Endring i lastsikringskurs

Statens vegvesen melder i dag om endringer i opplæring i sikring av last, nærmere bestemt demonstrasjoner for å vise at last som
er sikret feil eller for dårlig kan falle av.


Ved innføring av ny føreropplæring fra 1. januar 2005 ble det satt krav om kurs i sikring og merking av last for en del førerkortklasser. Kravene fremgikk av trafikkopplæringsforskriften (troff) § 27-1 Kurs
i sikring og merking av last – klassene BE, D1E, DE og T og § 27-2 Kurs i sikring av last – klassene C1 og C.

Det ble gitt føringer for at opplæringen i begge kurs skulle omfatte praktiske demonstrasjoner med prøvekjøring for å illustrere at for dårlig sikret last vil kunne forskyve seg eller falle av.

Det har kommet mange innvendinger mot dette, og etter ny vurdering, bl.a. i samråd med tilsynet, har Statens vegvesen kommet frem til at det ikke lenger skal være krav om demonstrasjon med prøvekjøring i
hvert kurs.

Les mer her: