Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 25.mai:

På grunn av nye smitteutbrudd i deler av Finnmark og Innlandet har følgende trafikkstasjoner fått skjerpet smittevernsnivå.

I Finnmark har Alta og Hammerfest trafikkstasjoner nå oransje smittevernsnivå på kl. B/BE og tungbil, rødt nivå på traktor og gult på MC.

I Innlandet har Elverum og Hamar trafikkstasjoner også oransje smittevernsnivå på kl. B/BE og tungbil, rødt nivå på traktor og gult på MC.

Oppsummert

Traktor:

Rødt smittevernsnivå (stengt) for praktiske førerprøver på traktor på følgende 7  trafikkstasjoner:

Oslo(Risløkka), Elverum, Hamar, Billingstad, Drammen, Alta og Hammerfest.

Kl. B / BE og tungbil:

Oransje nivå for praktiske førerprøver på følgende 14 trafikkstasjoner:

Oslo(Risløkka), Elverum, Hamar, Røros, Tynset, Hamar, Billingstad, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Bergen, Ålesund, Alta og Hammerfest

Landets øvrige trafikkstasjoner er fortsatt på gult smittevernsnivå , samt alle praktiske førerprøver på MC.

Annet:

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole.

Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve.

Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.   For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.    

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel.