Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer og oppdatering av smittevernsnivåene for følgende prøvesteder per 13.september:

  • Ålesund trafikkstasjon er nå tilbake på gult smittevernsnivå.
  • Stavanger trafikkstasjon og Egersund trafikkstasjon  har oransje smittevernsnivå fram til midnatt 14.9. og gult nivå frå 15.9.

Følgende prøvesteder har fortsatt skjerpet smittevernsnivå :

  • Trondheim trafikkstasjon har oransje nivå for klasse B/BE og rødt (stengt) for kl.T (traktor)
  • Odda trafikkstasjon har oransje nivå for klasse B/BE, T(traktor) og tungbil

Smittevernstiltak:

Vi anbefaler at alle ledd og roller i føreropplæringen og gjennomføringen av av praktiske førerprøver fortsatt bruker munnbind, overholder avstandsreglene og de innarbeidede rutinene for renhold og håndvask.

Bestilling av praktiske førerprøver:

Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske prøver skje via trafikkskolene.

Les mer: