Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 6.mai:

Positive endringer:

Lillestrøm går tilbake på gult smittevernsnivå for alle førerkortklasser unntatt Traktor som går fra rødt til oransje.

De øvrige prøvestedene ligger stabilt på samme nivå som de hadde mandag 3.mai.

Oppsummert:

Det gjennomføres ikke praktiske førerprøver på Traktor på Risløkka, Billingstad og Drammen trafikkstasjoner(rødt smittevernsnivå)

Det er 10 prøvesteder som fortsatt har skjerpet smittevernsnivå på oransje nivå:

Risløkka(Oslo), Billingstad, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Egersund, Stavanger, Bergen og Ålesund.

De øvrige prøvestedene  i landet har gult smittevernsnivå.

MC -prøvene  gjennomføres på gult nivå alle steder.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.    

I tråd med nasjonale råd for reiseaktivitet, vil fremdeles kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kunne bli avvist til praktisk førerprøve i områder uten lokal tilknytning. Smittesituasjonen endrer seg raskt, avvisninger på kort varsel vil derfor fremdeles kunne forekomme i situasjoner hvor tidligere anmodning om lokal tilhørighet ikke er etterkommet. Tiltaket om avvisning ble innført f.o.m. 29. mars, og vil gjelde frem til det kommer nye føringer fra myndighetene

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel.