Oppdatering fra Statens vegvesen

(NB! Endrer ikke tidligere melding om at elevene igjen kan bestille selv f.o.m. 4. oktober (red. anm.))

Alle trafikkstasjoner i landet  er nå på gult smittevernsnivå.

Pandemien er ikke over, men det er vel lov å være litt mer optimistiske nå – enn på lenge!

Gult nivå –  betyr ordinære smittevernstiltak

• Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.

• God håndhygiene.

• Det kan når kandidat forespør være med trafikklærer under førerprøven. Alle i kjøretøyet skal da bære munnbind om kravet til minimum en meters avstand ikke kan overholdes

. • Klargjøring og oppsummering tilpasses.

• Sensor kan benytte munnbind dersom vedkommende selv ønsker det, og kan ut fra en selvstendig vurdering kreve at kandidaten bruker munnbind. Relevant for slik vurdering er blant annet om kandidaten kommer fra et område som har høyere smittenivå.

• Lokal forskrift kan kreve bruk av munnbind.

Veien videre

Statens vegvesen ber trafikkskolene fremdeles å være nøye med renhold av kjøretøyene mellom hver førerprøve, slik at vi unngår unødige kanselleringer.

For å sikre så god kapasitet på førerprøvene som mulig, er det fortsatt viktig at kandidatene møter godt forberedt og består førerprøven.

Vi håper på et fortsatt godt samarbeid i – og etter en utfordrende periode for oss alle.

Les mer: