Bestilling av førerprøver – krav til gjennomført obligatorisk opplæring

Statens vegvesen varsler i dag at obligatorisk opplæring skal være gjennomført før bestilling av førerprøver på klasse B.

Etter gjenåpningen i mai har Statens vegvesen produsert et stort antall praktiske førerprøver. Til tross for at andre arbeidsoppgaver har vært nedprioritert i perioden, har det vist seg krevende å imøtekomme etterspørselen alle steder. Resultatet er lange bestillingstider ved enkelte trafikkstasjoner, og Statens vegvesen observerer nå skjevheter i fordelingen av førerprøver.

For å sikre en mest mulig hensiktsmessig tildeling og forutsigbarhet i videre bestilling, ber nå Statens vegvesen trafikkskolene om å bestille førerprøver utelukkende til kandidater som har gjennomført all obligatorisk opplæring. Dette gjelder for klasse B.

Tiltaket innføres i samråd med bransjeorganisasjonene, som er i kontinuerlig dialog med Statens vegvesen for å finne gode løsninger.

Førerprøvekandidatene skal i tillegg ha lokal tilhørighet til trafikkstasjonen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum