Coronavirus illustrasjon med paragraftegn, spørsmålstegn og utropstegn

Hvordan skal vi forholde oss til regler og anbefalinger?

Etter at ti østlandskommuner ble rammet av et løpsk mutert virus har mange både i og utenfor dette området blitt usikre på hvilke råd, anbefalinger og regler som gjelder.

Allerede før det muterte viruset løp løpsk i Follo denne uka var mange usikre på hvordan de skulle forholde seg til den gjeldende covid-19-forskriften. Dette ble ikke bedre etter at det ble innført lokale bestemmelser for de ti kommunene.

1-1-undervisning

For å ta det enkleste først: Covid-19-forskriften er klar og tydelig på følgende (covid-19-forskriften § 15):

«(…) Virksomhetene skal iverksette nødvendige kontaktreduserende tiltak. Det skal kunne holdes minst en meters avstand mellom kundene, mellom de ansatte og mellom ansatte og andre ansattes kunder. Dette gjelder i venteområde, arbeidslokale og pauserom. Unntak fra dette gjelder ved veiledning av lærlinger. (…)»

I tillegg har veldig mange kommuner enten en anbefaling eller et påbud om forsterkede tiltak, som i praksis vil si bruk av munnbind.

Kurs i undervisningsrom

Om noen er i tvil om kurs i undervisningsrom er det lokal smittevernmyndighet som er riktig instans å forholde seg til. I de fleste kommuner er det kommunelegen som er smittevernlege.

Det er kun smittevernlegen som har myndighet og autoritet til å gi nærmere avklaring på dette. Vi erfarer at lokal smittevernmyndighet i ulike kommuner kan ha ulike oppfatninger om dette, og kan derfor ikke gi tydeligere anbefaling enn dette.

Digital undervisning

Nordre Follo kommune har i sine retningslinjer sagt at «Teoriundervisning må foregå digitalt», og dette har ført til at enkelte trafikklærere og trafikkskoler spekulerer i om det nå er anledning til å gjennomføre trafikalt grunnkurs digitalt.

Det er det selvsagt ikke.

Nordre Follo kommune trenger ikke å forholde seg til trafikkopplæringsforskriften når de vurderer hva som er smittevernfaglig forsvarlig, men trafikkskoler må selvsagt forholde seg til trafikkopplæringsforskriften som normalt. Nordre Follo kommune, – eller andre kommuner for den del, – har ikke på noen måte myndighet til å vedta unntak fra eksisterende forskrifter. De bestemmelsene kommunene vedtar må tvert imot være hjemlet i forskrift.

Det innebærer at all obligatorisk undervisning i trafikkskolene må gjennomføres i samsvar med trafikkopplæringsforskriften, så fremt unntak ikke er hjemlet i midlertidig forskrift om trafikkopplæring under covid-19-pandemien.

Det innebærer også at trafikkskoelr i kommuner i østlandsområdet som har fått beskjed om at teoriundervisning må gjennomføres digitalt nå må utsette obligatoriske kurs som f.eks. TGK til etter 31. januar.

Annen, «frivillig» teoriundervisning kan derimot gjennomføres digitalt nå som ellers.