Oppdatert info fra Statens vegvesen

Det er gitt nye føringer for kommuner i smittevernsonen Ring 1 med virkning fra onsdag, dette medfører at Statens vegvesen kan åpne for praktiske prøver fra og med onsdag 3. februar Risløkka, Hafslund og Moss.  Disse er nå tilbake på oransje smittevernsnivå.  

Av smittevernhensyn vil det ikke bli gjennomføring av praktiske prøver for traktor på disse førerprøvestedene inntil annet er bestemt.(Merket rødt, se vedlegg)

Dette innebærer at Drøbak åpner i dag, og Mysen åpner i morgen.  Disse er  tilbake på oransje smittevernsnivå per 2.februar.

Les mer her: