Betaling for praktisk prøve

Statens Vegvesen informerer

Tjeneste for betaling av praktiske prøve på nett lanseres 4.Februar.

I tjenesten vil det være mulig å bestille og å betale for en praktisk prøve. Muligheten for å betale for praktisk prøve blir tilgjengeliggjort i tjenesten ETTER at avbestillingsfristen for prøven har passert. Det vil være rimeligere å betale for en praktisk prøve i tjenesten enn det vil være ved en trafikkstasjon. Ved lansering 4. februar vil brukeren få informasjon i tjenesten om når betaling kan gjennomføres. Fra og med mars 2020 vil brukeren i tillegg motta et varsel (sms/epost) om at prøven kan betales i nettløsningen. Varsel om betaling sendes etter at avbestillingsfristen for prøven er passert. Mer om priser:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-01-19-298?fbclid=IwAR0v7zE0PIjQDQ5NLp5sPULO-GISAYEdGJyqzAVUj7h2aC-owRuxoxU1NLs#KAPITTEL_14