Eleven skal ha geografisk tilhørighet

Statens vegvesen ber nå trafikkskolene om å sørge for at alle kandidater har geografisk tilhørighet til den aktuelle trafikkstasjonen ved oppmelding til førerprøve.

Beslutningen er tatt i samråd med ATL og Trafikkforum, som stiller seg bak beslutningen i håp om at det ikke blir nødvendig å gjeninnføre flere og strengere tiltak, eller i verste fall at trafikkstasjoner og trafikkskoler risikerer å bli stengt ned.

Vi er langt inne i smittebølge to, og undersøkelser blant trafikkskolene som både ATL og Trafikkforum har gjennomført blant medlemmene viser at vi har hatt svært lite smitte i bransjen. Det har vi oppnådd fordi vi har opptrådt ansvarlig og gjennomført nødvendige tiltak.

Tiltakene kan føre til praktiske utfordringer og merarbeid, men det er viktig å huske at de tiltakene vi gjennomfører er en vesentlig mindre utfordring å komme seg gjennom enn en ny nedstengning ville ha vært.

Brevet fra Statens vegvesen til trafikkskolene finner du her: