Endrede regler for permittering og utsatt forskuddsskatt

Endrede regler for permittering og utsatt forskuddsskatt

Nyhet   •   mar 13, 2020 13:23 CET

Vi står nå i en tid som for mange oppleves som kaotisk, og vi bistår våre medlemmer fortløpende i den jobben som nå må legges ned for å få oversikt over situasjonen.

Vi mottar mange spørsmål rundt regler for permitteringer. 

NAV oppdaterer kontinuerlig, og deres retningslinjer for bedriften med tanke på permitteringer finner du her:

https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset

Vi har nå vært i kontakt med NAV, og det trengs ikke å sende meldinger fra arbeidsgiversiden til NAV med tanke på permittering om det er snakk om under 10 ansatte. 

NAV må kun varsles fra arbeidsgiveren når det skal permitteres minst 10 ansatte. Ansatte må likevel inn og melde til NAV at de har blitt eller blir permittert. Hjelp og veiledning til den ansatte finner du her:

https://veiledearbeidssoker.nav.no/permittert?sprak=nb

Du som arbeidsgiver må sende ut permitteringsvarsel til dine ansatte. Forslag på mal finner du vedlagt.

Regjeringen har i dag iverksatt tiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset.

Det som er mest relevant for trafikskolene er endrede regler for permittering og muligheten for utsatt forskuddsskatt. 

Antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering settes ned fra 15 til 2 dager.

Ventedagene for dagpenger for premitterte oppheves.

Kravet om reduksjon i arbeidstiden for å kunne motta dagpenger under permittering reduseres fra 50 til 40 %.

Endring i skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.

Endring av skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd skal kunne få utsettelse av betaling av formueskatt. 

Se også vedlagte mal for varsel om permittering. 

Les mer på regjeringens nettside her.

Mal for varsel om permittering

Oppdatering 14.03.2020:

Regjeringen har ikke sikret seg nødvendig flertall på stortinget til å iverksette tiltak om at antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering settes ned fra 15 til 2 dager. Vår mal kan imidlertid fint brukes uavhengig av dette. Mer informasjon kommer når dette foreligger.