Oppdatering fra Statens vegvesen

Det er fortsatt gult smittevernsnivå på alle prøvesteder i landet og for alle førerkortklasser. Det er bra , men pandemien er ikke er over – og det er munnbindkrav steder der smittetrykket øker eller har økt .

Våre kjøreregler sier at munnbind uansett skal brukes av begge parter når elev eller sensor krever det. Bruk gjerne munnbind frivillig.

Helsemyndighetenes krav til smittevern er styrende for hvordan førerprøver skal gjennomføres. Trafikkskolene må sammen med Statens vegvesen informere elevene om de til enhver tid gjeldende føringer for praktiske førerprøver.

Smittevernet er nå i en fase med en kombinasjon av nasjonale og lokale tiltak.

Informasjonen blir løpende oppdatert. Siste versjon er alltid gjeldende.

Bestilling av praktiske førerprøver

Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver. Dette vil påvirke våre retningslinjer for bestilling av førerprøver.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig
kandidater.

For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.

I tråd med nasjonale råd for reiseaktivitet, vil fremdeles kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kunne bli avvist til praktisk førerprøve i områder uten lokal tilknytning. Smittesituasjonen endrer seg raskt, avvisninger på kort varsel vil derfor fremdeles kunne forekomme i situasjoner hvor tidligere anmodning om lokal tilhørighet ikke er etterkommet. Tiltaket om avvisning ble innført f.o.m. 29. mars, og vil gjelde frem til det kommer nye føringer fra myndighetene. Pandemien er ikke er over – og det er munnbindkrav steder der smittetrykket er høyt.

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve.

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel.

Smittevern ved praktisk gjennomføring

For å ivareta smittevernet til kandidater, egne ansatte og å bidra i den nasjonale
dugnaden innfører Statens vegvesen nivåbaserte smitteverntiltak. Disse tiltakene kan gjelde førerkortklasser, geografiske områder og trafikkstasjoner. Tiltakene vil bli oppdatert i tråd med den lokale smittesituasjonen.

Alle MC-prøver gjennomføres på 2 sykler, husk 2 meters avstand

Øvrige retningslinjer

Førerprøvekandidater skal forhåndsbetale førerprøven på nett. Dette gjøres på vegvesen.no/dinside.
Betaling kan tidligst gjennomføres klokken 00:01 dagen før førerprøven kjøres.

• Før førerprøven skal kandidaten vise legitimasjon, og følge sensors anvisninger om gjennomføring.
• Trafikkskolen skal møte med rengjort kjøretøy. Før førerprøven gjennomføres skal kontaktflater rengjøres. Dersom kjøretøyet ikke er tilstrekkelig rengjort, vil førerprøven bli avlyst. Vurderingen skjer i tråd med helsemyndighetenes retningslinjer.

  • Ved enkelte trafikkstasjoner kan man bli anvist til egne parkeringsplasser.
  • Kandidaten skal møte sensor ved kjøretøyet. Vi forholder oss til helsemyndighetenes føringer og håndhilser derfor ikke.

• Kandidater som har feber eller viser tegn til luftveisplager kan bli avvist. Kandidater med allergi som gir tilsvarende symptomer, skal medbringe dokumentasjon på allergien.

  • Klargjøring og avslutning av førerprøven kan bli holdt utenfor kjøretøyet.
  • Gjennomføring av sikkerhetskontroll vil tilpasses de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Ferieavvikling for sensorene Grunnet ferieavvikling vil det fremover oppleves en midlertidig nedgang i antall førerprøver som blir lagt ut. Der man finner det hensiktsmessig, vil man legge ut førerprøver for flere uker samtidig. Dette vil det i så tilfelle bli gitt beskjed om lokalt. Veien videre Statens vegvesen ber trafikkskolene fremdeles å være nøye med renhold av kjøretøyene mellom hver førerprøve, slik at vi unngår unødige kanselleringer.
    For å sikre så god kapasitet på førerprøvene som mulig, er det fortsatt viktig at kandidatene møter godt forberedt og består førerprøven. Vi håper på et fortsatt godt samarbeid i en utfordrende periode for oss alle.

Les mer: