Oransje nivå på Hamar

Med bakgrunn i den lokale smittesituasjonen på Hamar hever  Statens vegvesen  smittevernstiltakene fra gult  til oransje smittevernsnivå for praktiske førerprøver på Hamar trafikkstasjon med øyeblikkelig virkning.

Oransje nivå gjelder for alle førerkortklasser unntatt motorsykkel.

Oransje nivå er lik utvidede smittevernstiltak

•  Kandidat og sensor benytter munnbind under prøven.

•  Det anmodes om at det kun er kandidater fra lokalområder som får avlegge prøve. Det kan bli innført begrensning hvis situasjonen tilsier det.

•   Ambulering av sensorer begrenses så langt det er mulig

Alle andre trafikkstasjoner i landet, -altså unntatt Hamar, – har gult smittevernnivå.