Endringer i føreropplæring MC – Kurs i presis kjøreteknikk

Det har skjedd endringer i kurs i presis kjøreteknikk. Kurset har fått betydelige endringer i mål og gjennomføring. I grove trekk går dette ut på at eleven skal oppleve for å forstå betydningen av de ulike delferdigheter, mens det tidligere dreide seg mere om å øve på, og kunne utføre.


Det har blitt utarbeidet en ny håndbok: (Trykk last ned)


Ønsker du innsikt i bakgrunnen for endringene, og forslag til praktisk gjennomføring sjekk vår kurskalender,  og meld deg på kurs. https://trafikkforum.no/eventkalender/