Statsminister Erna Solberg ved stortingets talerstol. Skjermdump fra stortinget

Følg lokale tiltak!

Verden er fortsatt annerledes, og vi må fortsatt forholde oss til en del inngripende tiltak som gjør hverdagen vanskeligere enn ellers.
For ett år siden var hele bransjen nedstengt. Det var en stor utfordring for alle, men det som var enklere i mars 2020 enn i mars 2021, er at i mars 2020 var alt likt for alle.
I mars 2021 er det i deler av landet nesten ikke smitte, i andre deler av landet er smittetrykket høyt.
Det er veldig viktig å være klar over at lokal smittevernmyndighet har myndighet til å iverksette lokale tiltak i den enkelte kommune, og at alle er forpliktet til å følge pålegg gitt av lokal smittevernmyndighet på lik linje med at vi må følge pålegg gitt av nasjonale myndigheter.

Pr i dag er det iht covid-19-forskriften tillatt å gjennomføre samlinger med inntil 100 personer dersom alle «sitter på faste, tilviste plasser». Likevel er det i noen kommuner en grense på 5 personer som kan være samlet, i noen kommuner er det en grense på 10, og i noen kommuner er det ikke tillatt med arrangement i det hele tatt.

Da må vi forholde oss til det.

Det er ikke noen quick-fix på dette, vi må alle forholde oss til det, og lokale anbefalinger må følges. Pålegg og anbefalinger kan endre seg fra dag til dag, så det er helt nødvendig at alle selv følger med hva som gjelder i egen kommune.
 
I statsministerens tale til stortinget i dag, 9. mars 2021, var hun tydelig på at strengere nasjonale tiltak vil bli innført dersom vi ikke klarer å slå ned smitten gjennom de nasjonale og lokale reglene og anbefalingene som gjelder nå.

-Hvis vi lykkes vil vi ikke ha behov for nye nasjonale tiltak, men hvis vi ikke lykkes vil innstramminger komme, sa statsministeren til stortinget.

Samtidig sa hun også at dersom vi klarer å forholde oss til alle regler og anbefalinger nå, så er det en god mulighet for at samfunnet kan åpne opp mer i mai.