Oppdatering fra Statens vegvesen

Statens vegvesen melder i dag at alle prøvesteder nå har grønt smittevernsnivå.
• Det vil si ingen særskilte smitteverntiltak.
• Alle typer førerprøver gjennomføres nå på grønt nivå.
• Behov for å gjennomføre førerprøve med munnbind bør vurderes av den
enkelte.

Les mer her