Raus - engasjert - ansvarlig

Kompetanse

Trafikklærerutdannelsen ved OsloMet har passert en milepæl

Av Lars Versland, OsloMet De ti første år med studenter ble passert i 2022. Til høsten kommer 30 nye studenter til universitet. Høsten 2012 startet trafikklærerutdannelsen ved daværende Høyskolen i Oslo og Akershus (HIOA). Knut Alfred Myren og Ulf Melvold hadde gjennom flere år utarbeidet en plan for gjennomføring av en alternativ utdannelse av...

Tema: Etterutdanning

Det vil snart bli innført krav til etterutdanning for trafikklærere. Hvordan vil du påvirke at dette skal gjennomføres? Hvordan vil du at det skal bli lagt opp? Hva mener du slike kursdager bør/skal inneholde? Nå har du muligheten til å si din mening! På landsmøtesamlingen 2023 arrangerer vi workshop, der du kan komme med...

Føreropplæringskonferansen 2022

Stjørdal er stedet når fagfolk fra hele landet møtes til Føreropplæringskonferansen 2022 Føreropplæringskonferansen 2022 blir arrangert på Scandic Hell 24. – 25. november 2022. Forum for trafikkpedagogikk arrangerer vanligvis den norske føreropplæringskonferansen annethvert år, men i 2020 ble konferansen utsatt pga covid-19-pandemien. Forrige konferanse ble dermed gjennomført i 2018, så vi gleder oss til...

Bli en bedre veileder!

OsloMet starter på nytt opp studiet «Profesjonsrettet veiledning» i januar 2021. Studiet egner seg for mange forskjellige yrkesgrupper hvor det er aktuelt å veilede nyansatte, og studiet er også en god start for å bli praksisveileder for trafikklærerstudenter ved OsloMet. Med videreutdanning i veiledning kan du kvalifisere deg til å veilede nyutdannede yrkesfaglærere, trafikklærere,...

Trafikkpedagogisk veiledning på nett ved OsloMet

OsloMet starter om kort tid et nettbasert digitalt studium i veiledning for trafikklærere. Tilbudet tar utgangspunkt i at det er et stort behov for styrket veiledningskompetanse for trafikklærere og yrkessjåførlærere. Trafikkpedagogisk veiledning har fokus på veilederen som relasjonsbygger og prosessleder, og deltagerne vil få grunnleggende kompetanse i veiledning og veilederrollen, lære metoder for veiledning...

Nyhet fra OsloMet: Videreutdanning i Trafikkpedagogikk

Trafikkforum har tatt en prat med universitetslektor Anders Kristoffersen som kunne fortelle oss at OsloMet nå tilbyr ny videreutdanning for trafikklærere. Fra høsten 2020 har de gleden av å tilby en videreutdanning i Trafikkpedagogikk ved OsloMet – storbyuniversitetet. Studiet passer for trafikklærere som ønsker å styrke sin kompetanse. Fullført videreutdanning i trafikkpedagogikk vil sammen...

Faglig lederutdanning ved OsloMet

Trafikklærerutdanningen ved OsloMet – Storbyuniversitetet har i lengre tid arbeidet med å kunne tilby faglig lederutdanning ved studiested Kjeller. I oktober i år var programplanen klar, og det ble da sendt søknad om godkjenning av faglig lederutdanning til vegdirektoratet. OsloMet har nå fått svar på sin søknad om forhåndsgodkjenning av faglig lederutdanning. Vegdirektoratet har...

Lærerveiledning – A1

På grunn av omfattende endringer i forskrift og læreplan for to-hjuls klassene er det viktig at de nye læreplanene blir forstått og brukt på en mest mulig lik måte.

Lærerveiledning klasse AM146

På grunn av omfattende endringer i forskrift og læreplan for to-hjuls klassene er det viktig at de nye læreplanene blir forstått og brukt på en mest mulig lik måte.