Oppdatering fra Statens vegvesen

Her er en oversikt over endringer i smittevernsnivåene etter forrige informasjonsbrev på mandag:

Trafikkstasjonene i Ålesund og Brekstad går tilbake på gult smittevernsnivå for alle førerkortklasser.

Trafikkstasjonene i Orkdal, Trondheim og Stjørdal går tilbake på gult nivå på MC-prøver, men beholder oransje nivå på B/BE/ tungbil og rødt på traktorprøver.  

Oppsummert:

På oransje nivå: kl. B/BE

Tønsberg, Larvik, Skien, Kristiansand, Mandal, Orkdal, Trondheim, Stjørdal, Alta/Kvenviksmoen og Hammerfest . De øvrige er på gult nivå.

På oransje nivå: Tungbil

Tønsberg, Skien, Kristiansand, Mandal, Orkdal, Trondheim, Stjørdal, Alta/Kvenviksmoen og Hammerfest. De øvrige er på gult nivå.

På oransje nivå: MC:

Kristiansand, Mandal, Alta/Kvenviksmoen og Hammerfest.

På oransje nivå :Traktor

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Lillestrøm, Elverum, Røros, Tynset, Hamar, Gjøvik, Hønefoss ,Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Kristiansand  og Mandal.

På rødt nivå: Traktor

Hammerfest, Alta/Kvenviksmoen, Stjørdal, Trondheim og  Orkdal.

Øvrig informasjon:

Bestilling av praktiske førerprøver 

Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver. Dette vil påvirke våre retningslinjer for bestilling av førerprøver.  

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.    

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer her: