Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer og oppdatering av smittevernsnivåene per 6.september

  • Bergen trafikkstasjon er tilbake på gult smittevernsnivå  for alle førerkortklasser
  • Odda trafikkstasjon går i motsatt retning og har per 6.9. innført oransje smittevernsnivå for klassene B/BE og T (traktor)
  • Egersund og Stavanger trafikkstasjoner har fortsatt oransje smittevernsnivå for klasse B/BE og T (traktor)
  • Ålesund og Trondheim  trafikkstasjoner har oransje nivå for klasse B/BE, rødt på T (dvs. stengt for traktoroppkjøring) samt gult på MC og Tungbil.
  • De øvrige prøvestedene i landet har per i dag gult smittevernsnivå for alle førerkortklasser, men OBS – det er økende smitte blant de unge og det kan bli negative endringer i løpet av uka.

Smittevernstiltak:

Vi  anbefaler at alle ledd og roller i føreropplæringen og gjennomføringen  av praktiske førerprøver fortsatt bruker munnbind, overholder avstandsreglene og de innarbeidede rutinene for renhold og håndvask.

Bestilling av praktiske førerprøver 

Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer her: