Hvordan forholder vi oss til smittefaren?

Hvordan forholder vi oss til smittefaren vedrørende koronaviruset?

I pressekonferanse i dag kl 14 ble det kjent at regjeringen har bestemt at utdanningsinstitusjoner skal stenges.

Er trafikkskolene utdanningsinstitusjoner?

Svar: De trafikkskolene som driver yrkessjåførutdanning (YSK) kan anses som utdanningsinstitusjoner på den delen av opplæringen som er spesifikt rettet mot denne utdanningen. Annen føreropplæring er ikke å anse som utdanning, og trafikkskolene er dermed ikke å anse som utdanningsinstitusjoner.

Vi må likevel bidra til å redusere smittefaren, og det er viktig å legge merke til at det blir gitt råd om at alle skal forsøke å ha 1 meters avstand til andre mennesker. I praksis er det viktig å sørge for å opprettholde 1 meters avstand ved undervisning i undervisningslokaler med flere elever til stede, og den enkelte skole og kursarrangør må vurdere om kurs kan gjennomføres som normalt med hensyn til dette.

I forbindelse med praktisk føreropplæring blir det en vurdering den enkelte trafikkskole. -lærer og elev må foreta. Det er viktig å vise fleksibilitet med hensyn til avlysning av timer, og å respektere den enkelte elev og lærers egen vurdering.

Det er også viktig å sørge for å forebygge smitte ved å utvise god hygiene og å vaske flater som er i berøring, betjeningsorganer osv mellom hver elev. Håndhilsing bør unngås.

Ellers må vi forholde oss til tiltak iverksatt av Statens vegvesen og NAF.

Regjeringen forbereder for øvrig tilpasning av reglene for permittering. Dette blir klart i morgen, fredag 13. mars.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum