FAGSAMLING ADAS

FAGSAMLING MED TEMA ADAS I BIL

10. februar hadde Trafikkforum den glede av å avholde fagsamlingen «ADAS i bil» for et knippe spesielt inviterte fagpersoner.

Fokuset for denne samlingen var å forsøke, gjennom praksis, å finne sikkerhetsgevinsten i de ulike førerstøttesystemene som er tilgjengelig i dagens moderne biler.

Trafikkforum har tidligere gjennomført to samlinger hvor vi i stor grad har belyst systemenes verste side og de førerutfordringene som ligger i dette. På denne samlingen ønsket vi i større grad å se nærmere på sikkerhetsgevinsten ved bruk av ADAS-systemer

Samlingen ble gjennomført med workshop samt praksis i normal trafikk, der Trafikkforums instruktører Erik Steinbråten, Inge Jonstrøm, Tore Johannessen og Thomas Rouse søkte områder og situasjoner hvor systemene kunne tenkes å ha en stor sikkerhetsgevinst. Samlingen ble bevisst lagt til området Fornebu for å få større variasjon i veistandard og trafikkmengde, og vi fikk testet ut 3 biler fra forskjellig fabrikat samt en lastebil.

Vi ser tilbake på en vellykket samling der det var representanter fra Samferdselsdepartementet, Transport- og kommunikasjonskomiteen, Trygg Trafikk, Vegdirektoratet, Nord Universitet, LimeGreen Digital, NAF Trafikktrening og TØI

Funnene på samlingen vil bli publisert og tilgjengelig for alle i tiden som kommer

Vi takker Nissan, Volvo, BMW og Hønsen Sjåførskole for utlån av kjøretøy.

Førerstøtteteknologi og presis kjøreteknikk

Hvilken betydning vil dagens og fremtidens førerstøttesystemer få for førerens mulighet og kompetanse til å påvirke presis kjøreteknikk gjennom egne handlinger? Hovedkonklusjonen er at føreren må ha høy kompetanse for å kunne ta over når systemene ikke gjør det de skal. Utviklingen av førerstøttesystemer og økende grad av autonomi gir derfor ikke grunn til å redusere innholdet i føreropplæringen, er konklusjonen etter en fagsamling på Golsfjellet i februar.

Les mer «Førerstøtteteknologi og presis kjøreteknikk»

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Klart for utprøving av førerløse kjøretøy

Like før jul ble «Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy» vedtatt enstemmig i Stortinget, og fra 1. januar 2018 kan det dermed gjøres unntak fra veitrafikklovens bestemmelser om fører i kjøretøyet. Ruter er tidlig ute med å undersøke hva som er mulig på kort sikt. Sjåførene i selskapet tror ikke de blir overflødige med det første, men er bekymret for rekrutteringen, skriver Fagbladet. Les mer «Klart for utprøving av førerløse kjøretøy»

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

av Anders Noren.

opp ↑