Julebrev 2021

Kjære medlemmer!

Vi har snart kommet oss gjennom nok et år i koronaens tegn. Selv om ingen kunne vite det på forhånd, hadde nok de fleste trodd at vi ville vært gjennom pandemien til nå. Nå skal vi ikke dvele mer ved det i denne omgang, enn å fastslå at vi fortsatt er der, og at vi tross alt har fått lov til å være i drift uavbrutt siden mai 2020. Som alle andre har vi riktignok vært nødt til å tilpasse oss, men ved hjelp av midlertidig forskrift og en gradvis bedre tilpasning i covid-19-forskriften, er det i alle fall mulig å være i drift. I begynnelsen av pandemien var det mest fokus på forsvarlig drift og smittevern. Den største utfordringen i dag er førerprøvesituasjonen, og det er på det området Trafikkforum bruker mest energi på nå. Statens vegvesen har lovet at førerprøvesituasjonen skal bli bedre i 2022, – helt uavhengig av covid-19-pandemien. Men vi ser at dette er en utfordring som løses svært ulikt på de ulike trafikkstasjonene, selv om ledelsen i Trafikant og kjøretøy er lydhøre overfor oss som organisasjon, og gir enhetlige styringssignaler som i stor grad er i samsvar med våre ønsker.

Selv om pandemien har tatt mye av oppmerksomheten også i 2021, er det heldigvis også andre begivenheter fra året som er gått som er verdt å nevne. Vi har blant annet vært i dialog med Statens havarikommisjon for å finne løsninger på enkelte sikkerhetsutfordringer på MC. Vi er også fast medlem i Nasjonalt forum for MC-sikkerhet, som med en litt annen innfallsvinkel har arbeidet med det samme. Når vi snakker om MC er det dessuten riktig å nevne at vi i 2021 kom ut med en helt ny MC-bok, skrevet av våre egen Tore Johannessen og Jan-Petter Wigum ved Nord universitet. Denne boken har allerede rukket å få svært god omtale.

Vi har i 2021 samarbeidet med Ung i trafikken – ingen venner å miste om å utarbeide et undervisningsopplegg for ungdomskolen om rusfri trafikk, vi er aktivt medlem i alkolåskomiteen, og vi har tatt del i Rusforum, – som har foreslått tiltak mot rus i Nasjonal tiltaksplan. Arbeidet med rullering av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet har for øvrig involvert oss på flere områder, blant annet har vi samarbeidet med Statens vegvesen, Trygg Trafikk, Norges trafikkskoleforbund, Nord universitet og OsloMet om tiltak som kan gi øvelseskjøring med bedre kvalitet.

Vår samarbeidspartner Lime Green presenterte 1. oktober den nye TABS-appen. TABS-appen gir trafikkskolene en ny plattform for å kommunisere med elever og foresatte. Ved hjelp av den nye meldingsfunksjonaliteten i appen kan skolene nå ha direkte dialog med elever og foresatte. Det er også mulig å logge øvelseskjøringsruter i appen. Den nyheten som vi i Trafikkforum er mest begeistret for, er muligheten til å signere elevavtale/skolereglement elektronisk i foreldre-appen, signering fra foresatte på skjema for økonomisk oppgjør, og bestilling av første time etter Trafikalt grunnkurs. Vi i Trafikkforum er stolte over å ha vært med på TABS-eventyret helt siden Lime Green tok over drift og utvikling av TSP i 2016. Vi setter stor pris på samarbeidet med Lime Green, og er glade for at de fortsetter å utvikle allerede gode produkter til glede og nytte for bransjen.

Det er vintersolverv i dag, og det betyr at vi bokstavelig talt går mot lysere tider. Vi håper at vi går mot lysere tider også i overført betydning. Vi håper at vår felles innsats snart bidrar til at både føreropplæringen og samfunnet for øvrig kan gå tilbake til normaltilstand igjen, – selv om vi selvsagt også er bevisst på at den tiden vi har vært gjennom også vil føre til mer permanente endringer. Endringer som kan påvises, er at flere enn tidligere ønsker å erverve førerkort, at kollektivandelen er redusert, og at privatbilismen har økt. At kollektivandelen blir redusert og at privatbilismen øker kan selvfølgelig ha flere sider i et samfunnsperspektiv, men om disse endringene stabiliserer seg på et noe høyere nivå enn tidligere, er det like fullt en endring som vil ha betydning for trafikkskolene.

Helt til slutt i denne omgang, vil vi minne om to forestående begivenheter som vi håper og tror at vi kan gjennomføre som normalt. Både Ice Drive på Golsfjellet 8. februar 2022 og landsmøtet 2022 på Losby Gods i Lørenskog 1. og 2. april er nå lagt ut på våre hjemmesider og er klare for påmelding.

Og med det takker vi alle våre medlemmer for året som er gått, og ønsker alle en god og fredfull jul og et riktig godt nytt år!