Oppdateringer fra Statens vegvesen

Endringer siden 17.2.:

Negativ utvikling:

Agder har hatt en negativ utvikling på  grunn av påvist økt smitte relatert til en mutert utgave av Korona-viruset.

3 Trafikkstasjoner rammes av dette, og går fra gult til oransje smittevernsnivå, disse er Kristiansand, Mandal og Flekkefjord

Positiv utvikling:

Otta og Bergen trafikkstasjon er tilbake på gult smittevernsnivå for alle førerkortklasser.

Voss og Odda er fortsatt på oransje smittevernsnivå, men har hatt en positiv utvikling for praktiske førerprøver på Traktor:  Fra rødt nivå og ingen gjennomførte prøver til gjennomføring på oransje nivå.

Oppsummert:

Følgende  17 prøvesteder er per 22.februar fortsatt på oransje smittevernsnivå:

Hafslund, Moss, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Tønsberg, Larvik , Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Odda, Norheimsund, Voss, Orkdal, Trondheim og Stjørdal.

De øvrige trafikkstasjonene i landet er plasser på gult smittevernsnivå.

Minner om at disse anmodningene til trafikkskolene fortsatt gjelder:

·         Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet.

Anmodningen er midlertidig – med virkning inntil annen beskjed blir gitt. Nye vurderinger av dette vil skje løpende, og en endring av anmodningen vil skje når smittevernnivået er tilbake på et jevnt lavt nivå nasjonalt. Anmodningen er vurdert nødvendig for å hindre nedstenging av prøvevirksomheten.

  • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver

Generelt er trafikkstasjonene er bare åpne for de som har bestilt time. På teoriprøvene er det obligatorisk med munnbind.