Raus - engasjert - ansvarlig

BE/B96

Tillater høyere hastighet med henger og campingvogn

Et forslag om endringer i hastighetbestemmelser på veg ble 5. mars 2021 sendt på høring. Forslaget omhandlet mulighet for å øke fartsgrensen på tilhenger uten brems over 300 kg fra 60 – 80 km/t, mulighet for innføring av «Tempo-100»-ordning, slik at tilhengere som oppfyller visse tekniske særkrav lovlig kan kjøres i inntil 100 km/t...

Sikring av last

Denne korte filmsnutten viser på en enkel måte risikoen ved usikret last med ulik vekt ved tipp, bremsing og sving.