Baneleie

Baneleie ved NAF Øvingsbaner vil med virkning
fra 01.01.2022 bli regulert opp til kr 1.350,- pr elev.