Oransje nivå på Hafslund

Utvidede smittevernstiltak iverksettes fra i dag mandag 7.9. og smittevernsituasjonen vil bli vurdert på nytt i slutten uka, sier seksjonssjef Trond I.B.Olsen i Statens vegvesen [07.09.2020]

-Statens vegvesen har fulgt smitteutviklingen i Sarpsborg-Fredrikstad tett den siste tiden, og går nå fra gult til oransje nivå på smittevernstiltakene på Hafslund trafikkstasjon. Kommuneoverlegen har hittil ikke anbefalt oss å stramme inn og skifte kategori, men i forbindelse med praktiske førerprøver sitter våre sensorer og førerkortkandidatene tett sammen over tid (mer enn 15 min.) For å unngå full nedstengning på Hafslund trafikkstasjon, igjen, innføres det krav om bruk av munnbind for begge parter i forbindelse med oppkjøring. Dette gjelder først og fremst klasse B og traktor, hvor vi sitter tett på kandidatene,sier seksjonssjef Trond I.B. Olsen i Statens vegvesen.

-Vi håper å berøre kandidaten og trafikkskolene i minst mulig grad, men omdisponeringer av våre ressurser kan få konsekvenser for noen inngåtte avtaler. De berørte vil i så fall få beskjed.

-For å opprettholde tilbudet i Moss, vil vi også kreve bruk av munnbind der, da våre sensorer på Hafslund også kjører prøver i Moss, sier Olsen-

Oransje nivå – utvidede smittevernstiltak

Kandidat og sensor benytter munnbind under prøven.

Det anmodes om at det kun er kandidater fra lokalområder som får avlegge prøve. Det kan bli innført begrensning hvis situasjonen tilsier det.

Ambulering av sensorer begrenses så langt det er mulig.