Raus - engasjert - ansvarlig

Velkommen til Trafikkforum

Raus, engasjert og ansvarlig

Trafikkforum er det rause trafikkskoleforbundet for engasjerte trafikklærere og ansvarlige trafikkskoler. Våre kjerneverdier tar utgangspunkt i en delingskultur der vi ønsker oss at alle trafikkskoler…
Les mer

Samfunnsansvaret

Føreropplæring er ikke en privatsak, men et samfunnsansvar. For Trafikkforum er det viktig å bidra til at trafikkskolene blir anerkjent for sitt bidrag i trafikksikkerhetsarbeidet….
Les mer

Norges nest største trafikkskoleforbund

Trafikkforum er Norges nest største trafikkskoleforbund. Mer enn hver tredje trafikkskole i Norge er organisert hos oss. Trafikkforum skal: bidra til at trafikkskolene blir anerkjent…
Les mer

Nyheter

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar

Endringene i arbeidsmiljøloven som ble vedtatt i Stortinget 17. mars 2023 får betydning for mange trafikkskoler. Virksomheter med minst 5 ansatte må velge verneombud, midlertidige ansatte har rett til fast stilling etter 3 år, og forskjellen mellom arbeidstaker og oppdragstaker…
Les mer

Kine foreleser i veiledning og coaching på OsloMet

I en verden som er i en konstant endring, er det avgjørende for ledere å beherske kunsten å støtte og utvikle sine medarbeidere. Dette bidrar ikke bare til en mer robust organisasjon, men også til en positiv arbeidskultur, vekst og…
Les mer

Faglig leders plikter

Å være faglig leder ved en trafikkskole, er en krevende og ansvarsfull rolle som innebærer flere plikter og oppgaver. Målet er å sikre at trafikkskolen drives i samsvar med gjeldende regelverk og retningslinjer. Her er en oversikt over de viktigste…
Les mer

Regodkjenning og etterutdanning

Arbeidet med regodkjenningen av trafikklærere er en sentral del av en helhetlig tilnærming til trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Statens vegvesen har ansvaret for å lede denne prosessen, og i arbeidet deltar også representanter fra Nord Universitet, OsloMet, Norges Trafikkskoleforbund og Trafikkforum….
Les mer

Gratis plakater fra Death Trip

Trenger din trafikkskole en oppfriskning på veggen? Vil du også støtte arbeidet for en rusfri trafikk? Ung i Trafikken har åpnet opp for bestillinger av plakater fra Death Trip. Disse plakatene er designet for å engasjere, informere, og styrke bevisstheten…
Les mer

Fordelene ved å tilby drosjeopplæring

Det å ta på seg rollen som drosjesjåfør innebærer mer enn å være en sjåfør. Det handler om å være en ansvarlig og profesjonell aktør i trafikken. Trafikkskoler kan nå tilby trafikkopplæring til kommende drosjesjåfører, samt bidra til å spille…
Les mer

Endring i bruk av Statens vegvesens kjøregårder

På grunn av flere alvorlige hendelser blir det fra 1. juni 2023 innført nye bestemmelser for bruk av Statens vegvesens kjøregårder i forbindelse med øving og opplæring på motorsykkel. De alvorlige hendelsene har skjedd under opplæring med elever som er…
Les mer

NAF brukerundersøkelse

NAF sender i disse dager ut en e-post til alle faste brukere av NAF øvingsbaner, der de ber om tilbakemelding på hva de gjør bra og hva de kan forbedre. Brukerundersøkelsen inneholder spørsmål om bla. service, banefasiliteter, samarbeidsutvalget og renhold….
Les mer

Vurderer å åpne for digital undervisning

Statens vegvesen vurderer nå å åpne for at deler av den obligatoriske undervisningen kan gjennomføres digitalt. Dette går frem av et likelydende brev fra Statens vegvesen til Trafikkforum og Norges Trafikkskoleforbund i dag. Det er en kombinasjon av den digitale…
Les mer
Nyhetsarkiv