Trafikkforum logo hvit på mørk blå bakgrunn

Vår rolle som organisasjon

Koronasituasjonen har som kjent gitt samfunnet store utfordringer, og vår bransje er ikke noe unntak. Tvert imot er trafikkskolene blant de bedriftene som har fått kjenne på en del utfordringer i det siste, og dermed blir vi som organisasjon også stilt overfor utfordringer.

Vi har medlemmer som ønsker å komme i gang med MC, vi har medlemmer som ønsker å komme i gang med tungbil og vi har medlemmer som ønsker å komme i gang med alt.

På den andre siden har vi medlemmer som ikke vil at vi skal starte opp med noe som helst før myndighetene sier at faren er over og at hele samfunnet kan vende tilbake til hverdagslivet igjen.

Det siste er gjerne langt frem, lenger enn noen av oss er i stand til å ta innover oss, men poenget er at vi som organisasjon med mange ulike medlemmer har mange ulike hensyn å ta. Så hva velger vi å gjøre?

Vår tilnærming er og har hele tiden vært at det er myndighetenes ansvar å vurdere hvilke tiltak det til enhver tid er behov for. Så er det vår rolle som organisasjon å arbeide for at de som rammes av ulike tiltak kan bli kompensert for det.

Vår rolle overfor myndighetene er ikke å be om ulike unntak for enkelte klasser, men det er vår rolle å bidra med faktakunnskap om hvordan undervisningen gjennomføres i de ulike klassene, slik at helsemyndighetene er rustet til å fatte riktige vedtak som er begrunnet i faktiske forhold.

Det er det vi har definert som vår rolle, og det er det som vil være vår rolle i denne situasjonen fremover også.

Nå har myndighetene åpnet for at det kan gjennomføres praktisk en-til-en-undervisning i enkelte klasser, og vi ser at det gir flere nye utfordringer. Da er det vår oppgave å peke på de utfordringene og be om en klargjøring av de utfordringene. Dette gjelder for eksempel praktiske utfordringer som at det er åpnet opp for en-til-undervisning i klasser hvor forskriften gir oss anledning til å undervise flere elever på en gang, og det gjelder problemstillingen knyttet til at det er åpnet for praktisk opplæring, men uten at det er åpnet for å gjennomføre obligatorisk grunnkurs i forkant av den praktiske undervisningen. Dette er uklarheter som vi har tatt opp med sektormyndighetne, og som vi håper å kunne få gode svar på i løpet av kort tid.

Det er selvsagt også flere andre utfordringer knyttet til at det er gitt unntak fra enkelte klasser. Det er utfordringer både for arbeidsgivere og arbeidstakere med hensyn til hvilken betydning det å starte opp på begrensede områder vil ha for permittering og dagpenger, og det er betydelig usikkerhet knyttet til hvilken betydning det å starte opp kan ha for muligheten til å få kompensasjon.

Det er også en utfordring at det kan være ulike meninger både på den enkelte bedrift, i lokalsamfunnet og i storsamfunnet, og det er viktig å huske at vi skal ha en rolle i samfunnet også i fremtiden, og vi skal være kolleger, samfunnsaktører, ansvarspersoner og ressurser for samfunnet også i tiden fremover.

Det er derfor viktig at vi tenker nøye gjennom hva vi gjør, hva vi sier og hvordan vi snakker til hverandre og at vi fortsatt tar vare på hverandre.