Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 18.mai:

På grunn av et større smitteutbrudd i Nord Østerdal og sør i Trøndelag har  Tynset og Røros trafikkstasjoner fått skjerpet smittevernsnivå på oransje nivå .

Oppsummert:

Det gjennomføres fortsatt ikke praktiske førerprøver for traktor(Rødt nivå) på Risløkka, Billingstad og Drammen trafikkstasjoner.

Det er per 18.mai 10 prøvesteder med skjerpet smittevern på oransje nivå:

Tynset, Røros, Risløkka, Billingstad, Drammen, Tønsberg, Larvik ,Skien, Bergen og Ålesund.

Det kan bli flere endringer i løpet av uka, ettersom det er flere områder hvor det vurderes innskjerpinger i smittevernstiltakene.

Annet:

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole.

Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve.

Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.   For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.    

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum