Foten ned for robotbestilling

Førerprøvesituasjonen har ført til mange kreative forsøk på å få tilgang til nok førerprøver, en av disse kreative løsningene går ut på at enkelte trafikkskoler har benyttet seg av dataprogrammer som kan søke etter og reservere førerprøver automatisk, såkalte roboter. Statens vegvesen innfører på bakgrunn av dette bruksvilkår for tjenesten «Bestilling av førerprøver», hvor det fremgår at dette ikke er tillatt. Dette blir gjort for at bestilling av førerprøver skal skje på et mest mulig rettferdig grunnlag.

Misbruk av tjenesten, dvs bruk som ikke er i samsvar med bruksvilkårene, kan føre til utestenging fra tjenesten for en periode. I denne perioden kan dermed ikke trafikkskolen bestille prøver.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Vurderer forenklet førerprøve for klasse B med manuell giring

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen vurdere om det bør utredes en ordning med forenklet førerprøve ved utvidelse fra klasse B med kode 178 til klasse B ubegrenset.

Nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy fra 2025, og allerede i dag er de aller fleste nye personbiler og lette varebiler som blir solgt i Norge kjøretøy uten manuell giring. Det er derfor både naturlig og ønskelig at opplæring og førerprøve i stadig større grad også gjennomføres på automatgir. Det vil likevel finnes mange kjøretøy med manuell giring på norske veier i overskuelig fremtid, og selv om stadig færre førere vil ha behov for å kjøre disse kjøretøyene, må det fortsatt være mulig å oppnå førerett for motorvogn med manuell giring.

For Trafikkforum er det viktig å holde fast på prinsippet om at grunnleggende ferdigheter skal dokumenteres ved førerprøve i samsvar med intensjonene i den norske føreropplæringsmodellen. For kandidater med bestått førerprøve klasse B gjennomført med automatgir, kan imidlertid det å dokumentere tilstrekkelige grunnleggende kjøreferdigheter på manuelt giret kjøretøy i førerkortklasse B gjennomføres i form av en forenklet førerprøve som ikke nødvendigvis trenger å ta 75 minutter, som er tidsrammen for ordinær førerprøve klasse B.

Forenklet førerprøve ved utvidelse vil føre til at gebyr for gjennomføring av førerprøve ved utvidelse blir lavere, og kostnadene for kandidaten blir dermed mindre. I tillegg vil en slik endring være fordelaktig for førerprøvekapasiteten.

Trafikkforum har derfor tatt initiativ til å innføre en ordning med forenklet førerprøve ved utvidelse av førerett fra klasse B kode 78 til førerett klasse B ubegrenset. Trafikkforum har bedt samferdselsdepartementet om å gi Statens vegvesen i oppdrag å utrede en slik endring, herunder å ta stilling til innhold og rammer for førerprøven.

På bakgrunn av dette har Statens vegvesen fått i oppdrag fra samferdselsdepartementet å vurdere en slik utredning.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

«Heidi skal låne ut 50% av medarbeiderne sine til søringan»

Seksjonssjef Heidi-Kristin Herbst i Trafikant nord i Statens vegvesen er ei raus dame, i uke 11 og 12 gir hun en håndsrekning til gode kolleger lenger sør i landet.

Vi kan leve med halv kapasitet i et par uker

-I Trafikant nord har vi for tiden korte ventetider, i en to ukers periode kan vi leve med halv kapasitet. Dette er et tiltak vi egentlig har planlagt siden 2021. Halvparten av de 20 som skal sørover for å kjøre førerprøver har ambulert flere ganger tidligere, og er relativt godt kjent dit de kommer. De øvrige 10 er førstegangsreisende, men er drevne sensorer «som står an av», uansett, sier Heidi. Jeg er glad for at så mange stiller opp, både for å hjelpe til, men samtidig vil de også få god trening i å omstille seg raskt til rådende forhold, sier seksjonssjef Heidi-Kristin Herbst i Statens vegvesen.

– I nord har vi utfordringer sommerstid, spesielt har vi i flere år hatt for liten kapasitet på tungbil, MC og traktor, vi har tidligere fått bistand sørfra til gjennomføring av disse i perioder. Det ble ekstra vanskelig under pandemien, fordi vi hadde blant annet en lang periode på rødt smittevernsnivå og null traktor prøver kjørt.  Foran årets sommersesong har jeg tro på en bedring i og med at vi det siste året har satset mye på økt kompetanse, med flere sensorer på TKS-kurs. Disse vil nå etter hvert kunne gjennomføre flere mc- og traktorprøver. I tillegg håper jeg at vi, også i år, kan få noe hjelp sørfra hvis det blir veldig vanskelig å dekke etterspørselen, sier Heidi.

Med andre ord, ditt utlån av arbeidskraft vil på sikt kunne komme Trafikant nord til gode gjennom gjenytelser fra sensorer andre steder i landet?

-Ja, absolutt, vi er gode kolleger og trår til der det trengs og når det trengs, smiler Heidi som legger til at det også er en annen viktig faktor i dette nemlig behovet for variasjon. Både de som drar sørover og de som drar nordover opplever det som både hyggelig og lærerikt å drive litt vekselbruk i perioder.  Man får nye impulser og tar kanskje til seg litt andre måter å jobbe på gjennom samhandling med nye kolleger, samt å erfare nye kjøreruter.

Her blir Heidis medarbeidere å finne i uke 11 og 12:

Kristiansand, Stavanger, Bergen, Drammen, Lillehammer, Lillestrøm, Risløkka (Oslo), Levanger, Stjørdal, Trondheim og Steinkjer.

Til daglig er de 20 sensorene å finne på trafikkstasjonene i Alta, Bodø, Mo i Rana, Hammerfest, Svolvær, Harstad, Mosjøen, Tromsø, Vadsø, Sortland, Narvik og Brønnøysund.

(Pressemelding fra Statens vegvesen)

Kompensasjonsordning for kansellerte førerprøver i stortingets spørretime

–Vil statsråden jobbe for å opprette en kompensasjonsordning for trafikkskolene når det forekommer avbestillinger av oppkjøringstimer ved trafikkstasjonene som følge av sykefravær/fravær hos Statens vegvesen? Dette spørsmålet har Bjørnar Laabak (Frp) sendt til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Laabak begrunner spørsmålet med at  Statens vegvesen avbestiller oppkjøring når de mangler sensorer helt inntil oppkjøringstimen skulle vært gjennomført.

–Bilen som elevene har leid inn fra trafikkskolen, som skal være godkjent av Statens vegvesen, blir ofte stående med avlyste oppdrag, og praksis er ved de fleste trafikkskolene at dette ikke faktureres elevene, skriver Laabak i spørsmålet til statsråden.

Bjørnar Laabak møter for tiden som vara på stortinget fra Østfold, og har vært i kontakt med både Trafikkforum og med flere trafikkskoler for å sette seg inn i saken.

–Ved kontakt med flere trafikkskoler og Trafikkforum bekreftes det at antall avbestillinger fra Statens vegvesen er vesentlig, og flere melder at dette forekommer ofte, også så sent som i februar 2022. Fortsatt kan man forvente høyt sykefravær i tiden som kommer med bakgrunn i samfunnssituasjonen som følge av pandemi. Det er i så måte ingen grunn til å tro at ovennevnte problemstilling opphører med det første. Derfor er det viktig at det etableres en kompensasjonsordning for trafikkskolene der Statens vegvesen avlyser timer senere enn den fristen som gjelder for Statens vegvesen selv, skriver Laabak avslutningsvis.

Les hele spørsmålet fra Bjørnar Laabak (FrP) til samferdselsministeren på stortinget.no

Fotokred: Frp

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Billigere å ta lappen?

– Fra nyttår er det billigere å ta lappen. Det er ihvertfall budskapet i en pressemelding fra samferdselsdepartementet i dag.

1. januar ble de samlede gebyrene for å ta førerkort klasse B satt ned fra 2 020 til 1 590 kroner. – Å få muligheten til å kjøre bil er en viktig milepæl for mange unge, men også en relativt kostbar investering. Jeg er glad for at gebyrene nå er satt noe ned, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Endringene skjer etter at Statens vegvesen har gjort en ny beregning for å sikre at gebyrene er riktige for å dekke kostnaden for tjenestene. I tillegg kommer en justering i tråd med prisutviklingen ellers i samfunnet.

Etter denne justeringen er noen trafikant- og kjøretøytjenester blitt billigere, mens noen har blitt dyrere. For eksempel går prisen for oppkjøring i klasse B og tunge klasser litt ned, gebyret for å ta teoriprøven er redusert fra 650 til 320 kroner, mens oppkjøring på motorsykkel øker fra 1 160 kroner til 1 880 kroner ved bestilling på nett.

De nye prisene finnes hos Statens vegvesen: https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/priser/

Rekordmange tar førerprøven

Nesten 150 000 tok førerprøven i fjor. Det er flere enn noen gang. Tall fra Statens vegvesen viser at 10 prosent flere 18-åringer tok lappen i 2021 enn i 2020.

– Bil er viktig for mange, særlig der hvor kollektivtilbudet ikke er godt nok. Hvert år kommer det mange unge nye bilister på veiene, og jeg er glad for at føreropplæringen i Norge er god. Kvaliteten på denne opplæringen er viktig å beholde og utvikle, slik at vi alle sammen kan kjøre mest mulig trygt på norske veier. Nå blir førerprøven litt billigere for mange, og det er jeg sikker på er populært, sier samferdselsministeren.

Kraftig økning i gebyr for oppkjøring på MC

NMCU er naturlig nok ikke enig i at det blir billigere å ta lappen. NMCU skriver på sine nettsider at de har vært i kontakt med Statens Vegvesen, som har beregnet gebyrsatsene, for å få utregningsgrunnlaget som er brukt.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Statens vegvesen ansetter ytterligere 20 nye sensorer

– Vi har stor pågang på oppkjøringstimer. Derfor ansetter vi nå ytterligere 20 førerprøvesensorer, sier avdelingsdirektør Frode Børstad i Statens vegvesen.

 

I 2021 ble det gjennomført et rekordhøyt antall oppkjøringer. Det er likevel mange som venter på oppkjøringstime.

De 20 nye stillingen er fordelt over hele landet, og kommer i tillegg til de 52 nye sensorene som ble tilsatt i 2021.

Intern utdanning med lønn
– Førerprøvesensorer må gjennom en intern utdanning og eksamen før de kan gjennomføre oppkjøringer med kunder. Derfor tar det noe tid før alle de nyansatte er operative. Men disse nye sensorene vil være et viktig bidrag til å redusere ventetiden for de som skal ta førerkort, sier Børstad.

Trenger sensorer i alle klasser
Det store volumet av oppkjøringer er innen klasse B, men de nye sensorene vil bli brukt i alle førerkortklasser, alt fra motorsykkel til tunge kjøretøy.

– Alle som skal ta førerkort i Norge må ha oppkjøring hos Statens vegvesen. Som monopolist har vi har et stort ansvar i å tilby et tilstrekkelig antall oppkjøringstimer. Det store volumet er i klasse B (personbil) men det er svært viktig at vi sørger for at vi har nok kvalifiserte tungbilsjåfører og bussjåfører i landet, sier Børstad.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Gjennomført obligatorisk før bestilling av førerprøve

Som følge av at regjeringen har iverksatt strengere smitteverntiltak mot covid-19 ber Statens vegvesen nå om at obligatorisk opplæring skal være gjennomført før bestilling av førerprøve. Dette fremgår av informasjonsbrev fra Statens vegvesen til trafikkskolene i dag torsdag 9. desember 2021:

Som  alle sikkert har fått med seg fra regjeringens pressekonferanse er det iverksatt nye strenge smittevernstiltak mot Covid-19.

Med bakgrunn i dette er både praktiske førerprøver og teoriprøver plassert på gult smittevernsnivå på alle trafikkstasjoner som har dette tjenestetilbudet.

Gult nivå – ordinære smittevernstiltak

 • Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.
 • God håndhygiene.
 • Det kan når kandidat forespør være med trafikklærer under førerprøven. Alle i kjøretøyet skal da bære munnbind om kravet til minimum en meters avstand ikke kan overholdes.
 • Klargjøring og oppsummering tilpasses.
 • Sensor kan benytte munnbind dersom vedkommende selv ønsker det, og kan ut fra en selvstendig vurdering kreve at kandidaten bruker munnbind. Relevant for slik vurdering er blant annet om kandidaten kommer fra et område som har høyere smittenivå.
 • Lokal forskrift kan kreve bruk av munnbind.

Helsemyndighetenes krav til smittevern er styrende for hvordan førerprøver skal gjennomføres. Trafikkskolene må sammen med Statens vegvesen informere elevene om de til enhver tid gjeldende føringer for praktiske førerprøver.   Smittevernet er nå i en fase med en kombinasjon av nasjonale og lokale tiltak.

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Smittevern ved praktisk gjennomføring 

For å ivareta smittevernet til kandidater, egne ansatte og å bidra i den nasjonale dugnaden har Statens vegvesen nivåbaserte smitteverntiltak. Disse tiltakene gjelder førerkortklasser, geografiske områder og trafikkstasjoner. Tiltakene vil bli oppdatert i tråd med smittesituasjonen.  Per i dag er alle tjenestesteder  med førerkorttjenester lagt på gult smittevernsnivå.

Informasjonen blir løpende oppdatert.  Siste versjon er alltid gjeldende ( info-brev versjon 79 av 9.12.2021).   

Les informasjonsbrev nr 79 fra Statens vegvesen her

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Ny bestillingsløsning for førerprøver

Det er en betydelig forbedret bestillingsløsning for førerprøver som rulles ut onsdag 8. desember. Nå snakker vi ikke om store endringer i brukergrensesnitt eller i rutiner, men det som betyr noe i det daglige: Funksjonalitet og effektivitet.

Det er særlig to ting trafikkskolene  lenge har ønsket seg:

 • Muligheten til å holde på en time mens man legger inn alle opplysninger uten at den blir borte fordi noen andre har bestilt den i mellomtiden
 • Muligheten til å avbestille en time og bestille en ny uten å måtte be om fullmakt på nytt

Disse to løsningene er nå på plass, og vil være klar til bruk onsdag 8. desember kl 9:00. NB! Pga arbeidet med dette vil det ikke være mulig å bestille førerprøver mellom kl 8:00 og 9:00 onsdag 8. desember.

Se skjermbilder fra ny løsning her

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Statens vegvesen anmoder om bruk av munnbind i forbindelse med førerprøver

Fra og med fredag 3.desember anmoder Statens vegvesen om bruk av munnbind i forbindelse med alle førerprøver -både praktiske førerprøver og teori.

Det viktig at alle ledd i føreropplæringen tar tak nå -for å hindre ny nedstengning.  Økt spredning av Covid og smitte blant ansatte i Statens vegvesen eller i opplæringsbransjen kan medføre ny nedstengning av tilbudet og økning i ventetiden.

Med bakgrunn i dette anmoder vi alle våre samarbeidspartnere i opplæringsbransjen om å innstille seg på smittevernstiltak på gult smittevernsnivå, som blant annet omfatter anmodning om å bruke munnbind.

Smittevernet er nå i en fase med en kombinasjon av nasjonale og lokale tiltak.

Helsemyndighetenes krav til smittevern blir derfor styrende for hvordan førerprøver skal gjennomføres. Trafikkskolene må sammen med Statens vegvesen informere elevene om de til enhver tid gjeldende føringer for praktiske førerprøver.

Gult nivå – ordinære smittevernstiltak

 • Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.
 • God håndhygiene.
 • Det kan når kandidat forespør være med trafikklærer under førerprøven. Alle i kjøretøyet skal da bære munnbind om kravet til minimum en meters avstand ikke kan overholdes.
 • Klargjøring og oppsummering tilpasses.
 • Anmodning om bruk av munnbind, lokal forskrift kan kreve bruk av munnbind:

For eksempel er det i Oslo-området og kommunene som sogner til Ahus fra midnatt innført påbud om bruk av munnbind i kollektivtrafikk og andre steder det det ikke er mulig å holde en meters avstand – det vil si blant annet i forbindelse med førerprøver. Tidligere er det sendt ut informasjon fra vest og midt om tilsvarende tiltak.

 

På vegne av avdelingsdirektør Frode Børstad i Trafikantavdelingen:

Med hilsen
Bjørn Lillevolden
Kommunikasjonsrådgiver

Les mer her

Oppdatering fra Statens vegvesen

Hei!

Vedlagt er det siste Koronabrevet fra Trafikantavdelingen, det ble i alt 77 informasjonsbrev før pandemien slapp taket.

Dette informasjonsbrevet peker framover og sier en god del om hvordan vi skal samhandle de nærmeste ukene og månedene framover.

Vi vil få takke for godt samarbeid i den krevende perioden vi har vært igjennom, samtidig har vi håp om at vi skal klare å dra lasset sammen for å overvinne de utfordringene som gjenstår etter pandemien.

Med vennlig hilsen

Trafikantavdeling i Statens vegvesen

På vegne av avdelingsdirektør Frode Børstad:


Bjørn Lillevolden
kommunikasjonsrådgiver

Alle trafikkstasjoner tilbake på grønt smittevernnivå

Med bakgrunn i signaler fra regjeringen om gjenåpning av landet fra lørdag 25.9.kl.16.00 har vi gleden av å informere om følgende:

Fra mandag 27.9. kl.08:00 er alle trafikkstasjoner og prøvesteder tilbake på grønt smittevernsnivå for første gang siden 12.mars 2020.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene. Dette gjelder for perioden27.9.-04.10. 2021.

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater. For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.

Les mer her:

Oppdatering fra Statens vegvesen

(NB! Endrer ikke tidligere melding om at elevene igjen kan bestille selv f.o.m. 4. oktober (red. anm.))

Alle trafikkstasjoner i landet  er nå på gult smittevernsnivå.

Pandemien er ikke over, men det er vel lov å være litt mer optimistiske nå – enn på lenge!

Gult nivå –  betyr ordinære smittevernstiltak

• Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.

• God håndhygiene.

• Det kan når kandidat forespør være med trafikklærer under førerprøven. Alle i kjøretøyet skal da bære munnbind om kravet til minimum en meters avstand ikke kan overholdes

. • Klargjøring og oppsummering tilpasses.

• Sensor kan benytte munnbind dersom vedkommende selv ønsker det, og kan ut fra en selvstendig vurdering kreve at kandidaten bruker munnbind. Relevant for slik vurdering er blant annet om kandidaten kommer fra et område som har høyere smittenivå.

• Lokal forskrift kan kreve bruk av munnbind.

Veien videre

Statens vegvesen ber trafikkskolene fremdeles å være nøye med renhold av kjøretøyene mellom hver førerprøve, slik at vi unngår unødige kanselleringer.

For å sikre så god kapasitet på førerprøvene som mulig, er det fortsatt viktig at kandidatene møter godt forberedt og består førerprøven.

Vi håper på et fortsatt godt samarbeid i – og etter en utfordrende periode for oss alle.

Les mer:

Snart kan elevene bestille prøve selv igjen

 

Fra 4. oktober er det tilbake til «gammel» ordning med bestilling av førerprøver. Dvs at eleven kan bestille selv, men eleven kan fortsatt velge å gi fullmakt til trafikkskolen i stedet. Samtidig blir det åpnet for en større tidshorisont, i første omgang 16 uker frem i tid. Ledige prøver frem i tid vil videre bli lagt ut fortløpende, slik at det blir slutt på å legge ut på bestemte tidspunkt. Statens vegvesen regner med at dette vil føre til mindre belastning på bestillingssystemet, og at det dessuten fjerner mye av kritikken som uberettiget har falt på trafikkskolene.

Som tidligere meldt er det forventet at kapasiteten på førerprøver blir bedre i 2022. Det ble ansatt 24 nye sensorer i sommer som er i utdanning nå, og ytterligere 30 nye skal ansettes etter jul. Statens vegvesen ansetter dermed flere nye sensorer enn de som av ulike grunner slutter, og regner slik med at de skal få stabilt bedre kapasitet over tid.

Dette ble klart på et møte mellom Trafikkforum, Norges Trafikkskoleforbund og Statens vegvesen fredag morgen. Vi fikk der også anledning til å møte Frode Børstad, som er ny Avdelingsdirektør på avdeling Trafikant i divisjon Trafikant og Kjøretøy. Børstad har godt grunnlag for å ta over og videreføre arbeidet i Trafikant fra før, men ønsker også å bli bedre kjent med bransjen, og vil derfor invitere en trafikkskole inn i ledermøtene fremover for å kunne bli bedre kjent med de ulike utfordringene i bransjen. Dette i tillegg til de jevnlige møtene mellom Statens vegvesen og bransjeorganisasjonene. Børstad er tydelig på at de skal ha fokus på kunden fremover, og presiserer at både kandidaten og trafikkskolene er Statens vegvesens kunder, og at det er viktig å legge til rette for en god kundeopplevelse.

Fra bransjens side la vi frem ønske om å utvide MC-sesongen noe i 2021 på de stedene der det er mulig med tanke på vær og føreforhold. Vi ba dessuten om at det blir åpnet for at evt overliggere kan bestille prøve i 2022 allerede fra høsten av. Vi understreket videre behovet for å fortsette arbeidet med oppgradering av bestillingssystemet. Vi minnet dessuten om at kapasitetsproblemene ikke er utelukkende pandemirelaterte, og understreket hvor viktig det er at kapasiteten økes på permanent basis og ikke bare blir et kortvarig tiltak.

Børstad bekreftet at Statens vegvesen er klar over dette, og at det er et mål å øke kapasiteten permanent. Det vil også bli sett på muligheten for enda lenger tidshorisont for bestilling.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer og oppdatering av smittevernsnivåene for følgende prøvesteder per 13.september:

 • Ålesund trafikkstasjon er nå tilbake på gult smittevernsnivå.
 • Stavanger trafikkstasjon og Egersund trafikkstasjon  har oransje smittevernsnivå fram til midnatt 14.9. og gult nivå frå 15.9.

Følgende prøvesteder har fortsatt skjerpet smittevernsnivå :

 • Trondheim trafikkstasjon har oransje nivå for klasse B/BE og rødt (stengt) for kl.T (traktor)
 • Odda trafikkstasjon har oransje nivå for klasse B/BE, T(traktor) og tungbil

Smittevernstiltak:

Vi anbefaler at alle ledd og roller i føreropplæringen og gjennomføringen av av praktiske førerprøver fortsatt bruker munnbind, overholder avstandsreglene og de innarbeidede rutinene for renhold og håndvask.

Bestilling av praktiske førerprøver:

Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske prøver skje via trafikkskolene.

Les mer:

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer og oppdatering av smittevernsnivåene per 6.september

 • Bergen trafikkstasjon er tilbake på gult smittevernsnivå  for alle førerkortklasser
 • Odda trafikkstasjon går i motsatt retning og har per 6.9. innført oransje smittevernsnivå for klassene B/BE og T (traktor)
 • Egersund og Stavanger trafikkstasjoner har fortsatt oransje smittevernsnivå for klasse B/BE og T (traktor)
 • Ålesund og Trondheim  trafikkstasjoner har oransje nivå for klasse B/BE, rødt på T (dvs. stengt for traktoroppkjøring) samt gult på MC og Tungbil.
 • De øvrige prøvestedene i landet har per i dag gult smittevernsnivå for alle førerkortklasser, men OBS – det er økende smitte blant de unge og det kan bli negative endringer i løpet av uka.

Smittevernstiltak:

Vi  anbefaler at alle ledd og roller i føreropplæringen og gjennomføringen  av praktiske førerprøver fortsatt bruker munnbind, overholder avstandsreglene og de innarbeidede rutinene for renhold og håndvask.

Bestilling av praktiske førerprøver 

Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer her:

Hareide: Viktig at sensorene har tilstrekkelig kompetanse

Stortingsrepresentant Himanshu Gulati (FrP) tok utgangspunkt i en artikkel på trafikkforum.no da han nylig stilte statsråd Knut Arild Hareide spørsmål om samarbeidet og kommunikasjonen mellom Statens Vegvesen og trafikkskolene i stortingets spørretime. Gulati spurte om statsråden ville ta initiativ til at utfordringene med bestilling av førerprøver ses nærmere på, og dessuten om statsråden har noen tanker rundt privatisering av førerprøven.

– Trafikkskolene og Statens Vegvesens har et avhengighetsforhold hvor godt samarbeid er til fordel for hele samfunnet og trafikksikkerheten, og trafikkskolene har i hovedsak støttet opp om den norske føreropplæringsmodellen, påpekte Gulati i begrunnelsen for spørsmålet.

I svaret til Gulati la statsråd Knut Arild Hareide vekt på at utfordringene kommer av at det både er flere som ønsker å erverve førerkort og at Statens vegvesen har fått et etterslep som følge av nedstengningen:

– For å avhjelpe disse kapasitetsutfordringene, har Statens vegvesen iverksatt et arbeid for å ansette og utdanne nye sensorer, men dette arbeidet vil av naturlige årsaker ta noe tid, sa Hareide.

– Statens vegvesen opplyser at de under pandemien har hatt en løpende og god dialog med trafikkskolenes bransjeorganisasjoner. Som en følge av pandemien og nasjonale smittevernstiltak, karantetiltak mv., både for kandidater og sensorer, har det imidlertid vært et uvanlig høyt antall endringer og utsettelser av førerprøver. Statens vegvesen opplyser at de har forsøkt å løse disse utfordringene på en hensiktsmessig måte gjennom direkte kontakt mellom kandidat og trafikklærer, men erkjenner også at det i noen tilfeller oppstår situasjoner som kunne vært løst bedre.

Det er i løpet av pandemien gjort ulike tilpasninger i regelverket. Statens vegvesen opplyser at svartjenesten deres skal være godt oppdatert på de endringene som er gjort, slik at publikum får rett informasjon når de henvender seg. Det kan, som for andre svartjenester, ikke utelukkes at det i enkelttilfeller kan ha blitt gjort feil. I de tilfellene hvor det foreligger indikasjoner på at det er formidlet feilinformasjon, uttaler Statens vegvesen at de følger dette løpende opp og sørger for at eventuelle feil rettes opp.

Det er av trafikksikkerhetshensyn viktig at sensorene har tilstrekkelig kompetanse, og de må derfor gjennomføre tilleggs- og etterutdanning i tillegg til å oppfylle krav til grunnutdanning. Det er derfor ikke aktuelt å benytte trafikklærere uten slik kompetanse til å gjennomføre førerprøver. Av habilitetshensyn er det uansett gitt regler om at trafikklærere ikke samtidig kan virke som førerprøvesensor.

Statens vegvesen har videre redegjort for at de vil øke sensorkapasiteten fremover, og at informasjon til bransjeinteressentene blir ivaretatt gjennom møter og faste informasjonsskriv ved endringer. Dette har i det store fungert godt gjennom hele pandemiperioden.

Kilde: stortinget.no

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivåer per 31.august:(forrige utgave – versjon 71 ble distribuert 26.8.)

På grunn av økende smittetrykk og innføring av lokale forskrifter i kommunene på Nord-Jæren, går vi per i dag 31.8. over til oransje smittevernsnivå for Stavanger og Egersund trafikkstasjon.

Det vil si at alle praktiske førerprøver på disse prøvestedene har oransje smittevernsnivå -unntatt MC som fortsatt er på gult.

Oppsummert:

 • Prøvested Stavanger trafikkstasjon: Oransje smittevernsnivå  for klasse B/BE, Traktor og Tunge klasser – MC på gult nivå per31.8.
 • Prøvested Egersund trafikkstasjon:  Oransje smittevernsnivå for klasse B/BE, Traktor og Tunge klasser – MC på —«———per 31.8.

Jfr. meldingen fra 26.8. har følgende prøvesteder fortsatt skjerpet smittevernsnivå:

 • Prøvested Trondheim trafikkstasjon: Oransje nivå for klasse B/BE, rødt nivå for og stengt for Traktor ,samt gult smittevernsnivå for Tungbil og MC(munnbind kreves også på gult)
 • Prøvested Ålesund trafikkstasjon: Oransje nivå for klasse B/BE, rødt nivå og stengt for Traktor, samt gult smittevernsnivå  på Tungbil og MC (Gjelder foreløpig fram til og med 6.9.)
 • Prøvested Bergen trafikkstasjon: Oransje  nivå for Kl. B/BE, Tungbil og Traktor, med unntak av MC-prøver som fortsatt har gult smittevernsnivå.

Smittevernstiltak:

Vi  anbefaler fortsatt at alle ledd og roller  i føreropplæringen og gjennomføringen  av praktiske førerprøver fortsatt bruker munnbind, overholder avstandsreglene og de innarbeidede rutinene for renhold og håndvask.

Bestilling av praktiske førerprøver 

Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer her:

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivåer per 24.august:

Ålesund og Sula  kommuner har fra midnatt i dag  innført lokal koronaforskrift, i praksis vil det si at prøvested Ålesund trafikkstasjon har innført skjerpet smittevernsnivå. Førerprøver klasse B og BE er derfor satt på oransje nivå og klasse T(traktor) er satt på rødt nivå. Praktiske førerprøver på MC og tunge klasser er fortsatt på gult nivå. Skjerpet smittevernsnivå i Ålesund gjelder til og med 6.september.

Bergen er fortsatt på oransje smittevernsnivå for alle typer praktiske førerprøver unntatt MC som har gult nivå.

Sortland og Harstad er tilbake på gult nivå for alle førerkortklasser.

De øvrige prøvestedene i landet har gult smittevernsnivå for alle førerkortklasser.

Smittevernstiltak:

Vi  anbefaler fortsatt at alle ledd og roller  i føreropplæringen og gjennomføringen  av praktiske førerprøver fortsatt bruker munnbind, overholder avstandsreglene og de innarbeidede rutinene for renhold og håndvask.

Bestilling av praktiske førerprøver 

Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer her:

Oppdatering fra Statens vegvesen

Status for smittevernsnivåene per 23.august:

Bergen er fortsatt på oransje smittevernsnivå for alle typer praktiske førerprøver.

Sortland og Harstad er tilbake på gult nivå etter en lengre periode på oransje.

Oppsummert har dermed alle prøvesteder i landet, unntatt Bergen, gult smittevernsnivå.

Smittevernstiltak:

Vi  anbefaler fortsatt at alle ledd og roller  i føreropplæringen og gjennomføringen  av praktiske førerprøver fortsatt bruker munnbind, overholder avstandsreglene og de innarbeidede rutinene for renhold og håndvask.

Bestilling av praktiske førerprøver 

Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer her:

Førerprøvesituasjonen – oppdatering

Trafikkforum og Norges Trafikkskoleforbund hadde i dag et møte med Statens vegvesen angående førerprøvesituasjonen. Som meldt tidligere har Statens vegvesens fått tildelt økte ressurser for å kunne øke kapasiteten ved å ansette flere sensorer. Denne prosessen er i gang, og Statens vegvesen har ansatt mange nye sensorer som skal gjennom den nødvendige opplæringen for å oppnå godkjenning til å sensurere førerprøver. Kapasiteten på utdanning av sensorer er doblet for å få nyansatt personell i gang så fort som mulig, men det vil likevel gå mot 2022 før alle nyansatte vil være i virksomhet med sensurering av førerprøver.

Med de ressursene som er tilgjengelige er det likevel allerede gjennomført flere førerprøver enn noen gang, og det meldes fra Trafikant og Kjøretøy at trafikkstasjonene oppfordres til å bruke alle tilgjengelige ressurser for å utnytte kapasiteten optimalt, og at mange sensorer har bidratt med å jobbe overtid for å bedre kapasiteten. Alle tilgjengelige ressurser blir dermed brukt til å sensurere førerprøver, og andre arbeidsoppgaver blir prioritert ned eller blir ivaretatt av annet personell uten sensorutdanning. Henning Harsem i Trafikant og Kjøretøy er tydelig på at det fra ledelsens side er ønskelig at det kjøres mest mulig førerprøver ved alle trafikkstasjonene.

Gledelig er det også at andelen beståtte prøver har gått opp, noe som selvfølgelig også har betydning for kapasiteten. Andelen beståtte prøver var i 2018 72 %, i 2019 73 % og i 2020 78 %. Pr i dag er andelen beståtte prøver over 80 %. Likevel er det selvfølgelig fortsatt mulig å øke andelen beståtte prøver og dermed bedre kapasiteten ytterligere.

Selv om det også før pandemien har vært kapasitetsproblemer særlig i sommerhalvåret, har forholdet mellom etterspørsel og tilgjengelig kapasitet blitt ytterligere synliggjort under covid-19-pandemien. I tillegg til at smitte, sykdom og karantene har påvirket hele samfunnet, er det også en økning i antall personer som ønsker førerkort. Ingen vet om dette kommer til å holde seg, men dersom det gjør det, så tilsier det et behov for 160 000 førerprøver årlig.

Av tiltak som tidligere er blitt løftet frem, er det kanskje muligheten til å holde på en prøve i et minutt eller to til bestillingen er gjennomført som savnes mest. Dette arbeides det for fullt med å implementere.

Andre ting som har blitt tatt opp tidligere er at det er viktig at Statens vegvesen er i dialog med trafikkskolen ved avlysing av førerprøve og ved påfølgende oppsett av ny førerprøve. Henning Harsem i Trafikant og Kjøretøy er tydelig på at regelen er at trafikkskolen skal være involvert i slike tilfeller.

Alt i alt er det lite som tyder på en snarlig bedring i kapasitet, men det legges opp til at trafikkstasjonene kan utnytte all mulig kapasitet til førerprøver, det arbeides med å øke brukeropplevelsen, og på lenger sikt vil det altså også bli en økning i kapasitet. Inntil da blir det vurdert å bedre forutsigbarheten ved å øke tidshorisonten på bestilling av førerprøver, dvs at deler av den totale kapasiteten kan bli rullet ut lenger frem i tid enn tidligere. Dette er vurderinger som gjøres i dialog mellom Statens vegvesen, Norges Trafikkskoleforbund og Trafikkforum.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Her er en oppdatert smittevernsoversikt for lokasjonene som gjennomfører praktiske førerprøver:

Trafikant nord:

Det er innført lokal forskrift i Harstad. Foreløpig gjelder den fra i dag og til 30.juli, det vil si oransje smittevernsnivå i Harstad.

Trafikant midt: Ingen endringer i Midt. Alle områder/stasjoner på gult smittenivå. Det er lite smitte i Møre og Romsdal og Trøndelag.

Trafikant vest: Fortsatt gult smittevernsnivå på alle lokasjoner.

På Nord Jæren er et lokalt utbrudd  i tilbakegang. Bergen hadde en økning, men i går var antall nye smittede halvert. På Haugalandet var det en viss økning fra dagen før, slik at de har kjørt med munnbind i går og i dag.

I tillegg kjører vi prøver på Stord, på Voss og i Sogndal. Der er smitten helt fraværende

Trafikant sør: Ingen endringer i Trafikant sør, det vil si fortsatt gult smittevernsnivå.

Trafikant øst 2: Ingen endringer i Trafikant øst 2, det vil si fortsatt gult smittevernsnivå.

Trafikant øst 1: Som sist i alle områder/stasjonene, det vil si at det fortsatt er på gult smittevernsnivå.

Ved bruk av munnbind, er eventuelle lokale krav ivaretatt uten ytterligere restriksjoner.

Ullensaker og Lillestrøm følges tett, men det ser ut som situasjonen der er under kontroll. Dessuten er utviklingen i smitte på vei ned i Ullensaker (VG – 23.7.2021)

Våre ansatte bruker og forlanger munnbind også på gult, for å være på den sikre siden – særlig der smitten er høy.

Les mer:

Oppdatering fra Statens vegvesen

Det er fortsatt gult smittevernsnivå på alle prøvesteder i landet og for alle førerkortklasser. Det er bra , men pandemien er ikke er over – og det er munnbindkrav steder der smittetrykket øker eller har økt .

Våre kjøreregler sier at munnbind uansett skal brukes av begge parter når elev eller sensor krever det. Bruk gjerne munnbind frivillig.

Helsemyndighetenes krav til smittevern er styrende for hvordan førerprøver skal gjennomføres. Trafikkskolene må sammen med Statens vegvesen informere elevene om de til enhver tid gjeldende føringer for praktiske førerprøver.

Smittevernet er nå i en fase med en kombinasjon av nasjonale og lokale tiltak.

Informasjonen blir løpende oppdatert. Siste versjon er alltid gjeldende.

Bestilling av praktiske førerprøver

Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver. Dette vil påvirke våre retningslinjer for bestilling av førerprøver.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig
kandidater.

For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.

I tråd med nasjonale råd for reiseaktivitet, vil fremdeles kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kunne bli avvist til praktisk førerprøve i områder uten lokal tilknytning. Smittesituasjonen endrer seg raskt, avvisninger på kort varsel vil derfor fremdeles kunne forekomme i situasjoner hvor tidligere anmodning om lokal tilhørighet ikke er etterkommet. Tiltaket om avvisning ble innført f.o.m. 29. mars, og vil gjelde frem til det kommer nye føringer fra myndighetene. Pandemien er ikke er over – og det er munnbindkrav steder der smittetrykket er høyt.

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve.

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel.

Smittevern ved praktisk gjennomføring

For å ivareta smittevernet til kandidater, egne ansatte og å bidra i den nasjonale
dugnaden innfører Statens vegvesen nivåbaserte smitteverntiltak. Disse tiltakene kan gjelde førerkortklasser, geografiske områder og trafikkstasjoner. Tiltakene vil bli oppdatert i tråd med den lokale smittesituasjonen.

Alle MC-prøver gjennomføres på 2 sykler, husk 2 meters avstand

Øvrige retningslinjer

Førerprøvekandidater skal forhåndsbetale førerprøven på nett. Dette gjøres på vegvesen.no/dinside.
Betaling kan tidligst gjennomføres klokken 00:01 dagen før førerprøven kjøres.

• Før førerprøven skal kandidaten vise legitimasjon, og følge sensors anvisninger om gjennomføring.
• Trafikkskolen skal møte med rengjort kjøretøy. Før førerprøven gjennomføres skal kontaktflater rengjøres. Dersom kjøretøyet ikke er tilstrekkelig rengjort, vil førerprøven bli avlyst. Vurderingen skjer i tråd med helsemyndighetenes retningslinjer.

 • Ved enkelte trafikkstasjoner kan man bli anvist til egne parkeringsplasser.
 • Kandidaten skal møte sensor ved kjøretøyet. Vi forholder oss til helsemyndighetenes føringer og håndhilser derfor ikke.

• Kandidater som har feber eller viser tegn til luftveisplager kan bli avvist. Kandidater med allergi som gir tilsvarende symptomer, skal medbringe dokumentasjon på allergien.

 • Klargjøring og avslutning av førerprøven kan bli holdt utenfor kjøretøyet.
 • Gjennomføring av sikkerhetskontroll vil tilpasses de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Ferieavvikling for sensorene Grunnet ferieavvikling vil det fremover oppleves en midlertidig nedgang i antall førerprøver som blir lagt ut. Der man finner det hensiktsmessig, vil man legge ut førerprøver for flere uker samtidig. Dette vil det i så tilfelle bli gitt beskjed om lokalt. Veien videre Statens vegvesen ber trafikkskolene fremdeles å være nøye med renhold av kjøretøyene mellom hver førerprøve, slik at vi unngår unødige kanselleringer.
  For å sikre så god kapasitet på førerprøvene som mulig, er det fortsatt viktig at kandidatene møter godt forberedt og består førerprøven. Vi håper på et fortsatt godt samarbeid i en utfordrende periode for oss alle.

Les mer:

Undergraver egne arbeidsplasser

Vi får flere meldinger om at svartjenesten i Statens vegvesen gir gale opplysninger til de som ringer inn, og i mange tilfeller også kommer med utsagn som stiller trafikkskolene i et dårlig lys.

Vi har i lang tid hørt om tilfeller der svartjenesten anbefaler elever og foresatte å bytte trafikkskole dersom trafikkskolen ikke kan tilby eleven førerprøve, og der svartjenesten gir inntrykk av at det er trafikkskolen som er problemet dersom det ikke er ledige prøver.

Nå etter 1. juli har vi fått flere meldinger fra foresatte som har ringt svartjenesten for å spørre om det fortsatt er lov til å øvelseskjøre uten førstehjelp, og hvor de får beskjed fra svartjenesten om at det ikke er lov. Flere sier at de har referert til trafikkskolen, som har sagt at det er tillatt frem til 31. oktober, og de har da fått tilbakemelding om at «trafikkskolene må lese seg opp på regelverket».

Vi har tidligere tatt opp med Statens vegvesen at trafikkskolen må få beskjed når en prøve blir avlyst, at trafikkskolen må være involvert når det settes opp ny prøve etter avlysning, og at trafikkskolen må bli tatt inn i dialog før en prøve blir avlyst pga manglende geografisk tilhørighet. Likevel kommer det stadig nye meldinger om at Statens vegvesen ikke er i kontakt med trafikkskolene i slike tilfeller, men utelukkende gir beskjed til kandidaten på sms, både om avlyst prøve og om ny prøve.

Stemningen for å fortsette å ta imot kjeft fra publikum og demme opp for åpenbare feil fra SVVs side er nå forholdsvis lav, og vi er egentlig overrasket over at det ikke har vært større medietrykk på dette enn det har.

Alt dette er selvfølgelig kommunisert til Statens vegvesen, og vi opplever å bli tatt på alvor i samtaler med ledelsen i Trafikant og Kjøretøy. Men så lenge de lokale trafikkstasjonene og svartjenesten ikke følger opp, blir det heller ingen bedring.

Trafikkskolene har i utgangspunktet vært blant Statens vegvesens mest lojale kunder, – selv uten egentlig å være kunder, – og trafikkskolene har i hovedsak støttet opp om den norske føreropplæringsmodellen.

Likevel merker vi nå at det holder hardt, og stadig større deler av bransjen tar nå til orde for privatisering av tjenestetilbudet.

Gjennomføring av førerprøver er en såpass omfattende del av Statens vegvesens virksomhet at dette fort kan slå tilbake på både svartjenesten og de lokale trafikkstasjonene om de ikke følger opp interne beslutninger og retningslinjer.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Sommerhilsen fra Trafikkforum

Vi er i trinn 3 i regjeringens nasjonale gjenåpningsplan, og de fleste trafikkskoler som ikke har tatt ferie kan drive som normalt.

Skjønt å drive som normalt er vel ikke helt riktig, siden trafikkskolene også er avhengig av andre aktører for å kunne drive som normalt. Vi kommer tilbake til det, men vi kan i alle fall glede oss over at vi som sagt er i trinn tre i gjenåpningsplanen, og vil sannsynligvis være i trinn fire mot slutten av sommeren.

Nå vet vi jo at ferie og fritid gir rom for å la tankene fare, så selv om vi håper at alle tar seg tid til å ta seg skikkelig fri noen ganger i løpet av sommeren, så vil vi også gjerne ta del i de tankene som måtte dukke opp i løpet av sommeren som har med trafikkopplæring å gjøre.

Det er to spørsmål vi i Trafikkforum særlig vil ha svar på.

Det ene gjelder planleggingen frem mot landsmøtet 2022. Vi planlegger et landsmøte med mye nyttig, faglig og ikke minst sosialt påfyll etter å ha lagt en lang periode med sosiale restriksjoner bak oss. Så spørsmålet er da hva du ønsker at vi skal fylle landsmøtesamlingen med. Vi setter pris på alle forslag, enten forslaget har sosialt eller faglig tilsnitt. Tema, mini-seminar, foredragsholdere, aktiviteter, eller hva det måtte være.

Det andre spørsmålet vet vi at mange har tanker og meninger om, og vi får nesten dårlig samvittighet over å nevne det midt i det som kanskje er ferietid for noen. Når vi likevel nevner det, er det delvis fordi vi vet at det er mange som ikke tar seg tid til noe særlig ferie i år, og av de som tar seg tid til det, er det likevel en ting som er langt fremme i pannebrasken. Vi snakker om førerprøvesituasjonen.

Som vi har meldt om tidligere har Statens vegvesen fått tildelt ressurser til å rekruttere og ansette flere sensorer. Arbeidet er i gang, men vi vil ikke se resultater av det før i 2022. Uansett har vi registrert stor frustrasjon knyttet til førerprøvesituasjonen, og vi inviterer derfor alle til å si sin mening om dette.

Vi har prøvd å holde oss oppdatert på hva som rører seg i bransjen i enda større grad enn vanlig under pandemien, og det kan hende at mange derfor er litt mettet på undersøkelser. Vi håper likevel å få mange gode svar på disse to åpne spørsmålene i løpet av sommeren, både slik at vi vet hva vi skal jobbe videre med etter ferien både på kort og på lang sikt.  

Kontoret vårt er noe redusert midt på sommeren, noe som i praksis betyr at det kan være vanskelig å treffe oss på telefon de to siste ukene i juli. Vi sjekker imidlertid e-post med jevne mellomrom, og nettbutikken er oppe og går hele tiden.

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Informasjon om gjennomføring av praktiske førerprøver
Helsemyndighetenes krav til smittevern er styrende for hvordan førerprøver skal gjennomføres.
Trafikkskolene må sammen med Statens vegvesen informere elevene om de til enhver tid
gjeldende føringer for praktiske førerprøver.
Smittevernet er nå i en fase med en kombinasjon av nasjonale og lokale tiltak.
Informasjonen blir løpende oppdatert. Siste versjon er alltid gjeldende.
Bestilling av praktiske førerprøver
Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver. Dette vil påvirke våre retningslinjer
for bestilling av førerprøver.
Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.
Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av
kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer
og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk
førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk
førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig
kandidater.
For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen
fullmakt på vegvesen.no/dinside.
I tråd med nasjonale råd for reiseaktivitet, vil fremdeles kandidater som bor i områder med strenge
smitterestriksjoner kunne bli avvist til praktisk førerprøve i områder uten lokal tilknytning.
Smittesituasjonen endrer seg raskt, avvisninger på kort varsel vil derfor fremdeles kunne forekomme
i situasjoner hvor tidligere anmodning om lokal tilhørighet ikke er etterkommet. Tiltaket om
avvisning ble innført f.o.m. 29. mars, og vil gjelde frem til det kommer nye føringer fra myndighetene
Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve.
Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig
prioritering og fordeling av førerprøver.
Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal
medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel.

Smittevern ved praktisk gjennomføring
For å ivareta smittevernet til kandidater, egne ansatte og å bidra i den nasjonale
dugnaden innfører Statens vegvesen nivåbaserte smitteverntiltak. Disse tiltakene kan gjelde
førerkortklasser, geografiske områder og trafikkstasjoner. Tiltakene vil bli oppdatert i tråd med den
lokale smittesituasjonen.

Øvrige retningslinjer
Førerprøvekandidater skal forhåndsbetale førerprøven på nett. Dette gjøres
på vegvesen.no/dinside.
Betaling kan tidligst gjennomføres klokken 00:01 dagen før førerprøven kjøres.
• Før førerprøven skal kandidaten vise legitimasjon, og følge sensors anvisninger om
gjennomføring.
• Trafikkskolen skal møte med rengjort kjøretøy. Før førerprøven gjennomføres skal
kontaktflater rengjøres. Dersom kjøretøyet ikke er tilstrekkelig rengjort, vil førerprøven bli avlyst.
Vurderingen skjer i tråd med helsemyndighetenes retningslinjer.
• Ved enkelte trafikkstasjoner kan man bli anvist til egne parkeringsplasser.
• Kandidaten skal møte sensor ved kjøretøyet. Vi forholder oss til helsemyndighetenes føringer
og håndhilser derfor ikke.
• Kandidater som har feber eller viser tegn til luftveisplager kan bli avvist. Kandidater med
allergi som gir tilsvarende symptomer, skal medbringe dokumentasjon på allergien.
• Klargjøring og avslutning av førerprøven kan bli holdt utenfor kjøretøyet.
• Gjennomføring av sikkerhetskontroll vil tilpasses de til enhver tid gjeldende
smittevernregler.

Ferieavvikling for sensorene
Grunnet ferieavvikling vil det fremover oppleves en midlertidig nedgang i antall førerprøver som blir
lagt ut. Der man finner det hensiktsmessig, vil man legge ut førerprøver for flere uker samtidig. Dette
vil det i så tilfelle bli gitt beskjed om lokalt.

Veien videre
Statens vegvesen ber trafikkskolene fremdeles å være nøye med renhold av kjøretøyene mellom
hver førerprøve, slik at vi unngår unødige kanselleringer.
For å sikre så god kapasitet på førerprøvene som mulig, er det fortsatt viktig at kandidatene møter
godt forberedt og består førerprøven.
Vi håper på et fortsatt godt samarbeid i en utfordrende periode for oss alle.


Statens vegvesen v/Trafikantavdelingen

Les mer her:

Timebestilling har kommet for å bli

Statens vegvesen har nå hatt timebestilling for alle tjenester ved trafikkstasjonene i over ett år. Erfaringene er så gode at det er ikke er noen vei tilbake.

Av Frode Børstad, avdelingsdirektør i Statens vegvesen

Tidligere måtte du pent vente i kø foran skranken på trafikkstasjonen for å omregistrere bilen eller fornye førerkortet.  Litt bedre ble det da vi fikk et kølapp-system, slik at du kunne sitte ned. Men du satt like forbasket i kø.  Med timebestilling kan du bruke tiden din bedre, enten du er hjemme i godstolen, på jobb eller vil gjøre andre ærend. Med en forhåndsbestilt time vet du akkurat når det er din tur! Før du kommer, henter vi fram alle relevante data om deg og bilen din. Det er mer effektivt for deg, og det er mer effektivt for oss. Og det blir kortere ventetid for alle. Statens vegvesen er statens myndighet for å utvikle og følge opp lover og regler knyttet til trafikanter og kjøretøy. Trafikkstasjonene og våre digitale tjenester er vårt bindeledd til deg som privatkunde og til profesjonelle kunder i transportnæringen, bilbransjen og trafikkopplæringsbransjen. Vi bruker fellesskapets penger til denne virksomheten. Det betyr at vi må sørge for et godt tilbud samtidig som det er innenfor økonomisk forsvarlige rammer.

72 trafikkstasjoner over hele landet

Statens vegvesen har 72 trafikkstasjoner spredt over hele landet. Disse har ulikt befolkningsgrunnlag, ulik avstand til kundene, og ulik åpningstid. Med timebestilling kan vi lettere tilpasse bemanningen på hvert enkelt sted etter kundenes behov. Slik får våre ansatte mest mulig effektive arbeidsdager og får betjent flest mulig kunder. Ved behov betjener kundebehandlerne i skranken også telefonhenvendelser og e-post. I 2021 er dette arbeidsoppgaver som kan utføres fra hvor som helst. Selv om Statens vegvesen får stadig flere og bedre selvbetjeningsløsninger, er det ikke alle som kan eller vil bruke dem. Trenger du nytt bilde til førerkortet ditt må du fortsatt ta turen trafikkstasjonen. Vi må nemlig være helt sikker på at du er deg. Har du en bil som må godkjennes hos oss, så må vi også se bilen fysisk. Skal du ta teoriprøven så gjør du det hos oss, ved fysisk oppmøte.

Komplekse saker i skranken

Kundene som fortsatt trenger eller ønsker manuell betjening, har ofte mer komplekse saker. Erfaringene fra det første året med timebestilling viser at vi totalt betjener flere kunder nå enn vi gjorde før, uten timebestilling. Det er jeg stolt av.

Folk flest er på nett

Men det store flertallet av brukerne løser oppgavene sine selv, gjennom våre selvbetjeningsløsninger. På forsommeren i år lanserte vi muligheten for å bestille og betale sitt første førerkort digitalt. Etter få dagers bruk var over 80 prosent av alle førstegangs førerkortbestillinger digitale. Eierskifter for biler har vært nær fulldigitale lenge. Dette er effektiv bruk av ny teknologi som kommer samfunnet til gode. Det er ingen tvil om at vi i fremtiden vil være enda mer digitale enn i dag. Statens vegvesen har investert både tid og penger i å utvikle gode selvbetjeningsløsninger. Vi ser at disse blir stadig mer brukt, og kundenes tilbakemeldinger er gode. I overskuelig framtid vil det likevel være behov for trafikkstasjoner. Har du behov for noen av våre manuelle tjenester, så er det timebestilling som gjelder.

Oppdatering fra Statens vegvesen

Alle bestillinger av praktiske førerprøver skal fortsatt skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.    

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Her er en oversikt over endringer i smittevernsnivåene etter forrige informasjonsbrev på mandag:

Trafikkstasjonene i Ålesund og Brekstad går tilbake på gult smittevernsnivå for alle førerkortklasser.

Trafikkstasjonene i Orkdal, Trondheim og Stjørdal går tilbake på gult nivå på MC-prøver, men beholder oransje nivå på B/BE/ tungbil og rødt på traktorprøver.  

Oppsummert:

På oransje nivå: kl. B/BE

Tønsberg, Larvik, Skien, Kristiansand, Mandal, Orkdal, Trondheim, Stjørdal, Alta/Kvenviksmoen og Hammerfest . De øvrige er på gult nivå.

På oransje nivå: Tungbil

Tønsberg, Skien, Kristiansand, Mandal, Orkdal, Trondheim, Stjørdal, Alta/Kvenviksmoen og Hammerfest. De øvrige er på gult nivå.

På oransje nivå: MC:

Kristiansand, Mandal, Alta/Kvenviksmoen og Hammerfest.

På oransje nivå :Traktor

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Lillestrøm, Elverum, Røros, Tynset, Hamar, Gjøvik, Hønefoss ,Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Kristiansand  og Mandal.

På rødt nivå: Traktor

Hammerfest, Alta/Kvenviksmoen, Stjørdal, Trondheim og  Orkdal.

Øvrig informasjon:

Bestilling av praktiske førerprøver 

Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver. Dette vil påvirke våre retningslinjer for bestilling av førerprøver.  

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.    

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Oversikt over endringer i smittevernsnivåene etter forrige informasjonsbrev- versjon 62 av 3.juni:

Trafikkstasjonene på Tynset og Gjøvik går per 7.juni tilbake til gult nivå for alle praktiske førerprøver, unntatt på traktor som har oransje nivå.

Fortsatt oransje smittevernsnivå  i førerkortklassene B/BE og tungbil på følgende prøvesteder:

Tønsberg, Larvik, Skien, Kristiansand, Mandal, Ålesund, Orkdal, Trondheim, Stjørdal ,Brekstad, Alta/Kvenviksmoen og Hammerfest.

De øvrige er på gult smittevernsnivå.

Fortsatt oransje smittevernsnivå for MC-prøver:

Kristiansand, Mandal, Orkdal, Trondheim, Stjørdal, Alta/Kvenviksmoen og Hammerfest.

De øvrige er på gult smittevernsnivå.

Traktorprøver:

Fortsatt rødt nivå for traktorprøver( Her gjennomføres det ikke traktorprøver per 7.juni):

Orkdal, Trondheim, Brekstad, Stjørdal, Alta/Kvenviksmoen og Hammerfest

Fortsatt oransje nivå for traktorprøver på 19 prøvesteder:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Lillestrøm, Elverum, Røros, Tynset, Hamar, Gjøvik, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Kristiansand, Mandal, Ålesund

De øvrige prøvestedene for traktor er på gult smittevernsnivå.

Øvrig informasjon:

Bestilling av praktiske førerprøver 

Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver. Dette vil påvirke våre retningslinjer for bestilling av førerprøver.  

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.    

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsituasjonen siden tirsdag 1.6.:

Trafikkstasjonene i Hamar, Elverum og Røros går per 03.06. fra oransje til gult smittevernsnivå for alle førerkortklasser – unntatt Traktor som går fra rødt til oransje.

Oppsummert vedrørende Traktorprøver:

Det er fortsatt 7 prøvesteder som har rødt smittenivå, det vil at ingen traktorprøver gjennomføres her.

 • Disse er : Tynset, Trondheim, Orkdal, Stjørdal, Brekstad, Alta/Kvenviksmoen  og Hammerfest.

19 prøvesteder har fortsatt oransje smittevernsnivå:

 • Disse er: Røros, Hamar, Elverum, Gjøvik,  Ålesund, Mandal, Kristiansand, Skien, Larvik, Tønsberg, Drammen, Kongsberg,  Hønefoss,

Lillestrøm, Drøbak, Hafslund, Mysen, Moss, Drøbak.

De øvrige prøvestedene for traktor har gult nivå.

Oppsummert vedrørende kl. B/BE:

Det er fortsatt 14 prøvesteder som har oransje smittevernsnivå.

 • Disse er: Tynset, Gjøvik, Tønsberg, Larvik, Skien, Kristiansand, Mandal, Ålesund, Orkdal, Brekstad, Trondheim, Stjørdal, Alta/Kvenviksmoen og Hammerfest.
 • De øvrige prøvestedene har gult smittenivå

For detaljer om øvrige førerkortklasser (MC og tungbil) se vedlagte informasjonsbrev.

Noen fun-facts til slutt:

Den digitale løsningen for bestilling av «ditt første førerkort» den såkalte  «Førstegangstjenesten» har siden oppstart på mandag 31.5. fått  gledelig stor oppslutning:

 • Dag 1 bestilte 68% av kandidatene førerkort og betalte for det  via nett på mobilen
 • Dag 2 bestilte 78% av kandidatene førerkort og betalte for det  via nett på mobilen
 • Dag 3 bestilte 85% av kandidatene førerkort

Les mer:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Oppdatert Informasjonsbrev til trafikkskolene per 1.juni:

Det har mange ganger i løpet av det siste året vært raske endringer i smittesituasjonen, og atter en gang er det Trondheim og  de omliggende kommuner som rammes av stor smittespredning.

Følgende har endret seg etter at vi sendte ut informasjonsbrev -versjon 61 av 31.5.2021:

Som meldt i info-brevet i går var Trondheim, Stjørdal og Orkdal allerede satt til oransje smittenivå.

Endringer gjeldende fra tirsdag 1.juni(versjon 61-2)

 • Traktorprøver settes til rødt smittevernsnivå(det gjennomføres ikke T-prøver) på trafikkstasjonene i Trondheim, Stjørdal og Orkdal
 • Nytt av i dag er at Brekstad settes til oransje smittenivå for kl. B og BE samt rødt for traktorprøver.

Les mer:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Mange endringer denne gang. Gledelig at veteraner på oransje smittevernsnivå som Risløkka ,Billingstad, Drammen  og Bergen endelig har fått lov til å returnere til gult. Andre steder går det fra gult til oransje.

Endringer siden forrige informasjonsbrev 25.mai:

 • Bergen  til gult i alle klasser fra 31.mai
 • Risløkka til gult i alle klasser frå 31.mai
 • Gjøvik fra gult til oransje i alle klasser
 • Kristiansand og Mandal frå gult til oransje i alle klasser
 • Elverum og Hamar er fortsatt på oransje nivå, men går til gult på MC
 • Billingstad og Drammen går fra oransje til gult nivå. Drammen går fra rødt til oransje nivå  på traktorprøver.
 • Tynset og Røros har fortsatt oransje nivå, men går til rødt på traktor.

Traktorprøver:

6 prøvesteder har rødt nivå og ingen traktorprøver, disse er:

Elverum, Røros, Tynset, Hamar, Alta/Kvenvikmoen og Hammerfest

18 stasjoner har oransje smittevernsnivå for traktorprøver:

Stjørdal, Trondheim ,Orkdal, Ålesund, Mandal, Kristiansand, Skien, Larvik, Tønsberg, Drammen, Kongsberg, Hønefoss, Gjøvik, Lillestrøm, Drøbak, Mysen, Moss og Hafslund.

Følgende 17 prøvesteder har oransje nivå for klasse B -prøver:

Elverum, Røros, Tynset, Hamar, Gjøvik, Tønsberg, Larvik, Skien, Kristiansand, Mandal, Ålesund, Orkdal, Trondheim, Stjørdal ,Alta/Kvenviksmoen og Hammerfest.

For detaljer om øvrige førerkortklasser (MC og tungbil) se vedlagte info-brev.

De trafikkstasjonene som ikke er nevnt i denne oversikten er på gult smittevernsnivå.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 27.mai:

På grunn av nye smitteutbrudd i Trondheim og i nærområdet rundt Trondheim har følgende trafikkstasjoner fått skjerpet smittevernsnivå:

 • Trondheim, Orkdal og Stjørdal har nå oransje smittevernsnivå  på kl. B/BE, tungbil og traktor, men fortsatt gult nivå på MC.

Oppsummert:

Traktor:

Rødt smittevernsnivå(stengt) for praktiske førerprøver på traktor på følgende 7 trafikkstasjoner:

 • Oslo(Risløkka), Elverum, Hamar, Billingstad,  Drammen, Alta og Hammerfest

Kl. B/BE og tungbil:

Oransje nivå for praktiske førerprøver på følgende 17 trafikkstasjoner:

 • Trondheim, Orkdal, Stjørdal, Hammerfest, Alta, Oslo(Risløkka),Elverum, Hamar, Røros, Tynset, Billingstad, Drammen, Tønsberg, Larvik , Skien, Bergen og Ålesund
 • Landets øvrige trafikkstasjoner er fortsatt på gult smittevernsnivå, samt MC-prøver på alle prøvesteder.

Annet:

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole.

Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve.

Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.   For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.    

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 25.mai:

På grunn av nye smitteutbrudd i deler av Finnmark og Innlandet har følgende trafikkstasjoner fått skjerpet smittevernsnivå.

I Finnmark har Alta og Hammerfest trafikkstasjoner nå oransje smittevernsnivå på kl. B/BE og tungbil, rødt nivå på traktor og gult på MC.

I Innlandet har Elverum og Hamar trafikkstasjoner også oransje smittevernsnivå på kl. B/BE og tungbil, rødt nivå på traktor og gult på MC.

Oppsummert

Traktor:

Rødt smittevernsnivå (stengt) for praktiske førerprøver på traktor på følgende 7  trafikkstasjoner:

Oslo(Risløkka), Elverum, Hamar, Billingstad, Drammen, Alta og Hammerfest.

Kl. B / BE og tungbil:

Oransje nivå for praktiske førerprøver på følgende 14 trafikkstasjoner:

Oslo(Risløkka), Elverum, Hamar, Røros, Tynset, Hamar, Billingstad, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Bergen, Ålesund, Alta og Hammerfest

Landets øvrige trafikkstasjoner er fortsatt på gult smittevernsnivå , samt alle praktiske førerprøver på MC.

Annet:

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole.

Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve.

Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.   For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.    

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 18.mai:

På grunn av et større smitteutbrudd i Nord Østerdal og sør i Trøndelag har  Tynset og Røros trafikkstasjoner fått skjerpet smittevernsnivå på oransje nivå .

Oppsummert:

Det gjennomføres fortsatt ikke praktiske førerprøver for traktor(Rødt nivå) på Risløkka, Billingstad og Drammen trafikkstasjoner.

Det er per 18.mai 10 prøvesteder med skjerpet smittevern på oransje nivå:

Tynset, Røros, Risløkka, Billingstad, Drammen, Tønsberg, Larvik ,Skien, Bergen og Ålesund.

Det kan bli flere endringer i løpet av uka, ettersom det er flere områder hvor det vurderes innskjerpinger i smittevernstiltakene.

Annet:

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole.

Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve.

Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.   For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.    

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 10.mai:

Positive endringer:

Egersund og Stavanger trafikkstasjoner går tilbake til gult smittevernsnivå for praktiske førerprøver i alle klasser.

Oppsummert:

Det gjennomføres ikke praktiske førerprøver(Rødt nivå) på Traktor på Risløkka, Billingstad og Drammen trafikkstasjoner.

Det er 8 prøvesteder som fortsatt har skjerpet smittevern på oransje nivå:

Risløkka(Oslo),Billingstad, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Bergen og Ålesund.

De øvrige prøvestedene  i landet har gult smittevernsnivå.

MC-prøvene gjennomføres på gult smittevernsnivå alle steder.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole.

Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve.

Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.   For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.    

I tråd med nasjonale råd for reiseaktivitet, vil fremdeles kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kunne bli avvist til praktisk førerprøve i områder uten lokal tilknytning. Smittesituasjonen endrer seg raskt, avvisninger på kort varsel vil derfor fremdeles kunne forekomme i situasjoner hvor tidligere anmodning om lokal tilhørighet ikke er etterkommet. Tiltaket om avvisning ble innført f.o.m. 29. mars, og vil gjelde frem til det kommer nye føringer fra myndighetene

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Kjære deg som skal ta førerkort

 • Synes du at du må vente lenge på oppkjøring?
 • Synes du det er irriterende når kjøreopplæringen din kanskje må flyttes litt på?
 • Får du ikke alltid booket deg inn på kjøretime «neste uke»?
 • Lurer du på hvorfor trafikkskolen ikke bare kan «fikse det» når du blir satt i karantene og trenger å få flyttet opplæringen din bare bittelitt?
 • Lurer du på hvorfor trafikklæreren din ikke bare kan ringe noen kjente og fikse dato for teoriprøve siden det «aldri» er noe ledig?

Hør her

I den tiden vi nå står i, er det viktig å huske på dette:

 • Trafikklæreren din og de som jobber på trafikkskolen er like fortvilet som deg
 • Det er ikke de som bestemmer når du får tid for teori eller oppkjøring
 • De får ikke gjort noe med karanteneregler eller lokale og nasjonale smittevernregler
 • Det er ikke trafikklærerens eller trafikkskolens skyld at det stadig blir lokale og nasjonale endringer som igjen kan føre til endringer for deg som elev

Trafikkforum ønsker å anerkjenne den flotte jobben som legges ned hver eneste dag av våre medlemmer, og som står på hver dag for at elevene skal få god opplæring, bli trygge trafikanter og få førerkort.

Denne teksten er delt på Trafikkforums facebook-side, og kan fint deles videre derfra:

Teksten kan også skrives ut i .pdf om ønskelig:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 6.mai:

Positive endringer:

Lillestrøm går tilbake på gult smittevernsnivå for alle førerkortklasser unntatt Traktor som går fra rødt til oransje.

De øvrige prøvestedene ligger stabilt på samme nivå som de hadde mandag 3.mai.

Oppsummert:

Det gjennomføres ikke praktiske førerprøver på Traktor på Risløkka, Billingstad og Drammen trafikkstasjoner(rødt smittevernsnivå)

Det er 10 prøvesteder som fortsatt har skjerpet smittevernsnivå på oransje nivå:

Risløkka(Oslo), Billingstad, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Egersund, Stavanger, Bergen og Ålesund.

De øvrige prøvestedene  i landet har gult smittevernsnivå.

MC -prøvene  gjennomføres på gult nivå alle steder.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.    

I tråd med nasjonale råd for reiseaktivitet, vil fremdeles kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kunne bli avvist til praktisk førerprøve i områder uten lokal tilknytning. Smittesituasjonen endrer seg raskt, avvisninger på kort varsel vil derfor fremdeles kunne forekomme i situasjoner hvor tidligere anmodning om lokal tilhørighet ikke er etterkommet. Tiltaket om avvisning ble innført f.o.m. 29. mars, og vil gjelde frem til det kommer nye føringer fra myndighetene

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 3.mai:

Positive endringer:

Hønefoss og Kongsberg er tilbake på gult smittevernnivå  på alle  praktiske føreprøver unntatt  Traktor som har oransje.

Det gjennomføres fortsatt ikke praktiske førerprøver på Traktor (rødt smittevernsnivå) på disse 4 prøvestedene:

Risløkka, Lillestrøm, Billingstad og Drammen

MC -prøver gjennomføres på gult smittevernsnivå alle steder.

Oppsummert: 12 prøvesteder har fortsatt skjerpet smittevern på oransje nivå per 3.mai (gult på MC)

Risløkka(Oslo),  Lillestrøm, Billingstad, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Egersund, Stavanger, Bergen, Ålesund og Steinkjer.

 • I tråd med nasjonale råd for reiseaktivitet, vil fremdeles kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kunne bli avvist til praktisk førerprøve i områder uten lokal tilknytning. Smittesituasjonen endrer seg raskt, avvisninger på kort varsel vil derfor fremdeles kunne forekomme i situasjoner hvor tidligere anmodning om lokal tilhørighet ikke er etterkommet. Tiltaket om avvisning ble innført f.o.m. 29. mars, og vil gjelde frem til det kommer nye føringer fra myndighetene.  
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

 • Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

NB! Grunnet ferieavvikling vil det fremover oppleves en midlertidig nedgang i antall førerprøver som blir lagt ut.

Der man finner det hensiktsmessig, vil man legge ut førerprøver for flere uker samtidig. Dette vil det i så tilfelle bli gitt beskjed om lokalt.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 26.april:

Positive endringer:

Brønnøysund, Hafslund, Moss, Mysen og Drøbak er tilbake på gult smittevernsnivå.

Negative endringer:

Ålesund er tilbake på oransje smittevernsnivå.

Det gjennomføres fortsatt ikke praktiske førerprøver på Traktor( rødt smittevernsnivå) på disse 4 prøvestedene:

Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Drammen

Oppsummert: 14 prøvesteder har skjerpet smittevern på oransje smittevernsnivå per 26.april:

Risløkka(Oslo), Lillestrøm, Billingstad, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien,

Egersund, Stavanger, Bergen/Åsane, Ålesund og Steinkjer.

De øvrige prøvestedene i landet er på gult smittevernsnivå

Det er viktig at trafikkskolene formidler følgende til førerprøvekandidatene:

 • Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel.
 • Kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kan ikke ta oppkjøring eller teoriprøve utenfor området der de bor. (Se  Informasjonsbrevet for ytterligere informasjon)
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve*

*gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Se vedlagte informasjonsbrev for detaljer om smittevernsnivå, prøvesteder og annen viktig informasjon.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 21.april

På grunn av en misforståelse ble det angitt feil smittevernsnivå(skal være oransje /ikke gult) på praktiske førerprøver Traktor i forrige oppdatering.

Dette endret nå:

Følgende tilbake på oransje smittevernsnivå:

Kongsberg, Hønefoss, Skien, Tønsberg, Mysen og Drøbak

Positive endringer:

Kongsvinger og Odda er tilbake på gult smittevernsnivå

Alle MC-prøver er lagt på gult nivå.

Husk avstand på 2 meter. Prøvene gjennomføres med 2 sykler

Negative endringer:

Bergen er tilbake på oransje smittevernsnivå

Følgende  6 prøvesteder gjennomfører fortsatt ikke praktiske førerprøver Traktor (Rødt smittevernsnivå):

Hafslund, Moss, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad og  Drammen

Oppsummert : 18 prøvesteder har fortsatt skjerpet smittevernsnivå (oransje)

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Egersund, Stavanger, Bergen, Steinkjer og Brønnøysund.

De øvrige prøvestedene i landet er på gult smittevernsnivå.

Det er viktig at trafikkskolene formidler følgende til førerprøvekandidatene:

 • Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel.
 • Kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kan ikke ta oppkjøring eller teoriprøve utenfor området der de bor. (Se  Informasjonsbrevet for ytterligere informasjon)
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve*

*gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 21.april

Positive endringer:

Kongsvinger og Odda er tilbake på gult smittevernsnivå

For praktiske prøver Traktor er følgende tilbake på gult smittevernsnivå:

Kongsberg, Hønefoss, Skien, Tønsberg, Mysen og Drøbak

Alle MC-prøver er lagt på gult nivå.

Husk avstand på 2 meter. Prøvene gjennomføres med 2 sykler

Negative endringer:

Bergen er tilbake på oransje smittevernsnivå

Følgende  6 prøvesteder gjennomfører fortsatt ikke praktiske førerprøver Traktor (Rødt smittevernsnivå):

Hafslund, Moss, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad og  Drammen

Oppsummert : 18 prøvesteder har fortsatt skjerpet smittevernsnivå for kl. B /BE:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Egersund, Stavanger, Bergen, Steinkjer og Brønnøysund.

De øvrige prøvestedene i landet er på gult smittevernsnivå.

Det er viktig at trafikkskolene formidler følgende til førerprøvekandidatene:

 • Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel.
 • Kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kan ikke ta oppkjøring eller teoriprøve utenfor området der de bor. (Se  Informasjonsbrevet for ytterligere informasjon)
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve*

*gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 19.april

Positive endringer:

Elverum, Hamar, Haugesund, Stord, Odda, Norheimsund og Voss er tilbake på gult smittevernsnivå.

Negative endringer:

Bergen, Egersund og Stavanger er nå på oransje smittevernsnivå.

Det gjennomføres fortsatt ikke praktiske førerprøver på Traktor(rødt smittevernsnivå) på disse 12 prøvestedene:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg og Skien.

Oppsummert: 19 prøvesteder har skjerpet smittevernsnivå på oransje nivå per 19.april:

Bergen, Brønnøysund, Steinkjer, Stavanger, Egersund, Skien, Larvik, Tønsberg, Drammen, Kongsberg, Hønefoss, Billingstad,

Kongsvinger, Lillestrøm, Risløkka, Drøbak, Mysen, Moss og Hafslund.

De øvrige prøvestedene i landet er på gult smittevernsnivå.

Det er viktig at trafikkskolene formidler følgende til førerprøvekandidatene:

 • Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel.
 • Kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kan ikke ta oppkjøring eller teoriprøve utenfor området der de bor. (Se  Informasjonsbrevet for ytterligere informasjon)
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve*

*gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 13.april

Positive endringer:

Gjøvik, Gol Sambruk og Ålesund er tilbake på gult smittevernsnivå

Negative endringer:

Brønnøysund er nå på oransje smittevernsnivå

Det gjennomføres fortsatt ikke praktiske førerprøver på Traktor(rødt smittevernsnivå) på disse 13 prøvestedene:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Hønefoss, Kongsberg, Drammen

Tønsberg, Skien og Haugesund.

Oppsummert: 24 prøvesteder har skjerpet smittevernsnivå på oransje nivå per 13.april:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Kongsvinger, Elverum, Hamar, Billingstad, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien,

Haugesund, Stord, Odda, Bergen/Åsane, Norheimsund, Voss, Steinkjer og Brønnøysund.

De øvrige prøvestedene i landet er på gult smittevernsnivå.  

Det er viktig at trafikkskolene formidler følgende til førerprøvekandidatene:

 • Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel.
 • Kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kan ikke ta oppkjøring eller teoriprøve utenfor området der de bor. (Se  Informasjonsbrevet for ytterligere informasjon)
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve.

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Se vedlagte informasjonsbrev for detaljer om smittevernsnivå, prøvesteder og annen viktig informasjon.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 8.april

Positive endringer:

Oppdal, Fauske og Bodø tilbake på gult smittevernsnivå.

Negative endringer:

Voss, Odda, Norheimsund og Steinkjer er nå på oransje smittevernsnivå.

Det gjennomføres fortsatt ikke praktiske førerprøver på Traktor(rødt smittevernsnivå) på disse 14 prøvestedene:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Gol Sambruk, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Skien og Haugesund.

Oppsummert: 26 prøvesteder har skjerpet smittevern på  oransje nivå per 8.april:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Kongsvinger, Elverum, Hamar, Gjøvik, Billingstad, Gol Sambruk,

Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Haugesund, Stord, Odda, Bergen, Norheimsund, Voss,

Ålesund og Steinkjer.

Det er viktig at trafikkskolene formidler følgende til førerprøvekandidatene:

 • Kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kan ikke ta oppkjøring eller teoriprøve utenfor området der de bor. Disse vil bli avvist ved andre trafikkstasjoner
 • Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel

Se vedlagte informasjonsbrev for detaljer om smittevernsnivå, prøvesteder og annen viktig informasjon.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Strengere smittevern på trafikkstasjonene

På grunn av økt koronasmitte over hele landet, innfører Statens vegvesen strenge begrensninger for oppkjøringer og teoriprøver. [24.03.2021]

Kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kan ikke ta prøven utenfor området der de bor, og vil bli avvist ved andre trafikkstasjoner.

– Statens vegvesen ønsker å tilby oppkjøringer og teoriprøver så langt det er forsvarlig. For at vi skal kunne holde åpent, må vi gjøre det vi kan for å forhindre spredning av smitte. Hvis vi får et smitteutbrudd på en trafikkstasjon, kan det føre til at hele trafikkstasjonen blir stengt i lang tid fordi ansatte blir syke eller havner i karantene, sier Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Kandidater som får avlyst sin oppkjøring eller teoriprøve vil få direkte beskjed av Statens vegvesen. Statens vegvesen vil så langt det er mulig prioritere kandidater som får timen sin strøket, men noen vil dessverre oppleve lenger ventetid med disse strenge smitteverntiltakene.

– Vi skjønner at det er mange som vil ta teoriprøven og oppkjøring så fort som mulig og at det kan være fristende å se seg om etter muligheter lenger unna. Men vi håper på forståelse for den situasjonen vi nå står i, og at vi alle må gjøre det vi kan for å bidra til at smitten sprer seg minst mulig, sier Dreyer.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver siden forrige informasjonsbrev 22.mars

Praktiske førerprøver på Gjøvik, Hamar og Elverum trafikkstasjoner har fått oransje smittevernsnivå per 23.3.

Harstad trafikkstasjon går tilbake  fra oransje- til gult smittevernsnivå fra mandag 29.mars.

Det gjennomføres ikke praktiske førerprøver for Traktor på disse 14 prøvestedene (rødt smittevernsnivå):

 • Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak ,Risløkka ,Lillestrøm, Billingstad, Gol Sambruk, Hønefoss, Kongsberg,

Drammen, Tønsberg ,Skien og Bodø.

Oppsummert: 29 prøvesteder/trafikkstasjoner har skjerpet smittevern på oransje nivå per 24.mars:

Gjøvik, Hamar, Elverum, Kongsvinger, Lillestrøm, Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka(Oslo), Billingstad, Gol Sambruk,

Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik ,Skien, Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Haugesund, Stord, Bergen,

Ålesund, Oppdal, Fauske, Bodø og ( x)Harstad ( x=t.o.m. 28.3.)

De øvrige prøvestedene/trafikkstasjonene i landet har gult smittevernsnivå

Strengere smittevern på trafikkstasjonene

Viser til vår pressemelding av 24.3

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smitteversnivået for praktiske førerprøver siden 18.mars.

 • Praktiske førerprøver på Skien, Bergen, Ålesund  og Oppdal trafikkstasjoner har  fått oransje smittevernsnivå fra i dag 22.3.
 • Praktiske førerprøver på Arendal og Brønnøysund trafikkstasjoner er tilbake på gult smittevernsnivå fra i dag 22.3.

Det gjennomføres ikke praktiske førerprøver for Traktor på disse 14 prøvestedene (rødt smittevernsnivå):

 • Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, gol Sambruk, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Skien og Bodø.

Oppsummert: 24 prøvesteder/trafikkstasjoner har skjerpet smittevern på oransje nivå per 22.mars:

 • Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Kongsvinger, Billingstad, Gol Sambruk, Hønefoss, Kongsberg, Drammen,
 • Tønsberg, Larvik, Skien,  Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Haugesund, Stord, Bergen, Ålesund, Oppdal, Fauske ,Bodø  og Harstad.

De øvrige prøvestedene/trafikkstasjonene  i landet har gult smittevernsnivå.

Vi minner om følgende anmodninger:

1)Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet.

   Statens vegvesen oppfordrer spesielt kunder som bor i kommuner omfattet av forsterkede smitteverntiltak til ikke å foreta unødvendige reiser ut av eget område.

2)Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve

   Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver siden 16.mars

 • Bodø trafikkstasjon tilbake på oransje smittevernsnivå fra fredag 19.3.
 • Tromsø trafikkstasjon tilbake på gult smittevernsnivå  fra fredag 19.3.
 • Harstad trafikkstasjon tilbake på oransje smittevernsnivå fra torsdag 18.3.
 • Brønnøysund trafikkstasjon tilbake på gult smittevernsnivå fra mandag 22.3.

Kort om hva vi  jobber med akkurat nå:

Statens vegvesen jobber for tiden med å vurdere en innføring av unntaksforskrift, som blant annet innebærer muligheter for bruk at digitale løsninger i deler av undervisningen.

Vi minner om følgende anmodninger:

1)Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet.

   Statens vegvesen oppfordrer spesielt kunder som bor i kommuner omfattet av forsterkede smitteverntiltak til ikke å foreta unødvendige reiser ut av eget område.

2)Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve

   Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Oppsummert:

24 prøvesteder/trafikkstasjoner har skjerpet smittevern på oransje nivå per 19. mars, disse er:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Kongsvinger, Billingstad,  Gol Sambruk, Hønefoss, Kongsberg, Drammen,

Tønsberg, Larvik, Arendal, Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Haugesund, Stord, Bodø, Fauske og Harstad.

Det gjennomføres fortsatt ikke praktiske førerprøver på Traktor på disse 13 prøvestedene:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Gol Sambruk, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg og Bodø.

Les mer her:

Se tidligere oppdateringer fra Statens vegvesen her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer fra forrige informasjonsbrev datert 15.mars

 • I henhold til sentralt bestemte tiltaksnivå (Tiltaksnivå A) og lokale helsemyndigheters  vurdering blir  Bodø trafikkstasjon lagt på rødt smittevernsnivå og stengt fra torsdag 18.mars.
 • Praktiske førerprøver på Traktor er fra onsdag 17.mars lagt på rødt smittevernsnivå og stengt på de prøvestedene som geografisk tilhører områder eller kommuner som har fått Tiltaksnivå A ,som er det strengeste nivået.
 • Stord trafikkstasjon har gått fra gult til oransje smittevernsnivå per i dag 16.mars
 • Kongsvinger trafikkstasjon i Innlandet legges også på oransje smittevernsnivå per 17.mars grunnet sin nærhet til Oslo og Viken.

Følgende trafikkstasjoner/prøvesteder har fra onsdag 17.mars rødt smittevernsnivå(stengt) for praktiske førerprøver på Traktor:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Oslo, Lillestrøm, Billingstad, Gol Sambruk, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Bodø og Harstad

Følgende trafikkstasjoner/prøvesteder har eller vi få rødt smittevernsnivå(stengt) i alle klasser:

Harstad har rødt i alle førerkortklasser fram til torsdag 18.3. og fra og med denne datoen legges de på oransje smittevernsnivå.

Bodø innfører rødt nivå i alle førerkortklasser fra og med torsdag 18.mars

Følgende trafikkstasjoner har oransje smittevernsnivå for alle førerkortklasser, unntatt traktor:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Oslo, Lillestrøm, Billingstad, Gol Sambruk, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg og Harstad(fra 18.3)

Følgende trafikkstasjoner har oransje smittevernsnivå for 2 eller alle førerkortklasser

Tromsø, Fauske, Brønnøysund, Stord, Mandal, Flekkefjord, Kristiansand, Arendal, Kongsvinger og til slutt Larvik med oransje på Kl.B/BE og Traktor+ gult nivå på tungbil/MC

 • Oppsummert: 25 trafikkstasjoner/prøvesteder har nå skjerpet smittevernsnivå (oransje og rødt)

Landets øvrige trafikkstasjoner har gult smittevernsnivå

Minner til slutt om to viktige anmodninger:

 • Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet. Statens vegvesen oppfordrer spesielt kunder som bor i kommuner omfattet av forsterkede smitteverntiltak til ikke å foreta unødvendige reiser ut av eget område. Anmodningen er midlertidig med virkning inntil annen beskjed blir gitt. Nye vurderinger av dette vil skje løpende, og en endring av anmodningen vil skje når smittevernnivået er tilbake på et jevnt lavt nivå nasjonalt. Anmodningen er vurdert nødvendig for å hindre nedstenging av prøvevirksomheten
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve

Denne gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Tilgang til førerprøver

Et av de uønskede utslagene av covid-19-pandemien er begrenset tilgang til førerprøver.
Statens vegvesen har hatt kapasitetsproblemer også uavhengig av pandemien, men utfordringene har ihvertfall ikke blitt mindre, selv om Statens vegvesen har meldt om tiltak for å bedre kapasiteten på sikt.

Et stort flertall av våre medlemsskoler fastholder at skolene bør bestille førerprøve selv, og mange mener at dette bør fortsette også etter pandemien.

Det er imidlertid et økende trykk av skoler som har utfordringer med å få nok prøver, og det er veldig mange som ønsker seg en eller annen kvoteordning.

Trafikkforum var i forrige uke i møte med Statens vegvesen for å ta opp problematikken rundt dette.

Statens vegvesen melder at det er vanskelig å innføre en kvoteordning, fordi kapasiteten er ulik i ulike deler av landet. Det er imidlertid gjort betydelige forbedringer i serversystemet, slik at antall feilmeldinger ved bestilling er gått ned fra over 10 % i mai/juni i fjor til 0,2 % i januar/februar 2021.

Det arbeides videre for å få på plass en hold-funksjon som gjør at man kan holde på en førerprøve når man har klikket på et tidspunkt, slik at man ikke risikerer samtidighetskonflikt og dermed mister timen underveis i prosessen.

Videre meldes det at rekrutteringen er i god gang, og at kapasiteten dermed vil bli kraftig forbedret i 2022, uavhengig av covid-19.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Denne oppdateringen tar innover seg de forsterkede tiltakene i Oslo og Viken + Gran kommune som gjelder fra midnatt ved overgangen til tirsdag 16.mars.

I tråd med dette har nå alle prøvesteder/trafikkstasjoner i Oslo og  Viken oransje smittevernsnivå for alle førerkortklasser. Alle kommunene i disse fylkene er nå kategorisert som Tiltakskommune A. (Tiltaksnivå A)

I Nordland er førerprøvestedene Fauske og Brønnøysund per 15.3. også blitt plassert på oransje smittevernsnivå for alle førerkortklasser.

Bodø har det hittil alvorligste utbruddet i nord og er kategorisert som Tiltakskommune A . Hver av de 11 nabokommunene til Bodø er kategorisert som Tiltakskommune C.

Følgende 23 prøvesteder/trafikkstasjoner er per 16.3. plassert på oransje smittevernsnivå, gjelder alle førerkortklasser- med 2 unntak:

Fauske, Brønnøysund, Bodø, Harstad, Tromsø, Drammen, Kongsberg, Gol, Hafslund, Mysen ,Moss, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Hønefoss,

Arendal, Kristiansand, Mandal, Flekkefjord og  Haugesund.

Tønsberg(fortsatt rødt nivå på Traktor), Larvik(gjelder B/BE og Traktor og gult nivå på tungbil)

De øvrige trafikkstasjonene/prøvestedene  i landet har gult smittevernsnivå.

Blant disse er Trafikant midt(Trøndelag/Møre og Romsdal) som har gult smittevernsnivå på alle prøvesteder.

Midt oppe i alt det vanskelige finnes det også en god nyhet: 13% flere praktiske førerprøver gjennomført i januar og februar 2021 enn på samme tid i fjor.

Til tross for en krevende situasjon med tanke på Korona-relaterte utfordringer har Statens vegvesen på landsbasis gjennomført flere praktiske førerprøver enn på samme tid i fjor.

I perioden januar og februar 2020 ble det gjennomført 20.864 praktiske førerprøver, i samme periode i 2021 er antallet 23.630. Det vil si 2766 eller 13% flere praktiske førerprøver sammenlignet samme periode fjor. Må her minne om at  vi den gang var uten alle Koronarestriksjonene som preger driften nå.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer siden 8.3.:

Praktiske førerprøver er fra fredag 12.3. plassert på oransje smittevernsnivå på trafikkstasjonene i Haugesund og Hønefoss på grunn av økt smittespredning i nærområdet.

Antatt varighet:

Haugesund fram til 26.3.

Hønefoss fram til 8.4.

Følgende 17 prøvesteder/trafikkstasjoner i landet er per 11.3. på oransje smittevernsnivå:

Haugesund, Hønefoss, Hafslund, Moss, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Tønsberg, Larvik, Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Haugesund, Bodø, Harstad og Tromsø

NB! Larvik har oransje nivå på kl. B/BE/ Traktor og gult på Tungbil/MC.

        Tønsberg har oransje på B/BE/MC/Tungbil og rødt på Traktor(på rødt nivå  gjennomføres det ikke praktiske førerprøver)

         De øvrige 15 har oransje smittevernsnivå  for alle førerkortklasser

2 anmodninger:

 • Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet. Statens vegvesen oppfordrer spesielt kunder som bor i kommuner omfattet av forsterkede smitteverntiltak til ikke å foreta unødvendige reiser ut av eget område.
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdateringer fra Statens vegvesen

Per 8.mars er status følgende:

Tønsberg trafikkstasjon  har åpnet opp igjen for tjenester i dag på oransje nivå , etter nedstengningen på fredag. Praktiske førerprøver på Traktor er foreløpig plassert på rødt smittevernsnivå (stengt)

Arendal og Tromsø  trafikkstasjoner  er i henhold til signaler fra lokale smittevernsmyndigheter plassert på oransje smittevernsnivå fra i dag 8.3.

Vestlandet går i motsatt retning; der er  alle trafikkstasjoner tilbake på gult smittevernsnivå fra i dag.  I tillegg er område  Midt også gult. (Trøndelag/Møre og Romsdal)

Følgende 15 trafikkstasjoner/prøvesteder er nå plassert på oransje smittevernsnivå:

Tromsø, Harstad, Bodø, Flekkefjord, Mandal, Kristiansand, Arendal, Larvik, Tønsberg(samt rødt på Traktor), Billingstad, Lillestrøm, Risløkka, Drøbak, Moss og Hafslund.

Følgende har oransje smittevernsnivå  på alle førerkortklasser: Hafslund,Moss,Drøbak,Risløkka,Billingstad,Arendal,Kristiansand,Mandal,Flekkefjord,Bodø,Harstad og Tromsø.

Larvik har oransje på B/BE og Traktor. Tønsberg har oransje på B/BE,MC og Tungbil og rødt på Traktor.

De øvrige trafikkstasjoner/prøvestedene i landet er plassert på gult smittevernsnivå.

2 anmodninger:

 • Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet. Statens vegvesen oppfordrer spesielt kunder som bor i kommuner omfattet av forsterkede smitteverntiltak til ikke å foreta unødvendige reiser ut av eget område.
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Siden forrige informasjonsbrev  har det vært spesielt fokus på smittesituasjonen i Agder, Nordland og i Oslo-området.

3 prøvesteder i Agder og 5 i Oslo/Viken samt 3 med nærhet til Ulvik kommune  i Vestland fylke (Voss, Odda, Norheimsund) ble  fra Statens vegvesens side allerede  innplassert på oransje smittevernnivå i forrige uke.

Endringene  i det oppdaterte info-brevet per 1.3. gjelder derfor Nordland fylke, det vil si Bodø og Harstad trafikkstasjoner.

Oppsummert:

Det er per 1.3. totalt 16 prøvesteder på oransje smittevernnivå, disse er:

Bodø, Harstad, Voss, Norheimsund, Odda, Flekkefjord, Mandal, Kristiansand, Larvik, Tønsberg, Billingstad, Lillestrøm, Risløkka, Drøbak, Moss og Hafslund.

Vi minner om:

 • Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje vi trafikkskolene.
 • Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet.
 • Det anmodes om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Her er siste oppdateringer om smittevernet på lokasjoner som gjennomfører praktiske førerprøver.

Endringer siden 22.2.

Kun positiv utvikling denne gang:

Hele område Midt(Trøndelag/Møre og Romsdal) er nå på  gult smittevernsnivå, det vil si at trafikkstasjonene Trondheim, Størdal og Orkdal,  som lenge har hatt vært på oransje nivå, nå er tilbake på gult.

Oppsummert:

Følgende 14 prøvesteder er per 25.februar fortsatt på oransje smittevernsnivå:

Hafslund, Moss, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Tønsberg, Larvik, Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Odda, Norheimsund og  Voss.

De øvrige trafikkstasjonene i landet er plassert på gult smittevernsnivå.

Vi minner om  at disse anmodningene til trafikkskolene fortsatt gjelder:

 • Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet.
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Generelt  er trafikkstasjonene bare åpne for de som har bestilt time. På teoriprøvene er det obligatorisk med munnbind.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdateringer fra Statens vegvesen

Endringer siden 17.2.:

Negativ utvikling:

Agder har hatt en negativ utvikling på  grunn av påvist økt smitte relatert til en mutert utgave av Korona-viruset.

3 Trafikkstasjoner rammes av dette, og går fra gult til oransje smittevernsnivå, disse er Kristiansand, Mandal og Flekkefjord

Positiv utvikling:

Otta og Bergen trafikkstasjon er tilbake på gult smittevernsnivå for alle førerkortklasser.

Voss og Odda er fortsatt på oransje smittevernsnivå, men har hatt en positiv utvikling for praktiske førerprøver på Traktor:  Fra rødt nivå og ingen gjennomførte prøver til gjennomføring på oransje nivå.

Oppsummert:

Følgende  17 prøvesteder er per 22.februar fortsatt på oransje smittevernsnivå:

Hafslund, Moss, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Tønsberg, Larvik , Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Odda, Norheimsund, Voss, Orkdal, Trondheim og Stjørdal.

De øvrige trafikkstasjonene i landet er plasser på gult smittevernsnivå.

Minner om at disse anmodningene til trafikkskolene fortsatt gjelder:

·         Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet.

Anmodningen er midlertidig – med virkning inntil annen beskjed blir gitt. Nye vurderinger av dette vil skje løpende, og en endring av anmodningen vil skje når smittevernnivået er tilbake på et jevnt lavt nivå nasjonalt. Anmodningen er vurdert nødvendig for å hindre nedstenging av prøvevirksomheten.

 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver

Generelt er trafikkstasjonene er bare åpne for de som har bestilt time. På teoriprøvene er det obligatorisk med munnbind.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatert info fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået på lokasjoner som gjennomfører praktiske førerprøver

I negativ retning:

Som følge av et ukontrollert utbrudd av mutert virus i   Bergen og Ulvik er det også i dette området innført Ring 1 status for kommunene Bergen, Ulvik og Kvam. Ring 2 omfatter kommunene Øygarden, Askøy, Alver, Osterøy, Bjørnafjorden, Samnanger, Vaksdal, Voss ,Ullensvang og Eidfjord.

Med bakgrunn i dette blir smittevernsnivået  endret på trafikkstasjonene Bergen/Åsane, Odda, Voss og  Norheimsund prøvested (i kommunehuset).

Alle fire steder er nå lagt på  oransje smittevernsnivå på praktiske prøver i  førerkortklasser B/BE,MC og C/CE og D/DE.  I førerkortklasse  Traktor er det rødt smittevernsnivå (stengt for praktiske prøver).

 Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet. Statens vegvesen oppfordrer spesielt kunder som bor i kommuner som er i etablert smitteområde Ring 1 til ikke å foreta unødvendige reiser ut av eget område.

I positiv retning:

Drammen, Hønefoss, Kongsberg og Hamar går tilbake på gult smittevernsnivå for alle førerkortklasser.

Stabilt:

I Oslo/Viken-området er det ingen forandring i smittevernsnivået, det vil si at Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak ,Risløkka/Oslo og Lillestrøm har oransje nivå på B/BE, MC og Tungbil

Det fortsatt rødt smittevernsnivå for praktiske førerprøver Traktor på Hafslund, Moss og Risløkka. (dvs. at det kjøres ingen prøver på Traktor)

I nærområdet til Lillestrøm ligger Kongsvinger trafikkstasjon som fortsatt har oransje på kl. B/BE og Traktor

Billingstad i Bærum har fortsatt oransje smittevernsnivå for alle førerkortklasser.

Oppsummert:

 • 7 røde(stengte tilbud) Traktorprøver i Bergen/Åsane, Odda, Voss, Norheimsund, Hafslund, Moss og Risløkka
 • 19 trafikkstasjonar/ prøvesteder med oransje smittevernsnivå på 2 eller flere førerkortklasser:

Bergen, Voss, Odda, Norheimsund, Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Kongsvinger, Otta, Billingstad,

Tønsberg, Larvik, Skien, Orkdal, Trondheim og Stjørdal.

 • De øvrige trafikkstasjonene i landet ligger på gult smittevernsnivå

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatert info fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået i både positiv og negativ retning.

I negativ retning:

Et smitteutbrudd i Sel kommune har gitt føringer for at Otta trafikkstasjon per 4.2. går fra gult til oransje smittevernsnivå for kl. B/BE og Traktor.

I positiv retning:

Drammen trafikkstasjon har fortsatt oransje på kl. B/BE og Traktor, men går ned igjen til gult for praktiske prøver på tungbil.

Egersund- og Stavanger trafikkstasjoner går fra oransje til gult nivå for alle førerkortklasser.

Brekstad trafikkstasjon går nå fra oransje til gult smittevernsnivå for alle førerkortklasser

Stabilt:

I Oslo/Viken-området er det ingen forandring i smittevernsnivået, det vil si at Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak ,Risløkka/Oslo og Lillestrøm har oransje nivå på B/BE, MC og Tungbil

Det fortsatt rødt smittevernsnivå for praktiske førerprøver Traktor på Hafslund, Moss og Risløkka. (dvs. at det kjøres ingen prøver på Traktor)

I nærområdet til Lillestrøm ligger Kongsvinger trafikkstasjon som fortsatt har oransje på kl. B/BE og Traktor

Billingstad i Bærum har fortsatt oransje smittevernsnivå for alle førerkortklasser.

Oppsummert

 1. 3 røde: Traktorprøver på Hafslund, Moss og Risløkka
 2. 20 trafikkstasjoner med oransje smittevernsnivå  på praktiske førerprøver på 2 eller flere førerkortklasser:

Hafslund, Moss, Mysen, Risløkka, Lillestrøm, Kongsvinger, Otta, Hamar, Billingstad, Hønefoss, Kongsberg, Drammen,

Tønsberg, Larvik, Skien, Orkdal, Trondheim og Stjørdal.

De øvrige trafikkstasjonene i landet ligger på gult smittevernsnivå

Les mer:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatert info fra Statens vegvesen

Det er gitt nye føringer for kommuner i smittevernsonen Ring 1 med virkning fra onsdag, dette medfører at Statens vegvesen kan åpne for praktiske prøver fra og med onsdag 3. februar Risløkka, Hafslund og Moss.  Disse er nå tilbake på oransje smittevernsnivå.  

Av smittevernhensyn vil det ikke bli gjennomføring av praktiske prøver for traktor på disse førerprøvestedene inntil annet er bestemt.(Merket rødt, se vedlegg)

Dette innebærer at Drøbak åpner i dag, og Mysen åpner i morgen.  Disse er  tilbake på oransje smittevernsnivå per 2.februar.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Smittevernstatus tirsdag 2. februar

Det er stor usikkerhet rundt oppstart av praktiske førerprøver i Smittevernsonen Ring 1.

Statens vegvesen vil derfor avvente videre informasjon om oppstart her, inntil regjeringen kommer med sin vurdering 2.februar.

Rødt smittevernsnivå:

Per i dag er det 5 prøvesteder med rødt smittevernsnivå, det vil si at her kjøres det ikke praktiske førerprøver inntil ny informasjon kommer.

Disse er: Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak og Risløkka.

Oransje smittevernsnivå:

Lillestrøm, Drammen og Billingstad har fortsatt oransje smittevernsnivå for alle førerkortklasser.

Disse har oransje for kl. B/BE og traktor:

Kongsvinger, Hamar,Hønefoss,Kongsberg,Tønsberg,Larvik,Skien,Egersund,Stavanger,Odda,Voss,BrekstadOrkdal,Trondheim.

Lillehammer har derimot etter langt tid på oransje kommet tilbake på gult smittevernsnivå.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatert informasjon fra Statens vegvesen (nasjonalt)

Det er fra mandag 25.januar 4 trafikkstasjoner på rødt smittevernsnivå:

Det vil ikke være mulig  å få gjennomført praktiske førerprøver, teoriprøver, hallkontroller eller kjøretøy eller førerkorttjenester i skranken på disse stedene t. o. m 31.januar.

Drøbak, Risløkka (Oslo), Moss og Mysen.

Følgende 19 trafikkstasjoner har oransje smittevernsnivå:

Lillestrøm, Hafslund, Kongsvinger, Lillehammer, Hamar, Billingstad(Asker/Bærum), Hønefoss, Kongsberg, Drammen,

Tønsberg, Larvik, Skien, Egersund, Stavanger, Orkdal, Brekstad, Trondheim, Stjørdal og Levanger.

De øvrige trafikkstasjonene i landet er fortsatt på gult smittevernsnivå.

Les hele den siste informasjonen fra Statens vegvesen her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Førerprøven – et felles ansvar

Statens vegvesen melder i dag at obligatorisk opplæring skal være meldt inn før bestilling av førerprøve klasse B. Kandidaten skal i tillegg ha lokal tilhørighet til trafikkstasjonen. Dette er tiltak som innføres i samråd med Trafikkforum og ATL, som er i kontinuerlig dialog med Statens vegvesen for å finne gode løsninger.

Statens vegvesen, Trafikkforum og ATL er enige om at dette er tiltak som kan bidra til å bedre kapasiteten ved trafikkstasjonene på kort sikt, og å sikre en bedre fordeling av tilgjengelige førerprøver. Bakgrunnen for tiltakene er altså at Statens vegvesen opplever kapasitetsproblemer ved enkelte lokasjoner, og at utfordringer med kapasiteten gjør tjenestetilbudet sårbart i spesielle tilfeller, slik som nå under covid-19-pandemien.

Kapasitetsproblemene er imidlertid ikke utelukkende relatert til covid-19-pandemien. Det er derfor gledelig at Statens vegvesen har besluttet å styrke kapasiteten fremover uavhengig av pandemien. Vi har forståelse for at kompetansekravene i Statens vegvesen innebærer at det vil ta noe tid før vi vil se resultater av en styrket kapasitet, men det viktigste er at kapasiteten blir styrket, slik at det er bedre samsvar mellom etterspørsel etter førerprøver og kapasitet.

Både på kort og lang sikt er det imidlertid verdt å merke seg at kapasiteten også er påvirket av resultatet på førerprøven. Både elev, trafikklærer og sensor er best tjent med at prøven er bestått ved første forsøk. Dette er selvfølgelig i elevens interesse, men det er heller ikke vanskelig å forstå at det har betydning for kapasiteten.

Det er derfor verdt å merke seg at antall beståtte førerprøver i 2020 er helt nede på 73 %, selv om året startet bra med 89 % bestått på førerprøvene.

Tallenes tale er altså ganske klar og tydelig. Her er det forbedringspotensiale, og dersom vi som bransje klarer å løfte elevene opp på riktig nivå før førerprøve, så er det det tiltaket som kan virke best på kort sikt for å bedre kapasiteten på førerprøven.

I tillegg oppnår vi fornøyde elever og trygge trafikanter.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdaterte smittevernnivå ved trafikkstasjonene

Smittevernsnivået  for praktiske førerprøver tungbil i Stjørdal og Trondheim er tilbake på gult nivå.

Følgende 24 trafikkstasjoner er fortsatt på oransje nivå for praktiske førerprøver kl. B/BE og traktor:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Kongsvinger, Lillehammer, Hamar, Billingstad, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Egersund, Stavanger, Kristiansund, Orkdal, Brekstad, Trondheim, Stjørdal og Levanger.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Bestilling av førerprøver – krav til gjennomført obligatorisk opplæring

Statens vegvesen varsler i dag at obligatorisk opplæring skal være gjennomført før bestilling av førerprøver på klasse B.

Etter gjenåpningen i mai har Statens vegvesen produsert et stort antall praktiske førerprøver. Til tross for at andre arbeidsoppgaver har vært nedprioritert i perioden, har det vist seg krevende å imøtekomme etterspørselen alle steder. Resultatet er lange bestillingstider ved enkelte trafikkstasjoner, og Statens vegvesen observerer nå skjevheter i fordelingen av førerprøver.

For å sikre en mest mulig hensiktsmessig tildeling og forutsigbarhet i videre bestilling, ber nå Statens vegvesen trafikkskolene om å bestille førerprøver utelukkende til kandidater som har gjennomført all obligatorisk opplæring. Dette gjelder for klasse B.

Tiltaket innføres i samråd med bransjeorganisasjonene, som er i kontinuerlig dialog med Statens vegvesen for å finne gode løsninger.

Førerprøvekandidatene skal i tillegg ha lokal tilhørighet til trafikkstasjonen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Smittevernsstatus for trafikkstasjonene

25 av trafikkstasjonene som gjennomfører praktiske førerprøver har oransje smittevernsnivå per 4.januar 2021

Endringer siden  21.desember:

 • Alle trafikkstasjoner som gjennomfører praktiske førerprøver i Trøndelag, unntatt Steinkjer og Namsos, har oransje smittevernsnivå.
 • I Trondheim, Stjørdal og Orkdal er det vedtatt  oransje smittevernsnivå for alle førerkortklasser (også tungbil/buss C-CE-D-DE)
 • I Rogaland er trafikkstasjonene i Stavanger og Egersund tilbake på oransje smittevernsnivå, etter en kort periode på gult nivå.

Følgende 25 trafikkstasjoner har oransje smittevernsnivå:

 • Trondheim, Orkdal, Stjørdal,Levanger,Brekstad,Oppdal,Kristiansund,Stavanger,Egersund,Skien,Larvik,Tønsberg,Drammen,Kongsberg,

Hønefoss, Billingstad, Hamar, Lillehammer, Kongsvinger, Lillestrøm, Risløkka(Oslo), Drøbak, Mysen, Moss og Hafslund.

 • De øvrige trafikkstasjonene som gjennomfører praktiske førerprøver har gult smittevernsnivå.

Om teoriprøver på alle landets trafikkstasjoner:

 • På teoriprøvene må alle bruke munnbind, og det må hver enkelt ha med selv.
 • Trafikkstasjonene er bare åpne for de som har bestilt time.

Anmodning til opplæringsbransjen

Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonenes nedslagsfelt meldes opp til førerprøver på stedet.

Anmodningen er vurdert som nødvendig for å hindre nedstengning av prøvevirksomheten.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Status på trafikkstasjonene

Etter dagens pressekonferanse har flere etterspurt status på trafikkstasjonene.

Vi regner med at det kommer nye meldinger fra Statens vegvesen i morgen, men siste oppdatering før jul var som følger:

Endring siden fredag 18.12.:

Antall trafikkstasjoner på oransje smittevernsnivå er redusert fra 21 til 18,  ettersom Stavanger, Egersund og Bergen trafikkstasjoner per 21.12 går tilbake på gult nivå.

Følgende trafikkstasjoner er nå på oransje smittevernsnivå:

 • Trondheim, Orkdal, Stjørdal, Lillehammer, Hamar, Hafslund ,Mysen, Moss, Drøbak, Risløkka(Oslo), Lillestrøm , Kongsvinger, Billingstad(Asker/Bærum)

Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik og Skien.

 • De øvrige trafikkstasjonene som gjennomfører praktiske førerprøver har gult smittevernsnivå.
 • Det er gult smittevernsnivå for praktiske førerprøver i tungbilklassene (C, CE, D og DE) på alle trafikkstasjonene  unntatt Trondheim og Stjørdal som i henhold til lokale forskrifter per 17.12. skal gjennomføre tungbilprøver på oransje smittevernsnivå. Det vil si at både sensorer og kandidater må benytte munnbind.  På andre trafikkstasjonene kan også munnbind benyttes hvis man finner at det er hensiktsmessig.

I tillegg til denne meldingen som kom fra Statens vegvesen 21. desember har vi fanget opp at Kristiansund trafikkstasjon har plassert seg selv på oransje nivå uten at dette er kommunisert fra Statens vegvesen sentralt.

Anmodning til opplæringsbransjen

Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet.

Anmodningen innføres midlertidig med virkning i førte omgang ut 2020. Nye vurderinger av dette vil skje løpende, og en endring av anmodningen vil skje når smittevernnivået er tilbake på et jevnt lavt nivå nasjonalt. Anmodningen er vurdert nødvendig for å hindre nedstenging av prøvevirksomheten.

Om teoriprøver på alle landets trafikkstasjoner:

På teoriprøvene må alle bruke munnbind, og det må hver enkelt ha med selv.

Trafikkstasjonene er bare åpne for de som har bestilt time.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

21 trafikkstasjoner på oransje nivå

Smittevernsstatus for trafikkstasjoner som gjennomfører praktiske førerprøver

Antallet trafikkstasjoner på oransje smittevernsnivå varierer fra uke til uke.

For tre uker siden var det 28, for to uker siden var det 22, og  i forrige uke var det 18 trafikkstasjoner på oransje smittevernsnivå.

Antall trafikkstasjoner på oransje smittevernsnivå pr.14.12. er 21 stk.

Disse er:

 • Trondheim, Orkdal, Stjørdal, Lillehammer, Hafslund ,Mysen, Moss, Drøbak, Risløkka(Oslo), Lillestrøm , Kongsvinger, Billingstad(Asker/Bærum)

Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Egersund, Stavanger, og  Bergen/Åsane.

 • De øvrige trafikkstasjonene som gjennomfører praktiske førerprøver har gult smittevernsnivå.
 • Det er gult smittevernsnivå for praktiske førerprøver i tungbilklassene (C, CE, D og DE) på alle trafikkstasjonene

Anmodning

Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet.

Anmodningen innføres midlertidig med virkning i førte omgang ut 2020. Nye vurderinger av dette vil skje løpende, og en endring av anmodningen vil skje når smittevernnivået er tilbake på et jevnt lavt nivå nasjonalt. Anmodningen er vurdert nødvendig for å hindre nedstenging av prøvevirksomheten.

Om teoriprøver på alle landets trafikkstasjoner:

På teoriprøvene må alle bruke munnbind, og det må hver enkelt ha med selv.

Trafikkstasjonene er bare åpne for de som har bestilt time.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Rekordmange teoriprøver

Statens vegvesen har gjennomført nesten 13 000 flere teoriprøver i år enn i fjor.

-I samme periode i fjor gjennomførte vi nær 170 000 teoriprøver. I år har vi gjennomført nesten 183 000 prøver. Dette viser at vi er i stand til å levere tjenester på en effektiv måte til tross for begrensningene koronapandemien har gitt oss, sier Frode Børstad i Statens vegvesen.

I mars og april i år ble det gjennomført om lag en tredjedel av normalt antall teoriprøver. I mai åpnet samfunnet forsiktig opp igjen.

– Fra og med juni har vi gjennomført mange flere teoriprøver hver måned enn i samme måned i 2019. Våre ansatte har strukket seg langt, og gjennomført prøver både på kveldstid og enkelte lørdager, for å møte etterspørselen, sier Børstad.

Likevel har det vært vanskelig å få tak i teoriprøvetimer

Før koronapandemien var det drop-in på teoriprøver. Koronarestriksjonene har lagt begrensninger på antall kandidater vi kan ha i prøverommene samtidig.

– For å ha kontroll på antall kandidater og kunne gjennomføre teoriprøver på en forsvarlig måte, har vi siden trafikkstasjonene gjenåpnet kun hatt timebestilling for teoriprøver. Dette vil vi fortsatte med, både for teoriprøver og andre tjenester ved trafikkstasjonene, sier Børstad.

Til tross for et rekordhøyt antall gjennomførte prøver, har mange likevel måttet vente på å ta teoriprøven.

Møt forberedt

– Det er begrenset hvor mange prøver vi kan tilby. Kandidatene kan selv bidra til kortere ventetid for å ta prøven ved å møte bedre forberedt. Andelen ikke-beståtte prøver er hele 40 prosent, og det er alt for høyt, sier Børstad.

Dette bidrar til lengre ventetid og er en sløsing med samfunnets ressurser.

– Hvis alle hadde stått på teoriprøven første gang ville vi ikke hatt ventetid i det hele tatt. Teorikunnskapen bidrar også til tryggere sjåfører og til at tallet på drepte og hardt skadde i trafikken fortsetter å gå ned, sier Børstad.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Fortsatt nedgang i trafikkstasjoner på oransje nivå

Smittevernsstatus for trafikkstasjonene som gjennomfører praktiske førerprøver

Antallet trafikkstasjoner på oransje smittevernsnivå fortsetter å gå ned.

For to uker siden var det 28, forrige uke 22 og  per mandag 7. desember er det 18 trafikkstasjoner på oransje smittevernsnivå.

Fire trafikkstasjoner har dermed endret  status fra oransje-  til gult smittevernsnivå siden forrige melding, disse er Voss, Trondheim, Stjørdal og Orkdal

Følgende 18 trafikkstasjoner har fortsatt oransje smittevernsnivå:

 • Hafslund ,Mysen, Moss, Drøbak, Risløkka(Oslo), Lillestrøm , Kongsvinger, Billingstad(Asker/Bærum)

Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Egersund, Stavanger, Haugesund og  Bergen/Åsane

 • De øvrige trafikkstasjonene som gjennomfører praktiske førerprøver har gult smittevernsnivå.
 • Det er gult smittevernsnivå for praktiske førerprøver i tungbilklassene (C, CE, D og DE) på alle trafikkstasjonene

Anmodning

Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet.

Anmodningen innføres midlertidig med virkning i førte omgang ut 2020. Nye vurderinger av dette vil skje løpende, og en endring av anmodningen vil skje når smittevernnivået er tilbake på et jevnt lavt nivå nasjonalt. Anmodningen er vurdert nødvendig for å hindre nedstenging av prøvevirksomheten.

Om teoriprøver på alle landets trafikkstasjoner:

På teoriprøvene må alle bruke munnbind, og det må hver enkelt ha med selv.

Trafikkstasjonene er bare åpne for de som har bestilt time.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Enda en trafikkstasjon på oransje nivå

Haugesund trafikkstasjon har skjerpet sitt smittevernsnivå fra gult til oransje. Dette innebærer at 28 trafikkstasjoner har oransje smittevernsnivå per. 17.11.2020

Hele 28 av landets trafikkstasjoner som tilbyr og gjennomfører praktiske førerprøver(oppkjøring) i førerkortklassene B/BE og traktor) har fra tirsdag 17.11.oransje smittevernsnivå.

Årsak til disse tiltakene er at stadig flere områder i landet har økte smittetilfeller av Covid -19, jf. myndighetenes krav om økt smittevern.

Varighet: Inntil en positiv endring skjer. 

Endringer siden 10.11.

Haugesund trafikkstasjon har skjerpet sitt smittevernsnivå fra gult til oransje siden forrige melding.

Dette har bakgrunn i et økende  antall smittede i kommunene rundt Haugesund.

Oppsummert:

Følgende 28 trafikkstasjoner har nå oransje smittevernsnivå for praktiske førerprøver i klassene B/BE og traktor:

 • Hafslund, Mysen, Moss, Drøbak, Risløkka (Oslo), Lillestrøm, Kongsvinger, Elverum, Hamar, Gjøvik, Billingstad (Bærum/Asker), Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Mandal, Flekkefjord, Egersund, Stavanger, Haugesund, Stord, Bergen/Åsane, Voss, Trondheim, Stjørdal og Orkdal.
 • De øvrige trafikkstasjonene som gjennomfører praktiske førerprøver har gult smittevernsnivå

Vedrørende teoriprøver på alle landets trafikkstasjoner:

På teoriprøvene må alle bruke munnbind, og det må hver enkelt ha med selv.

Trafikkstasjonene er bare åpne for de som har bestilt time.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

27 trafikkstasjoner på oransje nivå

Vi er godt inne i andre smittebølge, og mange av landets trafikkstasjoner er nå på oransje nivå, som blant annet betyr at kandidat og sensor må bruke munnbind ved praktisk førerprøve. Mange trafikkskoler velger også å følge trafikkstasjonenes smittevurdering, og bruker munnbind i de periodene de lokale trafikkstasjonene er på oransje nivå.

Utvikling siste 7 dager

Mandag 2.11. var status 14 prøvesteder på oransje smittevernsnivå, fredag 6.11./mandag 9.11.var det 23, og fra tirsdag 10.11. er det 27 prøvesteder som er lagt på oransje smittevernsnivå.

Disse endringene har skjedd siden 6.11.

Mysen, Kongsvinger, Egersund og Stavanger trafikkstasjoner er nå også på oransje smittevernsnivå

Bakgrunn for endringene siste døgn:

 • Stavanger og kommunene rundt har hatt en oppblomstring av registrerte smittetilfeller, dette rammer også Egersund fordi alle førerprøver der blir gjennomført av sensorer fra Stavanger trafikkstasjon.
 •  I Viken er det store utbrudd, blant annet i Fredrikstad og flere steder i gamle Østfold, derfor er alle prøvestedene der lagt på oransje smittevernsnivå. Dette omfatter Hafslund, Moss og Mysen.
 • I Hedmark har Kongsvinger blitt lagt på oransje smittevernsnivå på grunn av nærheten til Oslo/Viken, det vil si at ca. 40% av praktiske førerprøver der kommer fra dette området.

Oppsummert:

Følgende 27 trafikkstasjoner har nå oransje smittevernsnivå for praktiske førerprøver i klassene B/BE og traktor:

 Hafslund, Mysen, Moss, Drøbak, Risløkka (Oslo), Lillestrøm, Kongsvinger, Elverum, Hamar, Gjøvik, Billingstad (Bærum/Asker), Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Mandal, Flekkefjord, Egersund, Stavanger, Stord, Bergen/Åsane, Voss, Trondheim, Stjørdal og Orkdal.

Landets øvrige trafikkstasjoner er på gult smittevernsnivå.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Skjerpet smittevern ved 23 trafikkstasjoner

Flere Covid-19 smitteutbrudd i norske kommuner resulterer i skjerpet smittevern på trafikkstasjonene melder Statens vegvesen.

Hele 23 av landets trafikkstasjonene som tilby og gjennomfører  praktiske førerprøver(oppkjøring) i førerkortklassene   B/BE og traktor) vil fra mandag 9.11. ha oransje smittevernsnivå.

Varighet: Inntil en positiv endring skjer.

Mandag 2.11. var status 14 prøvesteder på oransje smittevernsnivå

Endringer siden mandag:

 • Hammerfest har gått fra oransje tilbake til gult smittevernsnivå (en positiv utvikling).
 • Trondheim, Stjørdal og Orkdal endrer smittenivå fra gult til oransje fra mandag 9. november.
 • Voss trafikkstasjon endrer smittevernsnivå fra gult til oransje allerede  fredag 6.november
 • Flekkefjord og Mandal trafikkstasjoner fra gult- til oransje smittevernsnivå henholdsvis torsdag 5.og fredag 6.november
 • Larvik  og Tønsberg trafikkstasjoner fra gult til oransje smittevernsnivå

Bakgrunnen for  endringene i Trøndelag er som følge av økt smittenivå i Trondheim.

Statens vegvesen følger opp de tiltak kommunen anbefaler for  innbyggere og næringsliv.

Ettersom det er stor flyt av kandidater til førerprøver mellom stasjonene, heves smittevernet på trafikkstasjonene i Trondheim, Stjørdal og Orkdal til oransje nivå.

Bakgrunnen for endringene i Bergensområdet er økt smittenivå i Bergen by

En stor andel av førerkortkandidatene  på Voss trafikkstasjon kommer fra dette området.

Fra før er gjennomføring av praktiske førerprøver  på Stord trafikkstasjon lagt på  oransje smittevernsnivå.

Bakgrunnen for endringene på Sørlandet

Grunnet stort smitteutbrudd i Farsund siste dagene vil vi gå til oransje ved Flekkefjord og Mandal fra  torsdag på grunn at mer enn 500 er satt i karantene og flere skoler, offentlige  kontorer/tjenester i området

 er stengt eller redusert tjenestetilbud.

Bakgrunnen for endringene i Vestfold-Telemark

Grunnet økende smitte er Tønsberg, Larvik og Skien trafikkstasjon på oransje nivå.

Endringen ble iverksatt  tirsdag 3.november

Oppsummert:

Følgende 23 trafikkstasjoner har nå oransje smittevernsnivå for praktiske førerprøver i klassene B/BE og traktor:

Hafslund,Moss,Drøbak,Risløkka(Oslo),Lillestrøm,Elverum,Hamar,Gjøvik,Billingstad(Bærum/Asker), Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien,  Mandal, Flekkefjord, Stord, Bergen/Åsane, Voss, Trondheim, Stjørdal og Orkdal.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Statusmelding covid-19

–Trafikkskolene opptrer ansvarlig, og smitterisikoen ved trafikkskolene er lav. Det er konklusjonen i en medlemsundersøkelse Trafikkforum har gjennomført for å undersøke og dokumentere hvordan trafikkskolene har forholdt seg siden 12. mai, og i hvilken grad virksomheten ved trafikkskolene utgjør en smitterisiko i samfunnet

Det nærmer seg seks måneder siden bransjen ble gjenåpnet etter to måneders nedstengning. Trafikkforum har i den forbindelse gjennomført en undersøkelse blant medlemmene for å undersøke og å dokumentere hvordan trafikkskolene har forholdt seg siden 12. mai, og i hvilken grad virksomheten ved trafikkskolene utgjør en smitterisiko i samfunnet.

Undersøkelsen viser at trafikkskolene i stor grad forholder seg til de til enhver tid gjeldende retningslinjene, og at smitterisikoen dermed er liten. En av flere interessante funn er at færre enn 2 % av alle trafikkskolene har hatt trafikklærere som har testet positivt for covid-19 i perioden, mens 14,5 % av trafikkskolene oppgir at de kjenner til at de har hatt elever som har testet positivt for covid-19. 15 % av trafikkskolene har hatt trafikklærere som har vært i karantene, mens hele 64 % av trafikkskolene oppgir at de har hatt elever som har vært i karantene.

Når vi ser på hvordan trafikkskolene forholder seg til retningslinjene finner vi kanskje årsaken til at så få trafikklærere har vært smittet eller har vært i karantene. 98 % av alle trafikkskolene som har svart på undersøkelsen oppgir at de alltid rengjør kjøretøyene før førerprøve i samsvar med Statens vegvesens retningslinjer. 87 % svarer at de alltid rengjør berøringsflater i kjøretøy før en ny person tar plass, og 87 % svarer at de alltid sørger for å overholde 1 meters avstand mellom elevene. 89 % av trafikkskolene svarer at de alltid overholder 1 meters avstand mellom lærerne og andre læreres elever.

Vi skulle selvsagt gjerne sett at det var nærmere 100 % av trafikkskolene som sa at de overholdt alle retningslinjer, og vi oppfordrer alle til å opptre ansvarlig og å overholde alle retningslinjer. Husk at nedstengning er en høy kostnad både for samfunnet, for den enkelte trafikkskole og for de ansatte.

Vi mener likevel at disse svarene viser at de fleste trafikkskolene opptrer ansvarlig, og at smitterisikoen ved trafikkskolene dermed er lav.

På spørsmål om trafikkskolene frivillig gjennomfører andre tiltak enn det de er pålagt svarer  66 % av trafikkskolene at trafikklærerne i noen tilfeller bruker munnbind, f.eks. når de lokale trafikkstasjonene er på oransje smittevernnivå. 45 % av trafikkskolene oppgir dessuten at de har iverksatt andre tiltak på eget initiativ. Eksempler på slike tiltak er å stenge kontoret, å samtale med elever om eksponering for smitte ved festing, uteliv, reiser o.l., oppfordre til å avbestille timer ved usikkerhet, symptomer eller basert på nylig adferd, utendørs oppmøte og kontaktløs betaling.   Alt i alt mener vi at trafikkskolene har forholdt seg ansvarlig til smitterisikoen gjennom covid-19-pandemien, at smitterisikoen ved trafikkskolene er lav, og at det ved behov for utvidede tiltak vil være tilstrekkelig å innføre krav til munnbind og å holde kontor og venterom stengt om nødvendig.

Trafikkforums holdning gjennom covid-19-pandemien er og har vært at trafikkskolene skal ta sin del av samfunnsansvaret og bidra til å holde smitterisikoen på et minimum gjennom å opptre ansvarlig, og å følge de retningslinjene som til enhver tid er gitt fra myndighetenes side og de retningslinjene som bransjen har anbefalt i samsvar med myndighetenes pålegg og anbefalinger. Det er viktig at slike retningslinjer tar utgangspunkt i hvordan føreropplæringen faktisk gjennomføres, slik at tiltak og anbefalinger er relevante og i samsvar med virkeligheten. Som en ansvarlig samfunnsaktør er dette riktig og viktig for oss i et samfunnsperspektiv, og det er selvfølgelig også viktig for bransjen å opptre ansvarlig for å holde smitterisikoen ved trafikkskolene på et minimum og unngå ny nedstengning.

Funnene i undersøkelsen er videreformidlet både til Helse- og omsorgsdepartementet og samferdselsdepartementet, slik at undersøkelsen kan ligge til grunn for vurderingen av videre tiltak ved økt smitterisiko i samfunnet.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Strengere straff for å jukse

Ved nyttår innførte Statens vegvesen strengere straff for å jukse på teoriprøven. Hittil har tre personer fått 7 og 9 måneders karantene for å ha jukset eller forsøkt å jukse på teoriprøven.

– Vårt mål er at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken. Vi jobber derfor aktivt for å avsløre juks, for å hindre at sjåfører med potensielt svært dårlige teoretiske kunnskaper slipper til i trafikken, sier avdelingsdirektør Frode Børstad i Statens vegvesen.

9 måneders karantene for forsøk på juks

En kandidat fikk 9 måneders karantene fordi vedkommende forsøkte å gjennomføre teoriprøven med en skjult ørepropp med ledning til en skjult mobil.

– Denne saken viser at Statens vegvesen reagerer strengt selv om kandidaten faktisk ikke har gjennomført juks, så lenge vi kan påvise forsøk på juks, sier Børstad.

En annen kandidat fikk 7 måneders karantene for å ha tatt med seg mobil inn i prøvelokalet, men Statens vegvesen kunne ikke påvise at kandidaten faktisk hadde benyttet seg av mobilen.

– Bare det å ta med seg mobil inn i prøvelokalet kan gi 7 måneders karantene, sier Børstad.

De tre sakene gjelder fylkene Troms og Finnmark, Viken og Agder. 

Alvorlighetsgrad avgjør karantenetid

Tidligere ble juks behandlet på samme måte som stryk, man fikk en karantetid på to uker hvis man jukset på teoriprøven. Nå får man 3-12 måneders karantene hvis man jukser eller forsøker å jukse. Varigheten på karantenen blir satt ut fra alvorlighetsgraden.

Mindre alvorlig juks straffes med 3 til 9 måneders karantene, og kan være bruk av jukselapp eller mobil for å søke opp svar under teoriprøven.

Alvorlig juks har ofte et organisert preg, og straffes med 10 til 12 måneders karantene. Eksempel på alvorlig juks er bruk av elektroniske hjelpemidler for å få hjelp under prøven, at prøven gjennomføres av en annen enn kandidaten, eller at vedkommende filmer og tar bilder av prøven til senere bruk.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Forlengelse av midlertidig unntak for krav om gebyr

Statens vegvesen har forlenget et midlertidig unntak fra krav om gebyr til personer som blir syke og ikke møter opp til førerprøver fram til og med 31.mars 2021.

-Vi ønsker ikke at personer som har symptomer på luftveisinfeksjoner, er syke eller i karantene skal føle seg forpliktet til å møte til teoriprøve/oppkjøring. Derfor har vi gitt et midlertidig unntak til og med 31.mars 2021 fra krav om gebyr for ikke møtt til prøve, sier jurist Cathrine Håheim Andersen i Statens vegvesen, som legger til at det er fint om de som rekker å avbestille timen sin i tide, gjør det, slik at andre kan benytte den oppsatte timen isteden.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Moss på oransje nivå

Moss kontorsted  har nå oransje smittevernsniva for gjennomføring av praktiske førerprøver ( tilsvarende som Hafslund trafikkstasjon)  

Statens vegvesen minner samtidig om endringene fra i går, som innebærer at trafikklærer kan være med ved praktisk førerprøve ved gult smittevernnivå, – dersom eleven ber om det:

Under avsnittet om gult smittevern  -ordinære smittevernstiltak:

Kulepunkt 3:

 • Det kan når kandidat forespør være med trafikklærerunder førerprøven. Alle i kjøretøyet skal da bære munnbind om kravet til minimum en meters avstand ikke kan overholdes.

Under avsnittet  om oransje nivå – utvidede smittevernstiltak

Kulepunkt 1:

 • Det er kun kandidat og sensor i kjøretøyet under fører prøven og begge må benytte munnbind i kjøretøyet.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Åpner for å ha med trafikklærer på førerprøve

Statens vegvesen sendte i dag ut Informasjon til trafikkskolene versjon 13, og i denne versjonen av Statens vegvesens retningslinjer for gjennomføring av førerprøve blir det åpnet for at trafikklæreren ved gult nivå kan være med på praktisk førerprøve dersom kandidaten ber om det. Dette forutsetter da bruk av munnbind dersom 1 meters avstand ikke kan opprettholdes.

Siden bestemmelsene ved gult nivå innebærer en lettelse blir det videre presisert at det bare er elev og sensor som skal være til stede under førerprøve på oransje nivå.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Fortsatt oransje på Hafslund

Fortsatt oransje smittevernsnivå på Hafslund trafikkstasjon

-Smittevernstiltakene på oransje nivå for Hafslund trafikkstasjon forlenges til å omfatte hele neste uke, vi regner med å gå tilbake til gult nivå fra mandag 21.september, sier seksjonssjef i Trafikantavdelingen Trond I.B.Olsen i Statens vegvesen.

Praktiske førerprøver på Hafslund trafikkstasjon -oransje smittevernsnivå

-Ut fra en totalvurdering opprettholder vi oransje-nivå også ut neste uke på Hafslund trafikkstasjon. I praksis betyr det at både kandidatene og sensor bruker munnbind under de praktiske prøvene som kjøres derfra (gjelder også Moss). Det gjelder spesielt klassene B/BE og traktor, hvor vi sitter tett på hverandre. Det kan få betydning for enkelte avtaler som må endres på grunn av vår ressurstilgjengelighet, men vi gjør så godt vi kan for at kandidatene og trafikkskolene skal bli minst mulig berørt. Møt som avtalt til din førerprøve med munnbind på Hafslund trafikkstasjon, hvis du ikke har hørt noe annet fra oss. Skulle situasjonen endre seg til det bedre i løpet av neste uke, regner vi med å kunne gå tilbake til gult nivå fra mandag 21.september, sier seksjonssjef Trond I. B.Olsen.

Teoriprøver på Hafslund trafikkstasjon – oransje smittevernsnivå

– Alle teorikandidater får melding om påbudt bruk av munnbind  i forbindelse med oppmøte og gjennomføring av teoriprøver i samme tidsrom som  for de praktiske førerprøvene, sier  Kontorsjef i Brukertjenester Else Gro Haslien Østgård i Statens vegvesen.

Oransje nivå – utvidede smittevernstiltak:

Kandidat og sensor benytter munnbind under den praktiske førerprøven.

Det anmodes om at det kun er kandidater fra lokalområder som får avlegge prøve. Det kan bli innført begrensning hvis situasjonen tilsier det.

Ambulering av sensorer begrenses så langt det er mulig.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oransje nivå i Bergen

-Som følge av at Bergen kommune iverksetter strengere tiltak mot spredning av korona er det besluttet at Bergen trafikkstasjon nå går opp til ORANSJE smittevernnivå, sier seksjonsjef Torbjørn Brosvik i Statens vegvesen.. [09.09.2020]

Opp til oransje smittevernsnivå med øyeblikkelig virkning  

-Oransje smittevernnivå vil i første omgang gjelde fra 09.09.20 og ti dager frem til 18.09.20, det vil da foretas en ny vurdering.

Det omfattende smittevernnivået gjelder for førerkortklassene B/BE, Traktor og tunge klasser.

MC kjøres som før på gult nivå, men vær obs på å holde avstandsrådene.

Førerprøver, unntatt MC, skal kjøres med munnbind på både sensor og kandidat. Dersom kandidat ikke har med seg munnbind de første to dagene stiller vi med dette. Dersom kandidat ikke har munnbind med seg fra og med fredag, avvises kandidaten og prøven kjøres ikke, sier Torbjørn Brosvik.

Om oransje nivå- utvidede smittevernstiltak

 •  Kandidat og sensor benytter munnbind under prøven.
 • Det anmodes om at det kun er kandidater fra lokalområder som får avlegge prøve,, kan bli innført begrensninger hvis situasjonen tillater det.
 • Ambulering av sensorer skal ikke foregå i denne perioden

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oransje nivå på Hafslund

Utvidede smittevernstiltak iverksettes fra i dag mandag 7.9. og smittevernsituasjonen vil bli vurdert på nytt i slutten uka, sier seksjonssjef Trond I.B.Olsen i Statens vegvesen [07.09.2020]

-Statens vegvesen har fulgt smitteutviklingen i Sarpsborg-Fredrikstad tett den siste tiden, og går nå fra gult til oransje nivå på smittevernstiltakene på Hafslund trafikkstasjon. Kommuneoverlegen har hittil ikke anbefalt oss å stramme inn og skifte kategori, men i forbindelse med praktiske førerprøver sitter våre sensorer og førerkortkandidatene tett sammen over tid (mer enn 15 min.) For å unngå full nedstengning på Hafslund trafikkstasjon, igjen, innføres det krav om bruk av munnbind for begge parter i forbindelse med oppkjøring. Dette gjelder først og fremst klasse B og traktor, hvor vi sitter tett på kandidatene,sier seksjonssjef Trond I.B. Olsen i Statens vegvesen.

-Vi håper å berøre kandidaten og trafikkskolene i minst mulig grad, men omdisponeringer av våre ressurser kan få konsekvenser for noen inngåtte avtaler. De berørte vil i så fall få beskjed.

-For å opprettholde tilbudet i Moss, vil vi også kreve bruk av munnbind der, da våre sensorer på Hafslund også kjører prøver i Moss, sier Olsen-

Oransje nivå – utvidede smittevernstiltak

Kandidat og sensor benytter munnbind under prøven.

Det anmodes om at det kun er kandidater fra lokalområder som får avlegge prøve. Det kan bli innført begrensning hvis situasjonen tilsier det.

Ambulering av sensorer begrenses så langt det er mulig.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Rekordmange tok teorien i sommer, men 25 000 strøk

Statens vegvesen har gjennomførte rekordmange teoriprøver i sommer. I juni, juli og august var det 68 342 som tok teoriprøven. Det er 20 731 flere enn samme periode i fjor. Dette til tross for at det er færre personer i teorirommet for å opprettholde kravet til en meters avstand.

– Vi holdt stengt fem uker i vår på grunn av korona, og jobber på kveldstid og helg for å øke kapasiteten. I midten av september regner vi med å ha gjennomført like mange teoriprøver som samme tid i fjor, sier avdelingsdirektør Frode Børstad.

Les mer på Statens vegvesens nettsider:
https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/rekordmange-tok-teorien-i-sommer-men-25-000-strok

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oransje nivå på Hamar

Med bakgrunn i den lokale smittesituasjonen på Hamar hever  Statens vegvesen  smittevernstiltakene fra gult  til oransje smittevernsnivå for praktiske førerprøver på Hamar trafikkstasjon med øyeblikkelig virkning.

Oransje nivå gjelder for alle førerkortklasser unntatt motorsykkel.

Oransje nivå er lik utvidede smittevernstiltak

•  Kandidat og sensor benytter munnbind under prøven.

•  Det anmodes om at det kun er kandidater fra lokalområder som får avlegge prøve. Det kan bli innført begrensning hvis situasjonen tilsier det.

•   Ambulering av sensorer begrenses så langt det er mulig

Alle andre trafikkstasjoner i landet, -altså unntatt Hamar, – har gult smittevernnivå.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Alle trafikkstasjoner er på gult nivå

Statens vegvesen melder i dag at alle trafikkstasjoner nå er tilbake på gult nivå igjen.

Det er selvsagt viktig og i alles interesse at alle retningslinjer blir fulgt, slik at både opplæring og førerprøver kan gjennomføres som planlagt, og slik at vi unngår en ny runde med nedstenging.

Gult nivå innebærer følgende:

 • Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.
 • God håndhygiene.
 • Kun kandidater og sensor i kjøretøyet under prøven.
 • Klargjøring og oppsummering tilpasses.
 • Sensor og kandidat kan benytte munnbind dersom vedkommende selv ønsker det.

I tillegg gjelder følgende øvrige retningslinjer

Førerprøvekandidater skal forhåndsbetale førerprøven på nett. Dette gjøres på vegvesen.no/dinside. Betalingen kan gjennomføres tidligst 48 timer før førerprøvetidspunktet.

 • –  Før førerprøven skal kandidaten vise legitimasjon, og følge sensors anvisninger om gjennomføring.
 • –  Trafikkskolen skal møte med rengjort kjøretøy. Før førerprøven gjennomføres skal kontaktflater rengjøres. Dersom kjøretøyet ikke er tilstrekkelig rengjort, vil førerprøven bli avlyst. Vurderingen skjer i tråd med helsemyndighetenes retningslinjer.
 • –  Ved enkelte trafikkstasjoner kan man bli anvist til egne parkeringsplasser.
 • –  Kandidaten skal møte sensor ved kjøretøyet. Vi forholder oss til helsemyndighetenes føringer og håndhilser derfor ikke.
 • –  Kandidater som har feber eller viser tegn til luftveisplager kan bli avvist. Kandidater med allergi som gir tilsvarende symptomer, skal medbringe dokumentasjon på allergien.
 • –  For å forebygge smitte vil det inntil videre ikke være anledning til å ha med trafikklærer under førerprøven.
 • –  Klargjøring og avslutning av førerprøven kan bli holdt utenfor kjøretøyet.
 • –  Gjennomføring av sikkerhetskontroll vil tilpasses de til enhver tid gjeldende smittevernregler.

Siste oppdatering kan lastes ned her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Mysen oransje – resten av landet på gult nivå

Statens vegvesen skriver i et informasjonsskriv til trafikkskolene sent mandag kveld at Mysen trafikkstasjon har oransje nivå for klassene B/BE og T.

Oransje nivå innebærer utvidede smitteverntiltak:

 • Kandidat og sensor benytter munnbind under prøven.
 • Det anmodes om at det kun er kandidater fra lokalområder som får avlegge prøve. Det kan bli innført begrensning hvis situasjonen tilsier det.
 • Ambulering av sensorer begrenses så langt det er mulig.

Resten av landet har pr 24. august 2020 gult nivå. Gult nivå innebærer ordinære smitteverntiltak:

 • Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.
 • God håndhygiene.
 • Kun kandidater og sensor i kjøretøyet under prøven.
 • Klargjøring og oppsummering tilpasses.
 • Sensor og kandidat kan benytte munnbind dersom vedkommende selv ønsker det.

Informasjonsskrivet kan lastes ned her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Forbedret teoriprøve klar i september

Statens vegvesen har siden 2018 arbeidet med et nytt teorisystem for førerkort. Lars-Inge Haslie i Statens vegvesen bekrefter overfor Trafikkforum at det er klart for lansering av det nye systemet i begynnelsen av september.

Nytt system og mer spennende layout på teoriprøver

Gode illustrasjoner og bruk av animasjoner skal gjøre de tradisjonelle teoriprøvene til førerkort mer tydelige og forståelige for kandidatene. Ikke lettere å løse, men enklere å forstå.

Oppstart i september

I starten av september i år skal Statens vegvesen ta i bruk det nyutviklede teoriprøvesystemet. Det betyr ikke at teoriprøver skal gjennomføres på annen måte enn før, bli vanskeligere eller lettere.

Derimot skal en mer moderne layout gjøre oppgavene langt mer tydelige og forståelige for kandidatene.

Teorioppgavene som nå utvikles får gode illustrasjoner og animasjoner, slik at man i større grad enn tidligere kan tydeliggjøre det førerkortkandidatene skal svare på.

-Med det nye systemet på plass, har Statens vegvesen fått et verktøy som effektiviserer oppgaveutviklingen og gir oss mulighet til å gi førerkortkandidatene oppgaver som er både tydelige og forståelige, men fortsatt skiller mellom de som har den nødvendige kunnskapen og de som ikke har det, sier seniorrådgiver Lars-Inge Haslie i Statens vegvesen.

Flere typer teoriprøver gjennomføres i Statens vegvesens lokaler

-Statens vegvesen har i de senere år også administrert teoriprøvene for andre offentlige instanser, som Luftfartstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Utviklingen av systemet har tatt hensyn til at Statens vegvesen skal løse oppgaver med å tilby eksamen for ulike offentlige instanser langt smidigere enn nå, ved at aktørene i større grad kan utvikle og holde orden på egne oppgaver og prøver i systemet, sier Lars-Inge Haslie.

Teoriprøver for droner, helikopter, småfly og sjåfører av farlig gods er eksempler eksamenstyper som allerede gjennomføres i Statens vegvesens lokaler.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Bedre forutsigbarhet på førerprøver

Statens vegvesen er nå i ferd med å åpne for en «normalisering» av planlegging og utlegging av førerprøver. Dette blir gjort for at trafikkskoler og elever skal få større forutsigbarhet i planleggingen.

Det er imidlertid fortsatt trafikkskolene som skal bestille førerprøve, etter fullmakt fra kandidatene.

De andre restriksjonene blir i denne omgang tatt bort, men Trafikkforum erfarer at den erfaringen som er gjort i denne perioden vil bli evaluert, og at det kan være aktuelt å vurdere enkelte tiltak på et senere tidspunkt. Dersom det skal være aktuelt forutsetter det imidlertid en grundig prosess med evaluering, høring og hjemling i forskrift.

Mange trafikkskoler har i denne perioden meldt at de midlertidige tiltakene har virket positivt inn på planleggingen, og at det er ønskelig at noen av tiltakene kan videreføres.

Uansett hva resultatet blir er det svært positivt at Statens vegvesen tar slike innspill og tilbakemeldinger på alvor, og sørger for en grundig evaluering.

Trafikkforum støtter avgjørelsen om å videreføre praksisen med at det er trafikkskolene som skal bestille førerprøve, etter fullmakt fra eleven. Dette blir av Statens vegvesen begrunnet slik:

«Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp av trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.»

Trafikkforum er enig i denne begrunnelsen, og vil oppfordre alle trafikkskoler om å sørge for at kandidatene har tilstrekkelig måloppnåelse før førerprøve.

Det er også viktig å huske at det fortsatt gjelder tiltak for å motvirke smittefare, både med hensyn til renhold og med hensyn til avstand. I forbindelse med førerprøvene er det også viktig å sørge for å ivareta rutinene for gjennomføring av førerprøve.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Førerprøvesituasjonen under evaluering

Trafikkforum har siden trafikkskolene og trafikkstasjonene åpnet igjen i midten av mai hatt en god og konstruktiv dialog med Statens vegvesen. Trafikkforum har i hovedsak anbefalt at rutinene rundt bestilling av førerprøver blir opprettholdt slik de var ved åpning, men vi har påpekt at vi må ha god nok forutsigbarhet, nok kapasitet og stor nok tidshorisont. I tillegg har vi påpekt at det må være adgang til sanitære fasiliteter, særlig i områder der trafikkstasjonene er lokalisert langt unna andre steder med tilgang til dette.

De fleste steder i landet har åpningen fungert godt, og mange trafikkskoler har gitt tilbakemelding på at førerprøvesituasjonen og rutiner ved bestilling av førerprøver denne sesongen har vært bedre enn den har vært på mange år.

De siste ukene har det imidlertid flere steder kommet meldinger om knapphet på prøver, at det ikke blir lagt ut nok prøver, og at de prøvene som blir lagt ut er borte før man rekker å bestille. Det har blitt antydet at enkelte trafikkskoler logger seg på med samme bruker på ulike ip-adresser for å klare å bestille flest mulig førerprøver til seg selv, på bekostning av alle andre. Dette har vi formidlet videre til Statens vegvesen.

Tilbakemelding fra Statens vegvesen til Trafikkforum 1. juli er at de setter pris på konstruktive tilbakemeldinger som kan brukes i deres forbedringsarbeid, og at de ser på mulighetene for å sikre like vilkår for bestilling.

Statens vegvesen sier til Trafikkforum at de også tror at mangel på prøver nå nok har sammenheng med at de ikke stiller krav til gjennomført opplæring før bestilling.

De vurderer fortsatt situasjonen jevnlig, og tar våre innspill til vurdering.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

– De fleste tjenestestedene opprettholdes

Den omfattende omorganiseringen som i lengre tid har pågått i Statens vegvesen er nå i sluttfasen, og regjeringen har i en pressemelding redegjort for hvilke tjenestesteder som blir lagt ned og hvilke tjenestesteder som blir opprettholdt.

– Det avjørende har vært å sikre gode tjenester i hele landet, og særlig for tjenester som krever oppmøte, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

– Konklusjonen er at dei fleste av tenestestadene som var foreslått nedlagt likevel held fram, men at det vil skje nokre endringar i tenestetilbodet, seier samferdselsministeren i regjeringens pressemelding.

Statens vegvesen har i to runder gitt sine innspill til regjeringen, og for Trafikkforum er det gledelig å se at resultatet av omorganiseringen ble langt mindre dramatisk enn det lå an til i det første utkastet i den uavhengige cap gemini-rapporten, hvor halvparten av trafikkstasjonene risikerte nedleggelse.

Trafikkforums tidligere sagt at mangelfulle styringslinjer kunne være en årsak til lang ventetid ved enkelte trafikkstasjoner:

– Vegdirektoratet har en fornuftig tilnærming til problemet, og de kravene som er satt derfra til regionene er fornuftige. Men dette er ikke alltid like godt fulgt opp i regionene, og mangelfulle styringslinjer kan være en årsak til dette, het det i Trafikkforums omtale sommeren 2018.

Både i omtale av saken og i våre innspill til myndighetene har vi hevdet at

tilgangen til førerprøvesteder er av avgjørende betydning, og bedt om at alle eksisterende førerprøvesteder blir opprettholdt for samtlige førerkortklasser. I januar 2019 omtalte vi saken på denne måten:

– En omorganisering av Statens vegvesen som fjerner den autonome styringsinnretningen på regionnivå har vår fulle støtte. Vi forutsetter imidlertid at eksisterende førerprøvesteder blir opprettholdt i alle førerkortklasser. (…)

I tråd med økt fleksibilitet som følge av økt bruk av nettbaserte tjenester vil det snarere være naturlig å øke antall førerprøvesteder enn å redusere antallet, siden behovet for skranketjenester i forbindelse med praktisk prøve faller bort.

Trafikkforum er godt fornøyd med at regjeringen har lyttet til innspill og forslag fra mange ulike aktører, og ser frem til at omorganiseringen kan føre til bedre og mer forutsigbare tjenester på de tjenestestedene som opprettholdes.

Lenke til regjeringens pressemelding

Oversikt over steder tjenestetilbud for de enkelte tjenestene legges ned med nærmeste tjenestested i parentes

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Endrer rutiner for å redusere belastning

For å unngå unødig belastning på bestillingssystemene blir ikke lenger alle ledige prøver for hele landet lagt ut samtidig.

I et møte mellom Statens vegvesen, Trafikkforum og ATL like før helgen fikk organisasjonene en oppdatering på hva Statens vegvesen har gjort for å møte utfordringene ved oppstart, og organisasjonene fikk også anledning til å formidle hvilke tilbakemeldinger vi har fått fra våre medlemmer.

Statens vegvesen har lagt ned et betydelig arbeide i å bedre kapasiteten på datasystemene for å unngå tekniske problemer i forbindelse med bestilling av førerprøve. I tillegg vil nye prøver nå som nevnt ikke bli lagt ut samtidig, slik at belastningen sprer seg mer utover en større tidsperiode.

De viktigste tilbakemeldingene fra medlemmene som har kommet inn til Trafikkforum er behovet for bedre forutsigbarhet ved å kunne planlegge lenger frem i tid. Vi har derfor oppfordret til å øke tidshorisonten med minst to uker. Dette har så langt ikke skjedd, men såvidt vi forstår er dette en mulighet som blir vurdert fortløpende.

For at alt skal gå så smidig som mulig er det ellers grunn til å minne om og å oppfordre til at alle tar hensyn til de retningslinjene som er gitt i forbindelse med bestilling av prøve:

• Kandidater som har fått førerprøve kansellert skal prioriteres
• All obligatorisk opplæring skal være registrert før prøve bestilles
• Trafikkskolen skal kun bestille 2 prøver per lærer per uke
• Kandidaten skal ha geografisk tilhørighet til trafikkstasjonen, for unngå unødig reising

I tillegg er det selvfølgelig en fordel for alle at kandidatene er klare for prøve når de møter til både teoretisk og praktisk prøve, slik at ledig kapasitet i størst mulig grad blir brukt til beståtte prøver. Den beste måten å avhjelpe kapasiteten fremover på er at kandidatene består førerprøven.

Lenke til Statens vegvesens pressemelding

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Åpner for førerprøve på tunge klasser

Helsemyndighetene har endret kravet til fysisk avstand til minst én meter. Det betyr at opplæring og oppkjøring i de tyngste klassene kan starte igjen.

Trafikkskolene har i dag har fått klarsignal til å gjenoppta føreropplæringen i kjøretøy der man kan opprettholde en avstand på minst én meter.

Statens vegvesen vil derfor også åpne for bestilling av oppkjøring for de tyngste klassene. Dette sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Henning Harsem i en pressemelding i ettermiddag.

Åpner for bestilling torsdag
– Fra trafikkskolene kommer i gang, vil det ta noe tid før de første kandidatene er klare for oppkjøring, sier Harsem.

Kandidater som ønsker oppkjøring, må ta kontakt med sin trafikkskole, og det er kun trafikkskolene som kan bestille oppkjøring. Oppkjøringstimene vil bli tilgjengelige i Statens vegvesens bestillingsløsning fra torsdag 7. mai. Antall tilgjengelige timer vil variere mellom de ulike trafikkstasjonene.

Ikke personbil ennå
Så lenge helsemyndighetenes avstandskrav er minst én meter, er det ikke aktuelt å starte trafikkopplæring eller oppkjøring i personbil nå.

– Vi har stor forståelse for at dette er en krevende situasjon for trafikkskolene og for dem som gjerne skulle tatt førerkort klasse B, sier Harsem.

Det er helsemyndighetene som avgjør når trafikkskolene kan starte opp igjen trafikkopplæringen for førerkort klasse B.

Mye å ta igjen
– Vi har siden koronautbruddet i mars kansellert om lag 15 000 oppkjøringer, og vi vet ikke når vi kan komme i gang igjen med oppkjøringer i klasse B. I mellomtiden oppfordrer vi alle som skal ta førerkort til å bruke tiden til øvingskjøring, sier Harsem. 

Se også regjeringens pressemelding her

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Trafikkstasjoner åpner for teorieksamen

Statens vegvesen holder trafikkstasjonene fortsatt stengt inntil videre for å begrense koronasmitte, men fra neste uke kan du bestille time for teoriprøve og skranketjenester. Dette melder Statens vegvesen i en pressemelding i dag.

– Dette er et tilbud for de som ikke kan bruke de digitale tjenestene våre og som må møte på en trafikkstasjon. Omtrent halvparten av trafikkstasjonene våre åpner for timebestilling fra mandag, men det blir et begrenset tilbud for å redusere risikoen for smitte. Vi legger ut timer fortløpende etter hvert som flere trafikkstasjoner får gjennomført nødvendige smitteverntiltak, som montering av plexiglass, sier avdelingsdirektør Frode Børstad.

Kun åpen for timebestilling

Du kan bestille time for teoriprøve og skranketjenester. Det vil si alt du kan ordne i skranken på trafikkstasjonen, for eksempel fornyelse og innbytte av førerkort og registrering av kjøretøy. Det er ikke mulig å bestille time til tilrettelagt teoriprøve og oppkjøring. Alle oppkjøringer er avlyst ut mai. Har du allerede time til kjøretøykontroll trenger du ikke bestille time i skranken.

Det er kun de som har bestilt time som slipper inn på trafikkstasjonen. Du bestiller time på vegvesen.no. Timer blir lagt ut fortløpende. Finner du ikke ledige timer er det fordi det ikke er lagt ut timer enda, eller at alle timene er bestilt.

Se om du kan gjøre det selv hjemme

Mange førerkort- og kjøretøytjenester som du før måtte gjøre på trafikkstasjonen, kan du nå gjøre digitalt. Sjekk om du kan gjøre det selv hjemme før du bestiller time. Siden tilbudet med timebestilling er begrenset kan du fortsatt bestille skilt i postoppkrav og sende skilt til Statens vegvesen i posten.

vegvesen.no vil du til enhver tid finne oppdatert informasjon om utsatte frister, dispensasjoner og andre endringer som følge av koronasituasjonen.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Trafikkstasjonene forbereder seg på åpning

I en melding fra Statens vegvesen til Trafikkforum og ATL i dag heter det at landets trafikkstasjoner under forutsetninger av at smittevernreglene fra helsemyndighetene tillater det forbereder seg på å åpne dørene for publikum i slutten av uke 16.

Statens vegvesen avlyser imidlertid alle førerprøver fram til og med 17. april.

Oppstart av førerprøver den 20. april vil på nytt bli vurdert av Statens vegvesen ut fra smittevernreglene som gjelder over påske. Nærmere informasjon om oppstart av førerprøver vil bli gitt i uke 17.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Koronavirus: Alle trafikkstasjoner stenges

Vi har nå fått melding om at alle trafikkstasjonene i hele landet stenges umiddelbart.
De førerprøvene som gikk ut nå 1240 er de siste førerprøvene i dag.
Trafikkstasjonene blir stengt inntil videre.

Stengningen skjer så snart som praktisk mulig i dag torsdag 12. mars. Alle trafikkstasjoner vil være stengt fredag 13. mars. [12.03.2020]

– Statens vegvesen har bestemt å stenge alle trafikkstasjoner i hele landet på grunn av koronautbruddet. Det betyr at all aktivitet som skjer ved trafikkstasjonen slik som for eksempel førerprøver, teoriprøver og hallkontroller som er planlagt i dag og i morgen fredag 13. mars er avlyst, sier Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Statens vegvesen følger situasjonen tett, og vil vurdere på nytt over helgen om trafikkstasjonene kan gjenåpne.

 Fra fredag 13. mars kl. 13.00 til mandag 16. mars kl. 07.00 vil Statens vegvesens digitale kjøretøytjenester være utilgjengelige slik at det heller ikke vil være mulig å sende inn salgsmelding, betale omregistreringsavgift eller omregistrere kjøretøy på vegvesen.no. De digitale kjøretøytjenestene vil bli tilgjengelige igjen mandag 16. mars.

 Vi beklager ulempene dette medfører.

Ingen grunn til å endre førerprøven

INGEN GRUNN TIL Å ENDRE FØRERPRØVEN

Det er ingen grunn til å endre på førerprøven for å gjøre det lettere å få førerkort på manuelt gir, sier Stig Anders Ohrvik og Tore Johannessen i Trafikkforum. Foto: Stig Anders Ohrvik/Trafikkforum

Stadig flere velger bort manuelt giret bil. Over 95 % av nye biler solgt i 2019 var biler med automatgir, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken. Enkelte aktører mener at det bør få betydning for førerprøven, men det er helt unødvendig sier Trafikkforum, som er Norges nest største organisasjon for trafikkskoler og trafikklærere. 

-Vi er forundret over at en bransjeorganisasjon for trafikkskoler går inn for dette, og vi er forundret over argumentene. Først og fremst er vi forundret over påstanden om at overgang til automatgir er positivt for trafikksikkerheten. Flere nye undersøkelser viser derimot at for eksempel elbiler er mer involvert i ulykker enn andre, og våre egne forsøk med førerstøttesystemer viser at førerstøttesystemene kan virke negativt inn på sikkerheten når føreren har for stor tillit til systemene. 

Både automatgir generelt og elbil spesielt er for øvrig en overgang som ikke er like relevant i hele landet, mens elbil og automatgir kan være hensiktsmessig i urbane strøk, er det fortsatt manuelt gir og effektive dieselmotorer som er hovedregelen i utkantnorge. Nye dieselmotorer er dessuten både energieffektive, økonomiske og miljøvennlige. Men for å utnytte disse bilene optimalt er det viktig å opprettholde tekniske kjøreferdigheter, og da er det viktig å holde fast på både opplæringen og førerprøven. 

Det er også en drøy påstand at dette er en endring som er ønsket av trafikklærerne. Trafikkforum er Norges nest største organisasjon for trafikkskoler og trafikklærere, og vi er altså ikke enig i at dette er riktig vei å gå. Vi har også blitt kontaktet av flere både av våre egne medlemmer og andre som reagerer svært negativt på forslaget fra Autoriserte trafikkskolers landsforbund. 

-Det er fullt mulig å ta førerkort for klasse B med automatgir i dag, og det vil ikke endre seg med en regelendring.Men mange vil fortsatt ha førerkort på klasse B med manuelt gir, og for dem fungerer også dagens ordning helt uproblematisk. 

Den eneste gruppen bilførere en regelendring vil ha betydning for, er de som først erverver førerrett i klasse B med begrensning til automatgiret kjøretøy og som senere vil konvertere/utvide førerretten til å gjelde kjøretøy med manuell giring. De må i dag avlegge ny førerprøve, og med en regelendring vil de altså slippe det. Og det har vi rett og slett problemer med å forstå poenget med, sier Tore Johannessen og Stig Anders Ohrvik i Trafikkforum som stiller spørsmål ved hvilken betydning en regelendring vil få for trafikksikkerheten: 

-På hvilken måte er det et godt trafikksikkerhetstiltak at førere med førerrett begrenset til automatgiret kjøretøy skal kunne utvide førerretten til kjøretøy med manuell giring uten å avlegge førerprøve? 

Og på hvilken måte er det en fordel for kandidaten? Hvis kandidaten faktisk behersker giring er det da faktisk mindre omfattende å gjennomføre en ny førerprøve enn å måtte gjennomføre et forhåndsbestemt kurs på 5 – 7 timer. Hvis kandidaten derimot ikke behersker det, – er det da en selvfølge at alle behersker manuell giring godt etter å ha gjennomført et forhåndsdefinert kurs på 5 – 7 timer? Og er det sannsynlig at det blir lettere å tilegne seg den ferdigheten etter å ha automatisert og internalisert det å kjøre med automatgir i lengre tid før konvertering? Er det sannsynlig at det blir lettere å tilegne seg denne ferdigheten etterhvert som manuell giring blir stadig sjeldnere og elevene dermed mangler rollemodeller de kan etterligne og kopiere? 

 I fremtiden vil de fleste biler ha automatgir. Men det er ikke en utvikling som forutsetter en regelendring. Tvert imot, en regelendring blir enda mindre relevant etterhvert som tiden går og stadig færre ser noe poeng i å ha førerrett for manuelt giret kjøretøy. Men uansett er det behov for en del gode svar på en del viktige spørsmål før en slik regelendring eventuelt bør iverksettes. 

-Det er riktig at nybilsalget stort sett består av biler med automatgir, men gjennomsnittsalderen på bilparken er på ca 10 år, så det vil i alle fall ta over 10 år før de fleste bilene har automatgir. Men selv da er det mange ungdommer som vil ha en manuelt giret bil som sitt første kjøretøy. Og allerede i dag ser vi at flere enn tidligere har problemer med å lære å gire manuelt fordi de ikke opplever det hjemme. -Er det da fornuftig å kutte ut førerprøven på manuelt giret bil til fordel for et forhåndsdefinert kurs? 

-Vi mener at dette ikke er noen fordel for trafikksikkerheten, det er ingen fordel for de som skal kjøre opp, og det har heller ingen positiv miljøeffekt. I et miljøperspektiv er det tvert imot viktig å opprettholde både opplæring og førerprøven, som pr i dag stiller krav til at kandidaten skal kunne kjøre økonomisk og miljøvennlig. 

-Markedet regulerer dette helt fint selv slik som reglene er i dag. Slik det er i dag er det kunden som bestemmer selv, det er en frihet kunden har, og det vil vi opprettholde.

Betaling for praktisk prøve

Statens Vegvesen informerer

Tjeneste for betaling av praktiske prøve på nett lanseres 4.Februar.

I tjenesten vil det være mulig å bestille og å betale for en praktisk prøve. Muligheten for å betale for praktisk prøve blir tilgjengeliggjort i tjenesten ETTER at avbestillingsfristen for prøven har passert. Det vil være rimeligere å betale for en praktisk prøve i tjenesten enn det vil være ved en trafikkstasjon. Ved lansering 4. februar vil brukeren få informasjon i tjenesten om når betaling kan gjennomføres. Fra og med mars 2020 vil brukeren i tillegg motta et varsel (sms/epost) om at prøven kan betales i nettløsningen. Varsel om betaling sendes etter at avbestillingsfristen for prøven er passert. Mer om priser:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-01-19-298?fbclid=IwAR0v7zE0PIjQDQ5NLp5sPULO-GISAYEdGJyqzAVUj7h2aC-owRuxoxU1NLs#KAPITTEL_14

Flere tjenestesteder opprettholdt med revidert forslag

Vegdirektør Bjørn Grimsrud la i mai fram Statens vegvesens forslag til ny tjenestestruktur for trafikkstasjonene etter en omfattende prosess. Trafikkforum har i prosessen meldt inn ønske om å opprettholde tjenestetilbudet, men har også uttrykt støtte til forslaget om å endre struktur fra region- til divisjonsmodell.

Statens vegvesen har nå levert et revidert forslag til ny tjenestestruktur til samferdselsdepartementet, og det reviderte forslaget er betydelig mindre omfattende enn forslaget som ble lagt frem i mai.

Førsteinntrykket er at det er mange flere tjenester som foreslås opprettholdt i det reviderte forslaget, men det er fortsatt en reduksjon i tjenestetilbudet flere steder, og det er fortsatt tjenestesteder som blir lagt ned.

Mange tjenestesteder kommer bedre ut i det reviderte forslaget enn i det opprinnelige forslaget som ble lagt frem i mai, men det finnes også eksempler på det motsatte.

Trafikkforum vil nå gå grundig gjennom hele forslaget som er lagt frem.

Hele det reviderte forslaget kan leses her.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Trafikkskoleorganisasjon kritisk til at trafikkskoler skal gjennomføre førerprøver

Trafikkforum er overrasket over forslaget om at trafikkskolene selv skal overta ansvaret for og gjennomføring av praktisk førerprøve. Trafikkforum anbefaler at førerprøven også i fremtiden skal gjennomføres av Statens vegvesen, og begrunner dette slik:

1.Statens vegvesen har over lang tid opparbeidet en betydelig kompetanse i å vurdere førerkompetanse. Det kan ikke utelukkes at privatisering av førerprøven kan føre til forringelse av kvaliteten i gjennomføring og vurdering av førerprøver. Trafikkforum anbefaler derfor at sensur av førerprøver også i fremtiden skal utføres av Statens vegvesen. 

2.Førerprøvens legitimitet ligger i stor grad i forutsetningen om at førerprøven gjennomføres og vurderes likt i hele landet. Det er også en del av førerprøvens legitimitet at førerprøven gjennomføres av en uavhengig og uhild instans, noe som bidrar til å sikre at førerkompetansen er relevant for føreren, og at både opplæring og prøve er relevant for de overordnede målene i trafikksikkerhetsarbeidet. Det er videre også en del av publikums tillit til enheten som gjennomfører førerprøven at denne gjennomføres av en aktør som ikke har kommersielle interesser. 

3.Dersom trafikkskoler skal sensurere egne eller andres elever så vil det nødvendigvis føre til økt behov for tilsyn av denne delen av trafikkskolenes virksomhet.Det er derfor en betydelig bekymring at en omorganisering som munner ut i helt eller delvis privatisering av tjenestetilbudet i praksis ikke vil føre til bedre kapasitet hos Statens vegvesen. Det er derimot sannsynlig at en løsning hvor trafikkskolene skal sensurere og Statens vegvesen skal føre tilsyn med sensureringen vil være fordyrende og ressurskrevende. 

Trafikkforum anbefaler på bakgrunn av dette at sensur av førerprøver også i fremtiden skal være ivaretatt av Statens vegvesen.

Trafikkstasjonene reddet? Regjeringen vil ha grundigere utredning

Vegdirektoratet fikk i slutten av oktober 2018 i oppdrag fra samferdselsdepartementet å utrede ny organisering i Statens vegvesen.

Vegdirektoratet leverte 20. mai sitt forslag til løsning på oppdraget fra samferdselsdepartementet, etter en prosess med involvering av ansatte og brukerorganisasjoner. Også Trafikkforum tok del i denne prosessen. Trafikkforums holdning har hele tiden vært at det må være mulig å opprettholde førerprøvestedene, men at det vil være en fordel å gå bort fra den eksisterende styringsmodellen med autonome regionkontor. Trafikkforum har hevdet dette synet i møter med vegdirektoratet, i høringssvar og sist i møte med samferdselsdepartementet 16. mai i år.

Regjeringspartiene sier nå at de er kritisk til forslagene de har mottatt fra vegdirektoratet.

De fire regjeringspartiene vil nå ha en grundigere utredning av tjenestetilbudet på trafikkstasjonene før de bestemmer seg for antall og plassering.

– Vi etterlyser en bedre utredning av hvordan ny teknologi, ambulerende løsninger og lignende kan gjøre tilbudet bedre for innbyggere og næringsliv, før vi tar stilling til antallet trafikkstasjoner, sier komitéleder Helge Orten (H) i transport- og kommunikasjonskomiteen til NTB.

– Har ikke gode alternativer

De borgerlige partiene i komiteen ba i sine merknader om at tilbud og organisering utredes ytterligere når sak om ny organisering av Vegvesenet ble avgitt torsdag.

– Når Statens vegvesen eksempelvis foreslår å nesten halvere antall steder for oppkjøring av MC uten å vise til gode alternative løsninger, viser dette at ytterligere utredning er helt nødvendig, sier komitémedlem Morten Stordalen (Frp).

– Dramatiske konsekvenser

Også Venstre og Kristelig Folkeparti stiller seg bak synspunktene til Høyre og Frp.

– Nedleggelse av trafikkstasjoner, slik Statens vegvesen forslår, vil få dramatiske konsekvenser for brukerne og for trafikksikkerheten. De har et samfunnsoppdrag, og det de nå foreslår vil føre til store forskjeller i tilbudet mellom by og land, sier KrFs parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan.

Jon Gunnes, som sitter i komiteen for Venstre, sier at hans parti har tro på at mange oppgaver kan løses gjennom digitalisering av tjenester.

– Samtidig er det avgjørende at løsningene er testet og implementert før trafikkstasjonene legges ned, sier han.

Trafikkforum håper med uttalelsene fra regjeringspartiene at førerprøvestedene blir opprettholdt, i tråd med Trafikkforums ønsker og tilbakemeldinger.

Samtidig håper vi at strukturendringen fra autonom regionstyring til en ny divisjonsmodell ikke blir lagt i skuffen, da vi mener at en strukturendring er helt nødvendig for å redusere ventetiden på førerprøver i deler av landet og å ivareta en lik og forutsigbar praksis i hele landet som ikke er prisgitt prioriteringer på regionnivå.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Høring: tjenesteleveransemodell og tjenestestruktur på TK området


Nå er høringen ute for tjenesteleveransemodell og tjenestestruktur på TK området. Det er viktig at bransjen jobber fremover for å lage en god løsning. Trafikkforum vil prioriterere dette, men vi trenger bransjens innspill. Det er ulike utfordringer omkring i vårt langstrakte land, så gi oss gjerne tilbakemelding på hva du mener om høringen. Innspillene vil bli brukt i Trafikkforum`s arbeid fremover. Dine innspill kan kommenteres under dette innlegget, eller sendes på mail til post@trafikkforum.no

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Si din mening om områdegjennomgangen i Statens vegvesen

Vegdirektoratet har fått i oppdrag å legge frem for samferdselsdepartementet et forslag til fremtidig organisering av Statens vegvesen iht føringer gitt av samferdselsdepartementet. Til grunn for dette arbeidet ligger rapporten Områdegjennomgang av Statens vegvesen, som ble ferdigstilt i desember 2017 av Capgemini Consulting på oppdrag fra samferdselsdepartementet. 

Trafikkforum vil som høringsinstans avgi uttale vedrørende fremtidig organisering av Statens vegvesen. Styret og administrasjonen har arbeidet med dette en god stund, og har utarbeidet et utkast til uttale. Det er imidlertid også viktig at alle medlemmer som har en mening om dette tar kontakt med oss så snart som mulig, slik at vi kan ta alle innspill innover oss før vi avgir endelig uttale til vegdirektoratet. 

Så langt er det to perspektiv som peker seg ut som særlig viktig å trekke frem. Et lite sammendrag av disse er som følger: 

Tilgang til tjenester

Trafikkforums tilnærming til organisering av Statens vegvesen er i hovedsak knyttet til førerprøver og andre førerkortrettede tjenester. Om Statens vegvesens tjenestetilbud i fremtiden blir ivaretatt av en tradisjonell trafikkstasjon, et såkalt servicekontor eller som førerprøvesteder i kombinasjon med nettbaserte tjenester, er slik vi ser det av mindre betydning for trafikkskoler, trafikklærere og elever. Tilgangen til førerprøvesteder er derimot av avgjørende betydning, og Trafikkforum forutsetter som et minimum at alle eksisterende førerprøvesteder blir opprettholdt for samtlige førerkortklasser. I tråd med økt fleksibilitet som følge av økt bruk av nettbaserte tjenester vil det snarere være naturlig å øke antall førerprøvesteder enn å redusere antallet, siden behovet for skranketjenester i forbindelse med praktisk prøve faller bort.

Hierarki

Trafikkforum erkjenner at mangelfulle styringslinjer kan være en årsak til lang ventetid ved enkelte trafikkstasjoner, og vil derfor i utgangspunktet støtte en omorganisering av Statens vegvesen som fjerner den autonome styringsinnretningen på regionnivå, forutsatt at antall førerprøvesteder minst opprettholdes som i dag på alle førerkortklasser. Trafikkforum forutsetter videre at regionmodellen erstattes av en modell med direkte styring fra relevant fagavdeling i vegdirektoratet.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Må slippe å reise i 2 timer for å kjøre opp

Halvparten av trafikkstasjonene kan bli nedlagt. At samferdselsdepartementet tar grep for å rydde opp i ukultur på regionnivå har vår fulle støtte, men vi forutsetter at eksisterende førerprøvesteder blir opprettholdt i alle førerkortklasser.

Over halvparten av alle Statens vegvesens trafikkstasjoner kan bli nedlagt. Dette melder flere ulike medier, etter at en konsulentrapport bestilt av samferdselsdepartementet er blitt kjent. NRK melder at 26 av 75 trafikkstasjoner kan bli helt nedlagt, mens 22 trafikkstasjoner kan bli nedgradert til servicekontor.

Trafikkforum har også tidligere omtalt områdegjennomgangen i Statens vegvesen, da i forbindelse med ventetid på førerprøver. Trafikkforum uttalte den gang at mangelfulle styringslinjer kunne være en årsak til lang ventetid ved enkelte trafikkstasjoner: – Vegdirektoratet har en fornuftig tilnærming til problemet, og de kravene som er satt derfra til regionene er fornuftige. Men dette er ikke alltid like godt fulgt opp i regionene, og mangelfulle styringslinjer kan være en årsak til dette, het det i Trafikkforums omtale sommeren 2018.

Tilgang til de aktuelle tjenestene vil også være Trafikkforums tilnærming til problemstillingen fremover. Om Statens vegvesens tjenestetilbud i fremtiden blir ivaretatt av en tradisjonell trafikkstasjon, et såkalt servicekontor eller som førerprøvesteder i kombinasjon med nettbaserte tjenester, er av mindre betydning for trafikkskoler, trafikklærere og elever.

Tilgangen til førerprøvesteder er derimot av avgjørende betydning, og Trafikkforum forutsetter at alle eksisterende førerprøvesteder blir opprettholdt for samtlige førerkortklasser. I tråd med økt fleksibilitet som følge av økt bruk av nettbaserte tjenester vil det snarere være naturlig å øke antall førerprøvesteder enn å redusere antallet, siden behovet for skranketjenester i forbindelse med praktisk prøve faller bort.

Alle førerkortrelaterte tjenester skal i prinsippet allerede i dag være selvfinansierende. Den omfattende omorganiseringen som er i gang kan derfor ikke forsvares økonomisk. En så omfattende endring i tjenestestrukturen som nå er igangsatt av samferdselsdepartementet må derfor være begrunnet i økt tilgjengelighet og økt fleksibilitet. Ventetid på førerprøver er i den sammenheng et godt eksempel på at det finnes betydelig forbedringspotensial i måten Statens vegvesen besvarer samfunnsoppdraget på. Vegdirektoratet har lagt ned en betydelig innsats i å fornye Statens vegvesen og bli mer fleksibel og kundevennlig. Vegdirektoratet har gjort en god jobb på dette området, men siden for mye myndighet har ligget til regionene, har det i mange regioner utviklet seg en ukultur som har hatt motvilje både til endringer og til retningslinjer fra vegdirektoratet. Mange steder har også regionene endret seg til det bedre, men andre steder har man hengt etter i en foreldet struktur. Regionene har i for liten grad tatt hensyn til retningslinjer fra vegdirektoratet, noe som har ført til dårlig ressursutnyttelse. Det ligger nå an til at dette slår tilbake på regionene, både gjennom nedskalering av tjenestetilbudet og gjennom flytting av myndighet fra region til direktorat.

Det er på bakgrunn av dette ikke vanskelig å forstå at det er behov for en gjennomgang av tjenestetilbudet, og det er ikke vanskelig å forstå at et av rådene i konsulentrapporten er å sørge for å ta tilbake kontrollen over de regionale og lokale tjenesteutøverne. Det er derimot all grunn til å være kritisk til at et prosjekt som tar sikte på å oppnå økt effektivisering ikke i større grad tar utgangspunkt i kunden, men tvert imot ønsker å definere hvordan kunden skal agere, og overlater belastningen med å få utført basale kundetjenester til kunden i stedet for å legge opp til fleksible løsninger som ivaretar kundens behov. Det er nok riktig å ta i bruk selvbetjeningsløsninger der det er mulig, men det må være mulig å få gjennomført førerprøver i alle klasser uten å måtte reise i to timer eller mer, som i rapporten anses som akseptabel reisetid. I tillegg til å være en belastning for kunden vil en slik ordning selvfølgelig også være konkurransevridende og sentraliserende.

En omorganisering av Statens vegvesen som fjerner den autonome styringsinnretningen på regionnivå har vår fulle støtte. Vi forutsetter imidlertid at eksisterende førerprøvesteder blir opprettholdt i alle førerkortklasser.

###

«I dagens organisering har TK-direktøren ingen direkte styringsmulighet, da den formelle styringsformen er linjestyringen fra Vegdirektør via Regionvegsjefer til TK-avdelingene. TK i Vegdirektoratet er fagansvarlig for TKavdelingene i regionene. Fra et effektiviseringsperspektiv er det en frikobling mellom fag og produksjon som vurderes uheldig, og vanskeliggjør en effektiv produksjon. Over tid har det utviklet seg stor grad av autonomi og forskjellig organisatorisk innretning i de fem regionene, som bidrar til at helhetlig styring av TK-området blir krevende. Capgemini Consulting oppfatter at kulturen i etaten er preget av at de ansvarlige i regionene i stor grad iverksetter tiltak etter egen prioritering, og at det tas store friheter i å gjøre regionale tilpasninger.»

–Områdegjennomgang av Statens vegvesen, Capgemini Consulting, 2017, s. 7

«Den formelle styringsformen er linjestyringen fra Vegdirektør via Regionvegsjefer til TK-avdelingene. Til tross for at TK-avdelingen i Vegdirektoratet er fagansvarlig, har den ikke direkte styringsansvar for regionenes produksjon og økonomi. Det er en frikobling mellom fag og produksjon noe Capgemini Consulting mener er uheldig, og vanskeliggjør en effektiv produksjon. TK opplever ulike rammebetingelser fra region til region. Dette gjelder både økonomi, ulik delegering av fullmakter samt ulik policy på flere felt som følge av ulike regionale vedtak innenfor samme saksområde. Årsaken til dette er å finne i dagens organisasjonsmodell, samt i instruksen for Statens vegvesen med gyldighet fra mars 2011. Instruksen slår fast at regionvegsjefene har ansvaret for all operativ drift innen etaten. TK-direktøren i Vegdirektoratet har dermed ingen direkte styringsmulighet overfor TK-avdelingene i regionene. For regionene oppleves to styringslinjer ikke nødvendigvis som koordinert eller som overensstemmende, og enkelte regioner mener styringssignalene fra Vegdirektoratet er mangelfulle med hensyn til føringer og prioriteringer. I hvilken grad styringen oppleves som koordinert er individuelt betinget, og henger sammen med hvorvidt TK-faget er et prioritert område i regionen. Hva gjelder effektiviseringsarbeid innenfor TK-området, oppfatter Capgemini Consulting at kulturen i etaten er preget av at de ansvarlige i regionene i stor grad iverksetter tiltak etter egen prioritering, og at det tas store friheter i å gjøre regionale tilpasninger.»

–Områdegjennomgang av Statens vegvesen, Capgemini Consulting, 2017, s. 85, 86

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

av Anders Noren.

opp ↑