Koronavirus: NAF informerer

NAF INFORMERER

Viser til vedtak om å stenge landets trafikkstasjoner.

NAF Øvingsbaner opprettholder sin virksomhet til tross for dette vedtaket inntil de evt. får pålegg fra sentrale eller lokale helsemyndigheter om å stenge.
Inntil det skjer holder NAF Øvingsbaner åpent så lenge det er behov og etterspørsel