de gode og selvstendige beslutningene, der er vi avhengig av aktive og deltagende elever.

Noe av problemet kan kanskje være at hele trafikkopplæringen i dag tar utgangspunkt i at vi skal nå det overordnede målet, mens teoriprøven egentlig måler noe helt annet. Mens elevene er drillet på å ta selvstendige beslutninger, er teoriprøven fortsatt ikke i stand til å fange opp annet enn reproduksjon av fakta. Hvis elevene ikke er i stand til å reprodusere fakta, ja, da har de faktisk ikke gode forutsetninger for å bestå teoriprøven.

Det er ikke slik at det nødvendigvis er et motsetningsforhold her. For å kunne ta gode selvstendige beslutninger med lav risiko, er det faktisk en forutsetning at grunnleggende kunnskap og ferdigheter er på plass. Det ene utelukker slik sett ikke det andre. Men det kan være grunn til å tenke over om alle delene i opplæringsforløpet får den nødvendige oppmerksomheten, eller om vi har en tendens til å fokusere for mye på målet til å ha med alle delene i prosessen.

Teoritentamen.no er et helhetlig læringsverktøy som med fordel kan brukes for å nå målene i føreropplæringen uten å miste alle delene i prosessen på veien. Fordelen med teoritentamen.no, er at det ikke bare er en oppgavesamling, men også et digitalt teorikurs og en lydbok. Teoritentamen.no kan dermed møte både taktile, auditive og visuelle persepsjonspreferanser, og er dermed et veldig godt supplement til den læringen som skjer på trafikkskolen.

 

Demovideo fra teoritentamen.no