Moss på oransje nivå

Moss kontorsted  har nå oransje smittevernsniva for gjennomføring av praktiske førerprøver ( tilsvarende som Hafslund trafikkstasjon)  

Statens vegvesen minner samtidig om endringene fra i går, som innebærer at trafikklærer kan være med ved praktisk førerprøve ved gult smittevernnivå, – dersom eleven ber om det:

Under avsnittet om gult smittevern  -ordinære smittevernstiltak:

Kulepunkt 3:

  • Det kan når kandidat forespør være med trafikklærerunder førerprøven. Alle i kjøretøyet skal da bære munnbind om kravet til minimum en meters avstand ikke kan overholdes.

Under avsnittet  om oransje nivå – utvidede smittevernstiltak

Kulepunkt 1:

  • Det er kun kandidat og sensor i kjøretøyet under fører prøven og begge må benytte munnbind i kjøretøyet.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum