Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivåer per 31.august:(forrige utgave – versjon 71 ble distribuert 26.8.)

På grunn av økende smittetrykk og innføring av lokale forskrifter i kommunene på Nord-Jæren, går vi per i dag 31.8. over til oransje smittevernsnivå for Stavanger og Egersund trafikkstasjon.

Det vil si at alle praktiske førerprøver på disse prøvestedene har oransje smittevernsnivå -unntatt MC som fortsatt er på gult.

Oppsummert:

  • Prøvested Stavanger trafikkstasjon: Oransje smittevernsnivå  for klasse B/BE, Traktor og Tunge klasser – MC på gult nivå per31.8.
  • Prøvested Egersund trafikkstasjon:  Oransje smittevernsnivå for klasse B/BE, Traktor og Tunge klasser – MC på —«———per 31.8.

Jfr. meldingen fra 26.8. har følgende prøvesteder fortsatt skjerpet smittevernsnivå:

  • Prøvested Trondheim trafikkstasjon: Oransje nivå for klasse B/BE, rødt nivå for og stengt for Traktor ,samt gult smittevernsnivå for Tungbil og MC(munnbind kreves også på gult)
  • Prøvested Ålesund trafikkstasjon: Oransje nivå for klasse B/BE, rødt nivå og stengt for Traktor, samt gult smittevernsnivå  på Tungbil og MC (Gjelder foreløpig fram til og med 6.9.)
  • Prøvested Bergen trafikkstasjon: Oransje  nivå for Kl. B/BE, Tungbil og Traktor, med unntak av MC-prøver som fortsatt har gult smittevernsnivå.

Smittevernstiltak:

Vi  anbefaler fortsatt at alle ledd og roller  i føreropplæringen og gjennomføringen  av praktiske førerprøver fortsatt bruker munnbind, overholder avstandsreglene og de innarbeidede rutinene for renhold og håndvask.

Bestilling av praktiske førerprøver 

Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer her: