NAF forebereder seg også på åpning

I en epost til ATL og Trafikkforum orienterer NAF i dag om hvilke tiltak som nå er iverksatt ved deres anlegg som følge av Korona. Noen som konsekvens av den situasjonen vi er i, og noen for å best mulig legge til rette for trygg gjennomføring av sikkerhetskurs på øvingsbane når det igjen åpnes for det.

Alle fremtidige bookinger i LapBook er nå dessverre slettet. Dette er gjort med bakgrunn i en kapasitets- og logistikkmessig vurdering. NAF regner det som usannsynlig at myndighetene vil lempe på krav om avstand mellom personer innomhus (2 meter) når det igjen åpnes for kjøring. Dette betyr at det blant annet ikke vil kunne være så mange inne i klasserommene samtidig som tidligere, og som igjen vil bety at det må gjøres om på puljeoppsettene og antall økter ved den enkelte bane.

– Vi må rett og slett starte fra null igjen i forhold til nye forutsetninger og føringer. Vi beklager sterkt de ulemper og merarbeid dette vil medføre, heter det i eposten fra NAF.

– Vi vil jobbe aktivt for å åpne for booking så snart vi vet hvilke forutsetninger og føringer som blir lagt for igjen å kunne drive føreropplæring klasse B. Dersom det imidlertid, mot formodning, den 8. april kommer signaler om at det gjenåpnes for kjøring fra den 14., vil det dessverre ikke være tilfellet for NAF Øvingsbaner. Vi vil da trenge noe tid på å tilpasse puljeoppsettene i LapBook i henhold til gitte føringer før banene igjen kan åpnes. Banene vil imidlertid bli åpnet fortløpende så snart den enkelte baneleder har klargjort sitt anlegg, og baneleder vil orientere «sine» skoler om dette direkte.

De rutiner og smittereduserende tiltak som nå er etablert vil det foreligger nye føringer fra myndighetene være gjeldende ved NAF Øvingsbaner.

Trafikkforum vil benytte anledningen til å berømme NAF for den insatsen de legger i å være klare for åpning så snart det tillates gfr amyndighetenes side Selv om NAF også har vært berørt av de iverksatte tiltakene og derfor har hatt store inntektstap på banene, så har de i stedet for å legge end virksomheten lagt store ressurser i å forberede seg på å tilpasse og legge til rette for at trafikksolene enklest mulig skal kunne ta banene i bruk igjen så snart myndighetene åpner for føreropplæring igjen.