Smittefaren: Nå er også trafikkskolene omfattet

Helsedirektoratet vedtok i går omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, blant annet stenging av barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner.

Trafikkskoler er som kjent ikke utdanningsinstitusjoner, med unntak av trafikkskoler som underviser i yrkessjåførutdanning (YSK).

Trafikkskoler er i trafikkopplæringsforskriften definert som opplæringsinstitusjoner, og når bransjen selv har søkt å få økt status og anerkjennelse ved å hevde at føreropplæringen er en del av allmenndannelsen i Norge, har både Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet vært tydelige på at trafikkopplæring ikke er å anse som utdanning.

Som følge av vedtaket har det imidlertid bredt seg en usikkerhet i bransjen på om det likevel er meningen at trafikkskoler skal være omfattet av vedtaket.

Som bransjeorganisasjon har vi derfor bedt Helsedirektoratet å fatte et tydelig vedtak på at tiltakene også gjelder opplæringsinstitusjoner (eventuelt spesifikt trafikkskoler) dersom intensjonen er at slike institusjoner skal være omfattet av tiltaket.

Helsedirektoratet bekrefter nå at opplæringsinstitusjoner og dermed trafikkskoler skal omfattes av vedtaket.

Dette innebærer at virksomheten må innstilles frem til og med torsdag 26. mars 2020 kl 24:00. Tiltakene kan imidlertid bli forlenget.