De fleste vil fortsatt gire selv

Statistikk fra Statens vegvesen viser at over 75 % av førerprøvene på klasse B i 2019 ble gjennomført med manuelt giret bil. Til tross for at automatgirede biler utgjør nesten hele nybilsalget er det dermed fortsatt et stort behov for førerkompetanse på manuelt giret bil.

Siden gjennomsnittsalderen på bilparken i Norge er nesten 11 år er det ikke unaturlig at mange fortsatt ser et behov for å ha både førerkompetanse og førerrett på manuelt giret bil. Det er derfor veldig bra at alle førerkortkandidater kan velge dette selv, slik at de som vil ha førerrett på manuelt gir avlegger førerprøve på manuelt giret bil, og de som vil ha førerrett på automatgiret bil avlegger førerprøve på automatgiret bil.

Avlegger man førerprøve på automatgiret bil er det heller ikke noe problem å utvide førerretten til manuelt giret bil senere, da er det faktisk bare å avlegge ny førerprøve.

Trafikkforum advarer mot å erstatte førerprøven for manuelt giret bil med et forhåndsdefinert kurs.

Føreropplæringsmodellen er basert på at den den opplæringen som er lett å kontrollere ved en førerprøve skal tilpasses den enkelte kandidaten individuelt, mens det som er vanskelig å kontrollere skal ha et obligatorisk timetall. Om kandidaten har nødvendig kompetanse og ferdighet til å kjøre bil med manuelt gir anser vi som lett å kontrollere ved førerprøve.

Det er derimot ikke selvsagt at alle vil beherske å kjøre bil med manuelt gir etter å ha gjennomført det samme forhåndsdefinerte kurset.