Oppdatering fra Statens vegvesen

Alle prøvesteder har gult smittevernsnivå, men det er viktig å presisere at smittetrykket er stort og
risiko for smittespredning er for tiden meget stor. Derfor er det krav om bruk av munnbind for
sensor og kandidat på alle kategorier av førerprøver inntil noe annet er bestemt.

I tillegg minner vi om de øvrige retningslinjene for «Gult smittevernsnivå»:
Gult nivå – ordinære smittevernstiltak
• Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.
• God håndhygiene.
• Det kan når kandidat forespør være med trafikklærer under førerprøven.
Alle i kjøretøyet skal da være iført munnbind.
• Klargjøring og oppsummering tilpasses.

Øvrige retningslinjer
Førerprøvekandidater skal forhåndsbetale førerprøven på nett. Dette gjøres
på vegvesen.no/dinside.
Betaling kan tidligst gjennomføres klokken 00:01 dagen før førerprøven kjøres.
• Før førerprøven skal kandidaten vise legitimasjon, og følge sensors anvisninger om
gjennomføring.
• Trafikkskolen skal møte med rengjort kjøretøy. Før førerprøven gjennomføres skal
kontaktflater rengjøres. Dersom kjøretøyet ikke er tilstrekkelig rengjort, vil førerprøven bli avlyst.
Vurderingen skjer i tråd med helsemyndighetenes retningslinjer.
• Ved enkelte trafikkstasjoner kan man bli anvist til egne parkeringsplasser.
• Kandidaten skal møte sensor ved kjøretøyet. Vi forholder oss til helsemyndighetenes føringer
og håndhilser derfor ikke.
• Klargjøring og avslutning av førerprøven kan bli holdt utenfor kjøretøyet.
• Gjennomføring av sikkerhetskontroll vil tilpasses de til enhver tid gjeldende
smittevernregler.

Forlenger gebyrunntak
Se nyhetssak: Forlenger gebyrunntak | Statens vegvesen
Avbestillingsgebyret for manglende oppmøte eller sen avbestilling av førerprøver vil ikke bli
gjeninnført før Koronapandemien er under kontroll.
Som tiltak i forbindelse med det store smittetrykket i samfunnet forlenger Statens vegvesen per
januar 2022 det midlertidige ordningen med frafall av gebyr ved for sen avbestilling eller manglende
oppmøte på førerprøver Første gang dette ble innført var i mars 2020. Denne forlengningen er den
sjette siden mars 2020. I det siste vedtaket om forlengelse er det ikke satt sluttdato, det vil være en
løpende vurdering for behovet koblet opp mot smitteutviklingen i samfunnet,
Forskriften gjelder unntak som er til gunst for våre kunder som skal gjennomføre førerprøve. Vi
ønsker ikke at personer som har symptomer på luftveisinfeksjoner, er syke eller i karantene skal føle
seg forpliktet til å møte til teoriprøve eller oppkjøring. Derfor har vi gitt et midlertidig unntak fra
gebyrkravet.
Det er fint om de som rekker å avbestille timen sin i tide, gjør det, slik at andre kan benytte den
oppsatte timen isteden.

Veien videre
Statens vegvesen ber trafikkskolene fremdeles å være nøye med renhold av kjøretøyene mellom
hver førerprøve, slik at vi unngår unødige kanselleringer.
For å sikre så god kapasitet på førerprøvene som mulig, er det fortsatt viktig at kandidatene møter
godt forberedt og består førerprøven.
Vi håper på et fortsatt godt samarbeid i en fortsatt utfordrende periode for oss alle.
Statens vegvesen v/Trafikantavdelingen

Les hele informasjonsbrevet fra Statens vegvesen her