Oppdatering fra Statens vegvesen

Oversikt over endringer i smittevernsnivåene etter forrige informasjonsbrev- versjon 62 av 3.juni:

Trafikkstasjonene på Tynset og Gjøvik går per 7.juni tilbake til gult nivå for alle praktiske førerprøver, unntatt på traktor som har oransje nivå.

Fortsatt oransje smittevernsnivå  i førerkortklassene B/BE og tungbil på følgende prøvesteder:

Tønsberg, Larvik, Skien, Kristiansand, Mandal, Ålesund, Orkdal, Trondheim, Stjørdal ,Brekstad, Alta/Kvenviksmoen og Hammerfest.

De øvrige er på gult smittevernsnivå.

Fortsatt oransje smittevernsnivå for MC-prøver:

Kristiansand, Mandal, Orkdal, Trondheim, Stjørdal, Alta/Kvenviksmoen og Hammerfest.

De øvrige er på gult smittevernsnivå.

Traktorprøver:

Fortsatt rødt nivå for traktorprøver( Her gjennomføres det ikke traktorprøver per 7.juni):

Orkdal, Trondheim, Brekstad, Stjørdal, Alta/Kvenviksmoen og Hammerfest

Fortsatt oransje nivå for traktorprøver på 19 prøvesteder:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Lillestrøm, Elverum, Røros, Tynset, Hamar, Gjøvik, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Kristiansand, Mandal, Ålesund

De øvrige prøvestedene for traktor er på gult smittevernsnivå.

Øvrig informasjon:

Bestilling av praktiske førerprøver 

Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver. Dette vil påvirke våre retningslinjer for bestilling av førerprøver.  

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.    

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer: