Vurderer å åpne for digital undervisning

Statens vegvesen vurderer nå å åpne for at deler av den obligatoriske undervisningen kan gjennomføres digitalt. Dette går frem av et likelydende brev fra Statens vegvesen til Trafikkforum og Norges Trafikkskoleforbund i dag.

Det er en kombinasjon av den digitale utviklingen, økt kompetanse på digitale løsninger og erfaringer med digital undervisning under covid-19-pandemien som er bakgrunnen for at Statens vegvesen vil foreslå å åpne for at deler av den obligatoriske opplæringen kan gjennomføres digitalt i et nært forestående høringsforslag. Det er i første omgang Trafikalt grunnkurs del 1 – 4 som er omfattet av høringsforslaget.

Statens vegvesen presiserer samtidig at det pr i dag ikke er anledning til å gjennomføre obligatorisk undervisning digitalt.

Trafikkforum vil gjerne ha medlemmenes tilbakemelding på forslaget om å åpne for digital undervisning, og kommer til å sende ut en undersøkelse til medlemmene for å sikre at alle våre medlemmer blir involvert og får mulighet til å uttale seg.

 

Se brevet fra Statens vegvesen her