Mysen oransje – resten av landet på gult nivå

Statens vegvesen skriver i et informasjonsskriv til trafikkskolene sent mandag kveld at Mysen trafikkstasjon har oransje nivå for klassene B/BE og T.

Oransje nivå innebærer utvidede smitteverntiltak:

  • Kandidat og sensor benytter munnbind under prøven.
  • Det anmodes om at det kun er kandidater fra lokalområder som får avlegge prøve. Det kan bli innført begrensning hvis situasjonen tilsier det.
  • Ambulering av sensorer begrenses så langt det er mulig.

Resten av landet har pr 24. august 2020 gult nivå. Gult nivå innebærer ordinære smitteverntiltak:

  • Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.
  • God håndhygiene.
  • Kun kandidater og sensor i kjøretøyet under prøven.
  • Klargjøring og oppsummering tilpasses.
  • Sensor og kandidat kan benytte munnbind dersom vedkommende selv ønsker det.

Informasjonsskrivet kan lastes ned her: