Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer fra forrige informasjonsbrev datert 15.mars

  • I henhold til sentralt bestemte tiltaksnivå (Tiltaksnivå A) og lokale helsemyndigheters  vurdering blir  Bodø trafikkstasjon lagt på rødt smittevernsnivå og stengt fra torsdag 18.mars.
  • Praktiske førerprøver på Traktor er fra onsdag 17.mars lagt på rødt smittevernsnivå og stengt på de prøvestedene som geografisk tilhører områder eller kommuner som har fått Tiltaksnivå A ,som er det strengeste nivået.
  • Stord trafikkstasjon har gått fra gult til oransje smittevernsnivå per i dag 16.mars
  • Kongsvinger trafikkstasjon i Innlandet legges også på oransje smittevernsnivå per 17.mars grunnet sin nærhet til Oslo og Viken.

Følgende trafikkstasjoner/prøvesteder har fra onsdag 17.mars rødt smittevernsnivå(stengt) for praktiske førerprøver på Traktor:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Oslo, Lillestrøm, Billingstad, Gol Sambruk, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Bodø og Harstad

Følgende trafikkstasjoner/prøvesteder har eller vi få rødt smittevernsnivå(stengt) i alle klasser:

Harstad har rødt i alle førerkortklasser fram til torsdag 18.3. og fra og med denne datoen legges de på oransje smittevernsnivå.

Bodø innfører rødt nivå i alle førerkortklasser fra og med torsdag 18.mars

Følgende trafikkstasjoner har oransje smittevernsnivå for alle førerkortklasser, unntatt traktor:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Oslo, Lillestrøm, Billingstad, Gol Sambruk, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg og Harstad(fra 18.3)

Følgende trafikkstasjoner har oransje smittevernsnivå for 2 eller alle førerkortklasser

Tromsø, Fauske, Brønnøysund, Stord, Mandal, Flekkefjord, Kristiansand, Arendal, Kongsvinger og til slutt Larvik med oransje på Kl.B/BE og Traktor+ gult nivå på tungbil/MC

  • Oppsummert: 25 trafikkstasjoner/prøvesteder har nå skjerpet smittevernsnivå (oransje og rødt)

Landets øvrige trafikkstasjoner har gult smittevernsnivå

Minner til slutt om to viktige anmodninger:

  • Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet. Statens vegvesen oppfordrer spesielt kunder som bor i kommuner omfattet av forsterkede smitteverntiltak til ikke å foreta unødvendige reiser ut av eget område. Anmodningen er midlertidig med virkning inntil annen beskjed blir gitt. Nye vurderinger av dette vil skje løpende, og en endring av anmodningen vil skje når smittevernnivået er tilbake på et jevnt lavt nivå nasjonalt. Anmodningen er vurdert nødvendig for å hindre nedstenging av prøvevirksomheten
  • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve

Denne gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Les mer her: